Veel van onze vrijwillige professionals werken jarenlang in een gemeenschap, waarbij gelijkwaardigheid essentieel is in onze aanpak. Zij werken dan ook voor een lokaal salaris. Korte plaatsingen zetten we soms in voor heel specifieke expertise. Hoe lang hun inzet ook duurt, hun focus ligt op het ontwikkelen van de systemen en voorwaarden voor positieve sociale verandering. Onze vrijwilligers:

  • ontwikkelen nieuwe, creatieve ideeën voor het oplossen van armoede vanuit gemeenschappen zelf
  • bouwen aan het vertrouwen en het vermogen van gemeenschappen om eigenaar te worden van verandering
  • bereiken de meest afgelegen gebieden en meest uitgesloten mensen

 

Soorten volunteers

Lokale en nationale vrijwilligers

Lokale vrijwilligers zijn de cruciale schakel tussen VSO en de gemeenschap. Ze geven voorlichting en helpen bij de trainingen. Zij komen uit de gemeenschap en zijn van het grootste belang voor de duurzaamheid van het project. Waar anderen vertrekken, blijven zij. Nationale vrijwilligers zijn professionals of net afgestudeerden uit het land zelf, maar niet per se uit die specifieke gemeenschap. Vanwege hun gedeelde culturele achtergrond hebben ze wel veel affiniteit met de mensen die ze trainen.

Internationale vrijwilligers

Dit zijn professionals uit andere landen. Zij zijn expert in hun vakgebied en hebben een belangrijke rol bij het inrichten van de projecten. Zij doen onderzoek, geven trainingen en gericht advies. Veel internationale vijwilligers komen uit landen in Afrika en Azië., maar ook Nederlanders delen hun kennis. Op dit moment werken er Nederlandse onderwijsdeskundigen, verloskundigen, ondernemers en artsen voor VSO.

Bedrijfs- en e-vrijwilligers

Vrijwilligers uit het bedrijfsleven zijn professionals van partners van VSO, zoals Randstad en Achmea. Zij brengen hoogwaardige kennis op het gebied van landbouw, marketing, technologie, ICT, gezondheidszorg, bedrijfsontwikkeling en HR. E-vrijwilligers leveren een bijdrage via internet. Denk hierbij aan onderzoek, het uitwerken van methodieken, maar ook specifieke trainingen en adviesvraagstukken.

Maar liefst 90% van de VSO-ers komt uit het Zuiden. Pas als de kennis lokaal of in de regio zelf niet voorhanden is, dan werken we met professionals uit Westerse landen.

Erik Ackerman – directeur VSO