Transparantie en keurmerken

Transparantie en keurmerken

VSO is een transparante organisatie. We vinden het belangrijk om te laten zien waaraan we het geld van onze donateurs besteden.

CBF-erkenning

VSO is een Erkend Goed Doel volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de toezichthouder op de goede doelen. We hebben dan ook het CBF-Erkenningspaspoort. Dit betekent dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Je kunt ons met een gerust hart steunen, omdat we daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten controleren. We houden ons aan heldere spelregels, het is duidelijk wat we willen bereiken en we communiceren transparant.

Het CBF-Erkenningspaspoort geeft duidelijk en objectief de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen die het CBF heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Klik op de link hieronder om ons CBF-Erkenningspaspoort te bekijken.

ANBI-status

De Belastingdienst erkent VSO als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het gevolg is dat giften aan VSO aftrekbaar zijn van je belastbaar inkomen. Wij zijn te vinden op de website van de Belastingdienst: zoek bij instelling naar ‘VSO’ en bij vestigingsplaats naar ‘Utrecht’. Het RSIN (vroeger het fiscaal nummer) van VSO Nederland is 009868665.

Bestuur VSO

Onze organisatie wordt bestuurd volgens de eisen van de Code Goed Bestuur van Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) voor fondsenwervende organisaties. Deze principes zijn ook opgenomen in de Erkenningsregeling Goede Doelen, opgesteld door Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van goede doelen. Dit betekent dat onze dagelijkse bedrijfsvoering en het toezicht hierop van elkaar zijn gescheiden.