Algemeen directeur

Op dit moment is VSO op zoek naar een nieuwe directeur. De directeurstaken worden tijdelijk waargenomen door Merijn de Jong (Hoofd Fondsenwerving en Communicatie) en Irene Sleven (Hoofd Programma’s en Partnerships). Zij treden op als co-directeuren en vervullen hun taken in overeenstemming met het directiereglement. De directie van VSO wordt beloond via de regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. Doordat VSO nu tijdelijk een tweehoofdige directie heeft, zijn zij op dit moment ingeschaald in schaal D die gemaximeerd is op € 79.903.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van VSO en dient als klankbord voor de directie en als werkgever van de directeur. De RvT stelt het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast (volgens Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen). Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De bezoldiging van de directeur is in overeenstemming met functiegroep E van de Regeling.

De leden helpen om de organisatie in haar missie, doelen, plannen en interne werkwijzen naar het hoogst mogelijke niveau te krijgen. Ze doen dit door zo constructief-kritisch mogelijk toezicht te houden en door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het management. De samenstelling en taken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun taken.

Guus Eskens – voorzitter (sinds maart 2017)
Overige functies: voorzitter Raad van Toezicht I+ Solutions Worldwide, bestuurslid Healthnet TPO, bestuurslid Nefkens Stichting Ontwikkelingssamenwerking, bestuurslid Josephine Nefkens Stichting, voorzitter Stichting ‘Drie Straatjes’ Rotterdam

Philip Goodwin (sinds maart 2018) – lid
Overige functies: CEO VSO International en curator Royal Nation Lifeboat Institution

Fons de Zeeuw (sinds april 2016) – lid
Overige functie: directielid Oost NL en lid van Raad van Toezicht NDL

Maria Verheij (sinds januari 2019) – lid
Overige functie: hoofd communicatie Ahold Delhaize

Nynke Runia (sinds januari 2019) – lid
Overige functies: organisatiepsycholoog en bedrijfskundige en lid van Raad van Toezicht IVN Natuureducatie