• Hoe kan ik VSO steunen?

  Wat geweldig dat je wil bijdragen! Word donateur of bekijk andere manieren waarop je kunt helpen.

 • Wanneer wordt mijn donatie afgeschreven?

  Machtigingen worden maandelijks op de 26e van je rekening afgeschreven. Als deze datum op een feestdag of in het weekend valt, wordt dit de eerstvolgende werkdag.

  Goed om te weten: Geef je een wijziging m.b.t. je donatie tot en met de 10e van de maand door, dan kan deze diezelfde maand nog worden verwerkt. Geef je een wijziging ná deze datum door, dan gaat de wijziging de daaropvolgende maand in.

 • Hoe kan ik mijn donatie stopzetten of mijn maandbedrag wijzigen?

  We waarderen je steun enorm en met jouw bijdrage bieden we duizenden mensen een betere kans op onderwijs, zorg, werk en inkomen. Daarvoor willen we je hartelijk bedanken. Wil je je donateurschap wijzigen? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het donatiebedrag te verlagen of verhogen, net hoe het jou het beste uitkomt. Neem telefonisch contact met ons op. Ook wanneer je je donateurschap (tijdelijk) wilt stopzetten willen we je vragen ons te bellen op 030-2320600 (dinsdag tot en met donderdag bereikbaar) zodat we je direct kunnen helpen.

 • Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

  Het wijzigen van persoonlijke gegevens zoals je adres, rekeningnummer, telefoonnummer of e-mailadres, gaat heel eenvoudig via dit wijzigingsformulier. Wanneer je je donateurschap (tijdelijk) wilt stopzetten willen we je vragen ons te bellen op 030-2320600 (dinsdag tot en met donderdag bereikbaar) zodat we je direct kunnen helpen.

 • Kan ik doneren met belastingvoordeel?

  Ja, dat kan op verschillende manieren:

  • Periodiek schenken: doneer minimaal 5 jaar lang een vast bedrag per jaar en leg dit vast in een overeenkomst.
  • Doneer jaarlijks 1% van je inkomen aan VSO of een combinatie van goede doelen. Dit geeft recht op een aftrekpost.
  • Neem VSO op in je testament. Nalatenschappen aan VSO zijn 100% vrijgesteld van belasting.
 • Hoe wordt mijn donatie besteed?

  Samen met 30.000 donateurs, bedrijven en fondsen die ons een warm hart toedragen, werken wij aan een eerlijke wereld. Wij zijn enorm blij met alle steun die we krijgen. Lees hier meer over hoe wij deze donaties besteden of download ons jaarverslag.

 • Kan ik zelf bepalen aan welk project mijn geld wordt besteed?

  Wil je een specifiek project steunen? Dat kan bij een grotere schenking. Neem voor meer informatie hierover contact op met Martin van der Eijk, Donor Relatie Manager, via 030 232 06 00 of m.vandereijk@vso.nl.

 • Waar staat VSO voor?

  De letters VSO in Stichting VSO Nederland staan voor ‘Voluntary Service Overseas’. VSO is van oorsprong een Engelse organisatie, opgericht in 1958. Engelse vrijwilligers gingen overzee (‘oversea’) naar landen in Afrika en Azïe om daar mee te werken aan onderwijsprojecten.

  In de loop van de jaren is VSO zich naast onderwijs, ook gaan richten op het verbeteren van gezondheidszorg en mogelijkheden op het gebied van werk & inkomen.

  Nog steeds zetten we ons in voor mensen in de armste gebieden van Afrika en Azië. Tegenwoordig vooral met vakdeskundigen uit de landen zelf, die hun kennis en ervaring delen met lokale collega’s. En als bepaalde expertise niet aanwezig is in de regio, via vakdeskundigen uit andere landen zoals Engeland of Nederland.

  Lees hier meer over de geschiedenis van VSO of bekijk vacatures voor vakdeskundigen in het buitenland.

 • Is VSO een erkend goed doel?

  VSO Nederland is een CBF-Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen.

  Zij controleren ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar je als donateur gerust aan kunt geven. Er zijn inmiddels bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. Je herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

  De Belastingdienst erkent VSO als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarmee zijn giften aan VSO aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Wij zijn op de website van de Belastingdienst te vinden: zoek bij instelling naar ‘VSO’ en bij vestigingsplaats naar ‘Utrecht’.

  Verder is VSO erkend als bonafide organisatie door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Financiën. Internationaal worden we erkend door de Verenigde Naties en de overheden van Groot-Brittannië, Ierland en Canada.

 • Wat is het rekeningnummer van VSO?

  Dit zijn onze bankgegevens:

  Stichting VSO Nederland te Utrecht:

  IBAN: NL 93 INGB 0000 0000 92

  BIC: INGB NL 2A

 • Wat is het RSIN nummer van VSO voor mijn belastingaangifte?

  Het RSIN (vroeger het fiscaal nummer) van VSO Nederland is 009868665.

 • Wat verdient de directeur van VSO?

  VSO Nederland volgt de CAO Welzijn. Branchevereniging VFI heeft een adviesrichtlijn voor beloning van directeuren uitgebracht. VSO Nederland volgt deze richtlijn. Het bruto jaarsalaris van de directeur bedraagt € 81.060,-.

 • Ik wil graag aan de slag in het buitenland. Kan VSO me daarbij helpen?

  Blijvende verandering door kennisdelen, dat staat centraal in het werk van VSO. We maken daarbij in eerste instantie gebruik van de beschikbare specialisten in de regio.

  Is er bepaalde kennis nodig die daar niet aanwezig is? Dan kijken we in andere delen van de wereld of er professionals zijn die als VSO-vakdeskundige hun expertise willen delen.

  Heb jij kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, gezondheid of werk & inkomen? Lees meer over werken in het buitenland. 

 • Kan ik vrijwilligerswerk doen bij VSO in Nederland?

  Jazeker! We zijn heel blij met vrijwilligers die hun tijd en skills willen inzetten om ons werk te ondersteunen. Bekijk hier onze vrijwilligersvacatures of sluit je aan bij de VSO community!

 • Kan ik als student stage lopen of onderzoek doen bij VSO-projecten in het buitenland?

  We bieden geen stageplekken aan bij onze projecten in het buitenland. Dit heeft te maken met onze werkwijze: kennis en ervaring worden uitgewisseld tussen gediplomeerde VSO-vakdeskundigen met minimaal een aantal jaar werkervaring en lokale professionals die al werkzaam zijn in hun vakgebied.

  Wil je graag werkervaring opdoen in een internationale omgeving met projecten wereldwijd? Regelmatig hebben we leuke stageplekken of vrijwilligersvacatures beschikbaar op ons kantoor in Utrecht. Kijk eens bij onze stage of vrijwilligersvacatures of er wat voor je bij is!

 • Waar kan ik terecht met een klacht of compliment?

  Heb je een klacht of compliment? Onze medewerkers van Supporter Care staan je graag te woord. Neem gerust contact met ons op via 030 23 20 600 op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 en 13.00 – 17.00 of via e-mail, info@vso.nl.

Astrid Kleverlaan

Voor al je vragen rondom jouw donateurschap.

030 232 0600

Annemieke Jakobs-Ebrahim

Voor al je vragen rondom jouw donateurschap.

030 232 0600

Martin van der Eijk

Voor al je vragen rondom fondsenwerving

030 232 0600