Onze aanpak werken we uit in een groot aantal inhoudelijke programma’s die tastbare resultaten opleveren. De belangrijkste veranderingen die we zien ontstaan – naast beter onderwijs, gezondheidzorg en meer werk – zijn:

 • Inclusion: De kwetsbaarste mensen of mensen met een achterstand in de samenleving krijgen de kans om volwaardig mee te doen en hun rechten op te eisen.
 • Resilience: Gemeenschappen zijn beter voorbereid op risico’s en rampen en zijn in staat daar snel op in te spelen.
 • Social accountability: Mensen zijn in staat om op te komen voor hun rechten en overheden ter verantwoording te roepen.
Wat is de rol van onze vrijwilligers?

Inclusion

 • Vrijwilligers geven trainingen over genderkwesties aan bijvoorbeeld politie en andere autoriteiten.
 • Vrijwilligers trainen leraren en zorgverleners zodat mensen met een beperking toegang hebben tot onderwijs en zorg.
 • Vrijwilligers bereiken vrouwen in gemeenschappen en trainen hen op het gebied van ondernemerschap.

Resilience

 • Vrijwilligers trainen nationale en community vrijwilligers op paraatheid bij rampen.
 • Vrijwilligers voeren risico analyses uit, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en onderwijs in fragiele contexten. Zij doen dit samen met gemeenschappen.
 • Vrijwilligers geven trainingen op het gebied van vredesopbouw via community vrijwilligers.

Social accountability

 • Vrijwilligers trainen overheden om transparanter te zijn en het gesprek aan te gaan met de burgermaatschappij.
 • Vrijwilligers helpen mensen beleid en uitvoering door overheden kritisch te volgen.
 • Vrijwilligers maken mensen bewust van hun rechten en ondersteunen bijvoorbeeld de betrokkenheid van de jeugd.