Zelf opkomen voor je rechten. Beleidsmakers kunnen aanspreken als je ziet dat er in je omgeving dingen niet goed gaan. Dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet als je bij een groep mensen hoort die buiten de maatschappij valt. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen in extreme armoede, mensen met een beperking, meisjes en vrouwen.

VSO zet zich juist in voor deze kwetsbare groepen. Door hen ervan bewust te maken dat ook zij rechten hebben. Door hen te trainen in hoe ze voor die rechten kunnen opkomen. Maar ook door met overheden samen te werken, en hen in gesprek te laten gaan met burgers.

Deze drie kernbenaderingen liggen aan de basis van alle VSO-programma’s:

Sociale Inclusie

  • We geven trainingen over genderkwesties aan bijvoorbeeld politie en andere autoriteiten.
  • We trainen leraren en zorgverleners zodat mensen met een beperking toegang hebben tot onderwijs en zorg.
  • We bereiken vrouwen in gemeenschappen en trainen hen op het gebied van ondernemerschap.

Weerbaarheid

  • We trainen nationale en community-vrijwilligers op paraatheid bij rampen.
  • We voeren risicoanalyses uit, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en onderwijs in fragiele contexten. Onze changemakers doen dit samen met gemeenschappen.
  • We geven trainingen op het gebied van vredesopbouw via community-vrijwilligers.

Social Accountability

  • We trainen overheden om transparanter te zijn en het gesprek aan te gaan met burgers.
  • We helpen mensen beleid en uitvoering door overheden kritisch te volgen.
  • We maken mensen bewust van hun rechten en ondersteunen jongeren om hun stem te laten horen.