1. Vraag vanuit de gemeenschap

VSO richt zich op de armste en meest gemarginaliseerde mensen in de samenleving. We werken vanuit de vraag van de gemeenschap zelf. Daarbij hebben we ook oog voor de rol van de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en onderwijs- en zorginstellingen. De changemakers in deze gemeenschappen staan centraal: dit zijn de mensen die het verschil kunnen en willen maken, zoals verloskundigen, leraren en startende ondernemers.

2. Delen van kennis en vaardigheden

Binnen onze programma’s gaan we op zoek naar de juiste kennis en vaardigheden van professionals die als nationale, internationale of lokale vrijwilligers uit het bedrijfsleven hun kennis en vaardigheden willen delen met de changemakers. Internationale vrijwilligers komen voor een belangrijk deel uit het Zuiden.

3. Trainen van changemakers

Zij trainen de changemakers en werken samen op basis van gelijkwaardigheid om beter onderwijs, betere gezondheidszorg en kansen op werk & inkomen te creƫren.

4. Structurele verbetering op alle niveaus

Onze vrijwilligers werken ook rechtstreeks met en bij de overheid en zorg- en onderwijsinstellingen of met bedrijven. Ze adviseren bijvoorbeeld over overheidsbeleid of verbeteren de opleiding van leraren. Zo werken we op alle niveaus aan structurele verbetering.

5. Steeds meer changemakers

Door onze aanpak staan er steeds meer changemakers op. Onze vrijwilligers werken langere tijd in de gemeenschap, vaak 1 tot 2 jaar, zodat de changemakers daarna zelf verder kunnen.

6. Duurzame verandering

Zo ontstaat duurzame verandering en doen meisjes overal mee op school, claimen vrouwen hun rechten en zijn gemeenschappen weerbaar bij rampen en conflicten.