Gegevensbescherming en privacy

VSO doet er alles aan om jouw online privacy te beschermen. Op deze pagina leggen we uit wat we met je persoonlijke gegevens doen. Aangezien het beleid op dit gebied kan veranderen, raden we je aan deze informatie regelmatig opnieuw te lezen. Je kunt altijd contact met ons opnemen om te vragen je persoonlijke gegevens te verwijderen of aan te passen.

Het is belangrijk dat je het gevoel hebt dat je persoonlijke gegevens bij VSO in goede handen zijn. VSO neemt bescherming van jouw privacy zeer serieus en doet er alles aan om te zorgen dat je gegevens veilig zijn.

Het gebruik van je gegevens, waarom we ze verzamelen en wat we bewaren hangt af van de relatie met VSO en welke toestemming je hiervoor gegeven hebt. We hebben ons best gedaan om dit in deze verklaring aan te geven. Voor bepaalde diensten kunnen extra privacyregels van toepassing zijn. Wij zullen dit aangeven waar nodig. Lees dit alsjeblieft eerst voordat je je voor dergelijke diensten aanmeldt.

Welke informatie we verzamelen

We kunnen om verschillende redenen persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen. Bijvoorbeeld:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd, adres of geslacht bewaren wij zodat we contact met je kunnen onderhouden.
 • Financiële gegevens als je een donatie aan VSO hebt gedaan. Deze gegevens hebben wij nodig om een donatie administratief te verwerken.
 • Gegevens over opleiding en werkervaring verzamelen wij als je wilt solliciteren op vacatures bij VSO.
 • Gegevens over je lichamelijke of geestelijke gezondheid kun je ons hebben gegeven bij een sollicitatie naar een functie bij VSO.

Waarom wij je gegevens verzamelen

Wanneer wij contact met elkaar hebben, verzamelen wij persoonlijke gegevens. Deze gegevens stellen ons in staat om efficiënt ons werk te doen. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor:

 • De verwerking van je sollicitatie naar een positie (als vakdeskundige) bij VSO. Je (gevoelige) persoonlijke gegevens zijn nodig voor communicatie en om je geschiktheid voor de functie te beoordelen.
 • Verbeteren van onze dienstverlening. We waarderen elke feedback, inclusief klachten die je mogelijk hebt. Om onze impact en service te vergroten willen we met je communiceren en daarvoor hebben we persoonlijke gegevens nodig.
 • Fondsenwerving. We maken een profiel van je interesses, voorkeuren en de manier(en) waarop je VSO wenst te ondersteunen, zodat we op gepaste wijze met je kunnen communiceren. Door profielen te maken kunnen we onze middelen effectief inzetten. Wat onze supporters ons vertellen is heel belangrijk. We kunnen aanvullende gegevens verzamelen zoals waar je woont of je leeftijd. Dit helpt ons om de juiste mensen te benaderen met een gericht verzoek zoals bijvoorbeeld een periodieke schenking, het meedoen aan een fondsenwervend evenement of meedoen aan een enquête of panel vanuit VSO.

Hoe we gegevens verzamelen

We kunnen op verschillende manieren (gevoelige) persoonlijke gegevens van jou verzamelen, bijvoorbeeld:

 • Rechtstreeks, als je een online sollicitatieformulier of donatieformulier invult, je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief, iets downloadt van onze site, een enquête invult of ons een e-mail stuurt.
 • Via externe bronnen bijvoorbeeld wanneer je via social media met ons communiceert of wanneer je een Pifworld-pagina aanmaakt.
 • Van andere organisaties, wanneer je toestemming hebt gegeven of op plaatsen waar je persoonlijke gegevens openbaar beschikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan zijn welvaartsmetingen. Dit helpt ons gepaste verzoeken te doen aan donateurs die mogelijk meer zouden willen geven. Het helpt ons fondsen te werven en sneller en kosteneffectiever te werken dan we anders zouden kunnen. Momenteel maken we geen gebruik van aanbieders van vermogensgegevens, maar als we dit in de toekomst willen doen, vragen we altijd om je uitdrukkelijke toestemming.

Door middel van deze informatiebronnen zorgen we ervoor dat jij dit communicatie ontvangt die voor jou relevant is.

 • Als je onze website bezoekt. We gebruiken bijvoorbeeld software zoals Google Analytics om te bepalen welke pagina’s op onze website worden bezocht. Deze informatie wordt automatisch verzameld. Het gevat geen persoonlijke of gevoelige informatie, dus browsen is anoniem. Lees meer informatie over hoe wij cookies gebruiken. Een cookie is een klein bestandje dat op de browser van de bezoekers van onze website wordt geplaatst.

Hoe lang we je gegevens bewaren

De periode dat we je persoonlijke gegevens bewaren, verschilt afhankelijk van het doel. We willen bijvoorbeeld informatie over vakdeskundigen bewaren na terugkeer in Nederland, zodat we contact kunnen houden over ons werk en we je een referentie kunnen verstrekken als je daarom vraagt.

Als je ons financieel steunt, bewaren we je gegevens om contact te kunnen onderhouden. Nadat je gestopt bent met steunen, bewaren we je gegevens zolang als wettelijk is voorgeschreven.

We zorgen ervoor dat je persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt om onze samenwerking nu en in de toekomst te ondersteunen. Veel mensen vragen ons bijvoorbeeld om referenties voor hun werk als VSO-vakdeskundige. In dat geval is het belangrijk dat we de juiste gegevens in ons bestand hebben.

Je kunt altijd contact met ons opnemen om te vragen je persoonlijke gegevens te verwijderen of aan te passen.

Met wie we je gegevens delen

Als je je aanmeldt als vrijwilliger bij VSO controleren wij of je persoonlijke gegevens voorkomen op officiële sanctielijsten (bijvoorbeeld VN Sanctions) met bekende terroristen en terroristische organisaties. Dit zorgt ervoor dat VSO niet medeplichtig is aan het financieren of ondersteunen van terrorisme.

Mogelijk moeten we je gegevens ook bekendmaken aan de politie, regelgevende instanties of juridische adviseurs als dit nodig is.

VSO verkoopt je persoonlijke gegevens nooit voor marketingdoeleinden. Soms is het nodig dat we je gegevens delen met externe organisaties. Sommige van onze leveranciers en landenkantoren zijn buiten de Europese Unie gevestigd. Wij zien erop toe dat onze medewerkers en partners minimaal de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring naleven.

Hoe je gegevens worden beveiligd

Wij willen dat de door ons verzamelde gegevens veilig zijn. We treffen alle maatregelen om je informatie te beschermen zoals vereist door de wet, in overeenstemming met de normen in de sector en in overeenstemming met het beleid dat VSO internationaal heeft vastgesteld. Voor gevoelige gegevens gelden striktere veiligheidsvoorwaarden. Als je denkt dat door ons bewaarde gegevens niet langer veilig zijn, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Alle medewerkers van VSO (in vaste of tijdelijke dienst) en alle vrijwilligers moeten op de hoogte zijn van de inhoud van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wanneer zij persoonsgegevens verzamelen of verwerken. Zij worden hierin door VSO getraind. Medewerkers van VSO mogen geen gegevens openbaar maken, tenzij de betrokkene(n) daarvoor toestemming heeft/hebben gegeven. Of wanneer ze daartoe wettelijk verplicht zijn. Als ze gegevens naar externe partijen sturen, moeten die beschermd worden door een schriftelijk onderling contract en bijvoorbeeld verstuurd worden via een beveiligde dataverbinding.

Meer informatie

In de volgende wet is vastgelegd hoe je persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden:

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bij VSO doen we ons best om meer te doen dan het minimum en ons ook te houden aan de aanbevelingen van Goede Doelen Nederland.

Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om meer te weten te komen over soorten persoonlijke gegevens, het gebruik ervan en je rechten, of om een probleem te melden.

Afmelden of wijzigen van je gegevens

Op het moment dat we je om informatie vragen, kun je je aanmelden voor de ontvangst van verdere berichten. Dit doe je meestal door een vakje aan te kruisen (opt-in te geven). Kruis je dit niet aan, dan zullen we je e-mailadres niet zonder toestemming gebruiken voor dat doeleinde.

Als je als particuliere donateur VSO steunt, houden we je graag op de hoogte van wat we met jouw bijdrage doen. Dit betekent dat we je per e-mail en/of per post informeren.

Je hebt er recht op te weten welke persoonlijke informatie VSO over je bezit en je kunt altijd je gegevens laten aanpassen of verwijderen. Voor vragen over ons gegevensbeschermingsbeleid kun je contact met ons opnemen. Telefonisch op 030 – 23 20 600 of per e-mail op info@vso.nl.