Groeiende spanningen

VSO is al jaren actief in Cox’s Bazaar (Bangladesh), een van ’s werelds grootste vluchtelingenkampen. Helaas is sprake van groeiende spanningen tussen de lokale bevolking en de vluchtelingen in het kamp. Die spanningen worden versterkt doordat veel lokale inwoners het gevoel hebben dat alle steun van internationale organisaties alleen maar naar de vluchtelingen gaat, terwijl zij ook met grote uitdagingen kampen. Levensbenodigdheden zijn steeds duurder geworden, en de enorme toename van inwoners in het gebied heeft ervoor gezorgd dat de concurrentie om banen groter is geworden, net zoals de druk op de overheidsdiensten.

In recente onderzoeken wordt benadrukt dat er meer aandacht nodig is voor de lokale bevolking. Een meer holistische en geïntegreerde aanpak is nodig. Een aanpak die de oorzaken van het conflict aanpakt, met als doel de spanningen te verminderen, de sociale cohesie te verbeteren en de veerkracht van de gemeenschap te vergroten. Dit is de kern van het Youth Empowerment for Social Cohesion (YESC) project.

Het project bestaat uit de volgende drie pijlers:

Participatie

We zorgen dat jongeren actief kunnen deelnemen aan besluitvorming binnen hun gemeenschap. Bijvoorbeeld door jongerenverenigingen op te zetten en de leden te trainen in hoe ze sociale conflicten kunnen aanpakken en kunnen bijdragen aan meer sociale cohesie. Ook brengen we de jongeren in contact met religieuze leiders, politici en leden van het maatschappelijk middenveld, zodat ze hun stem kunnen laten horen en op kunnen komen voor hun eigen belangen, en die van hun gemeenschap.

Zelfredzaamheid

We vergroten de economische stabiliteit en veerkracht van kwetsbare gezinnen, met name gezinnen van meisjes die al op hele jonge leeftijd getrouwd zijn. Om dit te bereiken ondersteunen we de meisjes die al jong getrouwd zijn met ‘peer groups’, waarin ze zich meer bewust kunnen worden van hun rechten en meer zelfvertrouwen opbouwen. Tijdens bijeenkomsten met de gemeenschap delen leden uit deze groepen wat er volgens hen nodig is om de risico’s op conflicten te verminderen en de sociale cohesie te vergroten. Deze ideeën worden door het lokale bestuur meegenomen. We organiseren ook forums voor de echtgenoten en familieclubs. Om ervoor te zorgen dat de meisjes zelf kunnen beslissen over zaken die hun leven beïnvloeden, is het namelijk essentieel dat we hun echtgenoten en schoonmoeders nauw betrekken in de interventies. Zo kijken we met de echtgenoten hoe ze hun vrouwen kunnen ondersteunen op sociaal-economisch vlak, bijvoorbeeld met betrekking tot werk of ondernemerschap voor hun vrouwen, maar ook hoe ze gendergerelateerd geweld kunnen tegengaan.

Economische stabiliteit

We zorgen dat achtergestelde gemeenschappen, met name vrouwen, betere toegang krijgen tot agrarische waardeketens. Zo kunnen zij zich beter in hun levensonderhoud voorzien en hun economische stabiliteit verbeteren. Om dit mogelijk te maken worden er onder meer zelfgekozen en –georganiseerde boerengroepen gevormd. Binnen deze groepen wordt gekeken tegen welke uitdagingen de leden aanlopen en wat er nodig is om deze problemen aan te pakken. Zo bieden we enkele boeren per groep trainingen aan in agrarische expertises. Zij delen hun kennis en vaardigheden met de andere boeren. Daarnaast worden er met enkele boeren pilotprojecten uitgevoerd. De resultaten worden vervolgens met de anderen gedeeld, zodat ook zij kunnen innoveren.

Verder hebben we ‘sales & service’ centra opgezet waar de boeren toegang hebben tot agrarische producten en diensten van hoge kwaliteit. Omdat de centra in hun eigen gemeenschap staan, besparen ze tijd en transportkosten. We leiden jongeren en vrouwen uit de gemeenschap op tot ondernemers om de centra te leiden.

Door middel van workshops maken we de gemeenschap bewust van beschikbare diensten, waaronder die van de sales & service centra. Bovendien verbinden we in de workshops boeren, jongeren, jonggetrouwde meisjes, bedrijven, overheidsdiensten, vertegenwoordigers van de banken en andere belanghebbenden. Samen bekijken we hoe alle betrokkenen functionele waardeketens kunnen ontwikkelen die iedereen voordeel opleveren.

 


Fotocredits: Dulal Chandra Biswas