Samen groeien om bloeiende kleine boerengemeenschappen te creëren

Naar schatting leeft 36% van de mensen op het platteland in Bangladesh onder de armoedegrens. Kleine boeren krijgen te maken met de nadelige gevolgen van klimaatverandering, beperkte beschikbaarheid van land en slechte toegang tot de markt. Op het platteland hebben veel gezinnen moeite om voldoende voedsel te verbouwen om hun gezin te onderhouden, laat staan ​​om te verkopen voor winst.

Ons Growing Together-programma maakt gebruik van de expertise van Syngenta-medewerkers op hoog niveau die zich vrijwillig inzetten voor kortlopende opdrachten samen met de lokale partner van de VSO, Rural Development en Relief Services. Elk jaar reizen twee teams van 15 Syngenta-vrijwilligers vier weken lang naar Bangladesh om hun expertise te delen.

Doelen

De doelstellingen van ons partnerschap vallen in drie categorieën:

  • Verbeteren van werk en inkomen: In 2018 hebben we 10.000 boeren en landbouwers bereikt die een verbeterde productiviteit ervaren, banden hebben met de markt en hun inkomen zien groeien.
  • Medewerkersbetrokkenheid: Op een diepe en zinvolle manier medewerkers verbinden door middel van het ‘Good Growth Plan’, de duurzaamheidsstrategie van Syngenta.
  • Bedrijfsinzicht: Meer inzicht in de behoeften en uitdagingen van kleine boeren.

De vruchten plukken

Door expertise in moderne landbouwtechnieken en -technologie te delen, hebben Syngenta en VSO al verbeteringen bereikt in het leven van arme boeren. Zo zien we een stijging van de landbouwopbrengsten en de bruto-inkomsten, terwijl de hoeveelheden en kosten voor meststoffen en pesticiden verminderd zijn. Ook hebben we ‘Farmer hubs’ ingericht die de meerderheid van de boeren in staat hebben gesteld om contracten af te sluiten met bedrijven. Deze contracten garanderen afname tegen overeengekomen prijzen. Maar we zien niet alleen goede resultaten binnen het programma. Ook bij Syngenta zelf heeft de samenwerking al mooie resultaten opgeleverd. Uit gegevens blijkt dat doelstellingen op het gebied van medewerkersbetrokkenheid indrukwekkend zijn:

  • 90% van de deelnemers rapporteerde verbeterde leiderschapsvaardigheden.
  • 95% verhoogde het inzicht in de activiteiten van Syngenta en de rol die het speelt bij wereldwijde voedseluitdagingen.
  • 90% voldeed aan de persoonlijke en organisatorische doelen die zij zichzelf hadden gesteld.
  • 100% voelde zich trots om voor Syngenta te werken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het ‘Good Growth Plan’ van Syngenta zet zich in voor het oplossen van wereldwijde voedselzekerheidsproblemen in een wereld waar ongeveer een miljard mensen elke avond honger lijden. Door samen te werken met een gerespecteerde, internationale ontwikkelinsorganisatie zoals VSO krijgt Syngenta meer inzicht in de lokale kennis, context en benaderingen die ingezet kunnen worden om armoede te bestrijden. Syngenta kan hierdoor ook haar eigen processen verduurzamen, haar kennis over kleinschalige landbouw en supply chains vergroten en investeren in de leiders van morgen.

Organisatorische voordelen voor Syngenta omvatten het verduurzamen van bedrijfspraktijken, het vergroten van de kennis over landbouw van kleine boeren en waardeketens en het investeren in de leiders van de organisatie van morgen.