Veel van onze vrijwillige professionals werken jarenlang in een gemeenschap, waarbij gelijkwaardigheid essentieel is in onze aanpak. Zij werken dan ook voor een lokaal salaris. Korte plaatsingen zetten we soms in voor heel specifieke expertise. Hoe lang hun inzet ook duurt, hun focus ligt op het ontwikkelen van de systemen en voorwaarden voor positieve sociale verandering. Onze vrijwilligers:

  • ontwikkelen nieuwe, creatieve ideeën voor het oplossen van armoede vanuit gemeenschappen zelf
  • bouwen aan het vertrouwen en het vermogen van gemeenschappen om eigenaar te worden van verandering
  • bereiken de meest afgelegen gebieden en meest uitgesloten mensen

 

Soorten volunteers

'Community' en nationale vrijwilligers

'Community' vrijwilligers zijn de cruciale schakel naar de gemeenschap, helpen mensen te mobiliseren en training mogelijk te maken. Zij komen uit de gemeenschap en zijn essentieel voor de duurzaamheid van het project. Waar anderen vertrekken, blijven zij. Nationale vrijwilligers zijn professionals of net afgestudeerden uit het land zelf, die hun eigen beroepskennis meenemen, en bijvoorbeeld trainingen verzorgen in projecten.

Internationale vrijwilligers

Internationale vrijwilligers zijn professionals uit andere landen. Zij zijn expert op hun vakgebied en hebben een belangrijke rol in het inrichten van de projecten. Zij doen onderzoek, trainen en geven gericht advies. Een groot aantal internationale vrijwilligers komt uit landen in Afrika en Azië.

Bedrijfs- en e-vrijwilligers

Bedrijfsvrijwilligers zijn professionals van bedrijvenpartners van VSO. Zij brengen hoogwaardige kennis op het gebied van landbouw, marketing, technologie, ICT, gezondheidszorg, bedrijfsontwikkeling en HR. E-volunteers leveren een online bijdrage zoals bijvoorbeeld desk studies, het uitwerken van methodieken, maar ook specifieke trainingen en advisering, lenen zich uitstekend voor online inzet.

Maar liefst 90% van de VSO-ers komt uit het Zuiden. Pas als de kennis lokaal of in de regio zelf niet voorhanden is, dan werken we met professionals uit Westerse landen.

Erik Ackerman – directeur VSO