Iedereen verdient een eerlijke kans om iets moois van zijn of haar leven te maken. Wij zetten ons in voor blijvende verandering door samen te werken en kennis te delen. Zo werken we aan beter onderwijs, goede zorg en meer werk & inkomen, met gelijke rechten voor iedereen.

Echte verandering komt van binnenuit

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, opkomen voor je rechten en mee kunnen doen in de samenleving, ook als je een beperking hebt: VSO zet zich in voor een eerlijke wereld voor iedereen.

In 23 landen werken we aan het verbeteren van onderwijs, zorg en werk & inkomen. Van meer meisjes naar school tot betere moeder- en kindzorg. Van voorlichting over gezondheid tot meer voedselzekerheid en inkomen. Dat doen we samen met vrijwilligers, vakdeskundigen en partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

“We still talk about teen pregnancies and early marriages. We don’t want to leave girls behind. But the first thing to look at now is covid, because it’s spreading in a massive way. The youth volunteers are fine doing this. It’s a precaution to others, who would otherwise not have access to the right info. We shouldn’t lose focus on these people.”

Irene Bitumbe

“35.000 jongens en meisjes uit ons jongerennetwerk in Tanzania bezorgen pamfletten met cruciale gezondheidsinformatie bij meer dan 1 miljoen mensen die geen toegang hebben tot internet en televisie.”

Samen tegen corona