for English click here

De samenwerking tussen Randstad en VSO bestaat dit jaar 15 jaar. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken: waar liggen de kansen en uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid in Afrika? Daarom organiseren VSO en Randstad het seminar Partnerships for Sustainable Youth Employment.

Challenge Fund for Sustainable Youth Employment

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken lanceert op deze dag bovendien het Challenge Fund for Sustainable Youth Employment (CFYE). Het CFYE richt zich op het creëren van toekomstperspectief voor 200.000 jonge mannen en vrouwen door te investeren in fatsoenlijk werk en inkomen, in de regio’s West-Afrika/Sahel, Hoorn van Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Palladium Europe, Randstad en VSO zullen het fonds beheren.

VSO Randstad seminar

Tijdens dit seminar nemen we de actuele dilemma’s rond de arbeidsparticipatie van jongeren en hun empowerment onder de loep. Want wat speelt er precies? Werkgelegenheid in het algemeen is in Afrika nog steeds schaars, laat staan een vast dienstverband.

Volgens de Afrikaanse Ontwikkelingsbank zijn er op dit moment 420 miljoen jongeren tussen de 15 en 35 jaar op het continent. Een zeer klein deel van deze jongeren werkt in loondienst. Het overgrote deel probeert een inkomen bij elkaar te verdienen in de informele economie, meestal onder slechte en onzekere omstandigheden. Hun inkomen is vaak niet toereikend om in hun levensonderhoud te voorzien en een toekomst op te bouwen.

“Jeugdwerkloosheid in Afrika is een enorm probleem. Dat moeten we in ‘bitesize’ aanpakken. In Tanzania hebben we al 4.000 jongeren bereikt. Hoe kunnen we deze groep vergroten? Wij kunnen deze jongeren werkskills brengen, maar wie brengt hen financiële kennis? Dat zou bijvoorbeeld ABN AMRO of Rabo kunnen zijn. We willen over een jaar wat successen, maar ook wat failures hebben waarvan we kunnen leren.”

Jacques van den Broek, CEO Randstad

 

NU AANMELDEN

 

Kansen voor de Afrikaanse jeugd

Moedeloos stemmende cijfers, zo lijkt het. Maar dat is te somber gedacht. De opkomende globale Gig economy, waarbij flexibiliteit en vernieuwing sleutelwoorden zijn, biedt juist kansen. Jongeren zijn veerkrachtig en innovatief en steeds bereid om nieuwe dingen te leren. Dit is van groot belang om steeds opnieuw aan te kunnen sluiten op de veranderende markt. In Afrika zijn er nu bijvoorbeeld veel kansen op het gebied van intensivering van de landbouw, maar ook in de ontwikkeling van middelgrote bedrijven. Er is ruimte voor het verder bewerken van op het continent gedolven grondstoffen. Mogelijkheden zijn er dus wel voor deze jongeren, maar hoe kunnen ze die beter benutten? Daarover praten we op 22 november samen met de Afrikaanse jeugd.

Samenwerking VSO en Randstad

VSO en Randstad bundelen hun krachten om Afrikaanse jongeren aan het werk te helpen. Randstad richt zich op het aanleren van de juiste vaardigheden die toegespitst zijn op de markt, maar ook op werkvaardigheden in het algemeen. VSO zorgt voor inclusie van groepen die anders over het hoofd gezien dreigen te worden, zoals vrouwen en jongeren met een handicap. Ook werkt VSO aan het versterken van zelfvertrouwen, lobby bij de overheid en ‘empowerment van deze jongeren zodat ze opkomen voor hun rechten’.

“Jongeren vinden dat ze weinig politieke invloed hebben, veel vrouwen en meisjes hebben geen toegang tot werk vanwege culturele barrières. Als VSO proberen we te kijken naar hoe jongeren bijvoorbeeld in de landbouw een bedrijf kunnen opzetten wat productief is, waar ze hun gezin van kunnen onderhouden en meer. Dus niet alleen maar zelfvoorzienend leren zijn, maar echt in staat zijn om hun ambities na te jagen.”

Erik Ackerman, directeur VSO

Diemen, 22 november 2019: praat mee over jeugd werkgelegenheid in Afrika

Op 22 november organiseren VSO en Randstad het seminar “Partnerships for Sustainable Youth Employment in Africa” . Wij nodigen daarvoor partijen uit die mee willen praten over dit thema.

MEER INFO EN AANMELDEN

 

for English click here