• Hoe kan ik VSO steunen?

  Wat geweldig dat je wil bijdragen! Word donateur of bekijk andere manieren waarop je kunt helpen.

 • Wanneer wordt mijn donatie afgeschreven?

  Machtigingen worden maandelijks op de 26e van je rekening afgeschreven. Als deze datum op een feestdag of in het weekend valt, wordt dit de eerstvolgende werkdag.

  Goed om te weten: Geef je een wijziging m.b.t. je donatie tot en met de 10e van de maand door, dan kan deze diezelfde maand nog worden verwerkt. Geef je een wijziging ná deze datum door, dan gaat de wijziging de daaropvolgende maand in.

 • Hoe kan ik mijn donatie verhogen, verlagen of stopzetten?

  We waarderen je steun enorm. Mede dankzij jouw bijdrage krijgen duizenden mensen betere kansen op onderwijs, zorg en werk & inkomen. Daarvoor willen we je hartelijk danken.

  Wil je je donateurschap (tijdelijk) stopzetten? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het donatiebedrag te verlagen of verhogen, net hoe het jou het beste uitkomt. Neem dan contact op met ons op via 030 23 20 600 op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 en 13.00 – 17.00 zodat we je direct van dienst zijn kunnen zijn. Of vult het wijzigingsformulier op de website in.

 • Kan ik doneren met belastingvoordeel?

  Ja, dat kan op verschillende manieren:

  • Periodiek schenken: doneer minimaal 5 jaar lang een vast bedrag per jaar en leg dit vast in een overeenkomst.
  • Doneer jaarlijks 1% van je inkomen aan VSO of een combinatie van goede doelen. Dit geeft recht op een aftrekpost.
  • Neem VSO op in je testament. Nalatenschappen aan VSO zijn 100% vrijgesteld van belasting.
 • Hoe wordt mijn donatie besteed?

  Van elke euro die we uitgeven, gaat x cent naar het bestrijden van armoede. Y% (Y miljoen euro) van onze uitgaven gaat naar fondsenwering bij internationale donoren, overheden en het Nederlandse publiek. In 2017/2018 gaven we z miljoen uit aan campagnes en communicatie.

  X% (x miljoen euro) ging naar beheer- en administratiekosten. Dit zijn kosten die we niet direct kunnen toeschrijven aan de uitvoering van onze programma’s en projecten of aan de kosten van fondsenwerving. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van de Raad van Toezicht, de directie en ondersteunende afdelingen volgens de richtlijnen van het VFI. Lees hier meer over onze inkomsten en uitgaven.

 • Kan ik zelf bepalen aan welk project mijn geld wordt besteed?

  Wil je een specifiek project steunen? Dat kan bij een grotere schenking. Neem voor meer informatie hierover contact op met Fernando van der Brug, Donor Relatie Manager, via 030 232 06 00 of f.vanderbrug@vso.nl.

 • Waarom spreekt VSO mij aan op straat of aan de deur?

  Voor ons werk en dat van onze partnerorganisaties zijn we voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties. Daarom werven we structurele maandelijkese giften in de vorm van een donateurschap op straat en aan de deur. Door deze persoonlijke benadering kunnen we uitgebreid vertellen wat we doen, hoe we dat doen en al je vragen meteen beantwoorden.

  Voor onze straat- en deurwerving werken we met een enthousiaste groep wervers. Wij houden ons hierbij strikt aan de gedragsregels die zijn opgesteld door de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). Hierin staat, onder andere, waar, op welke dagen en op welke tijden we mogen werven op straat of aan de deur.

   

 • Waar staat VSO voor?

  De letters VSO in Stichting VSO Nederland staan voor ‘Voluntary Service Overseas’. VSO is van oorsprong een Engelse organisatie, opgericht in 1958. Engelse vrijwilligers gingen overzee (‘oversea’) naar landen in Afrika en Azïe om daar mee te werken aan onderwijsprojecten.

  In de loop van de jaren is VSO zich naast onderwijs, ook gaan richten op het verbeteren van gezondheidszorg en mogelijkheden op het gebied van werk & inkomen.

  Nog steeds zetten we ons in voor mensen in de armste gebieden van Afrika en Azië. Tegenwoordig vooral met vakdeskundigen uit de landen zelf, die hun kennis en ervaring delen met lokale collega’s. En als bepaalde expertise niet aanwezig is in de regio, via vakdeskundigen uit andere landen zoals Engeland of Nederland.

  Lees hier meer over de geschiedenis van VSO of bekijk vacatures voor vakdeskundigen in het buitenland.

 • Is VSO een erkend goed doel?

  VSO Nederland is een CBF-Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen.

  Zij controleren ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar je als donateur gerust aan kunt geven. Er zijn inmiddels bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. Je herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

  De Belastingdienst erkent VSO als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarmee zijn giften aan VSO aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Wij zijn op de website van de Belastingdienst te vinden: zoek bij instelling naar ‘VSO’ en bij vestigingsplaats naar ‘Utrecht’.

  Verder is VSO erkend als bonafide organisatie door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Financiën. Internationaal worden we erkend door de Verenigde Naties en de overheden van Groot-Brittannië, Ierland en Canada.

 • Wat is het rekeningnummer van VSO?

  Dit zijn onze bankgegevens:

  Stichting VSO Nederland te Utrecht:

  IBAN: NL 93 INGB 0000 0000 92

  BIC: INGB NL 2A

 • Wat is het RSIN nummer van VSO voor mijn belastingaangifte?

  Het RSIN (vroeger het fiscaal nummer) van VSO Nederland is 009868665.

 • Wat verdient de directeur van VSO?

  VSO Nederland volgt de CAO Welzijn. Branchevereniging VFI heeft een adviesrichtlijn voor beloning van directeuren uitgebracht. VSO Nederland volgt deze richtlijn. Het bruto jaarsalaris van de directeur bedraagt € 81.060,-.

 • Ik wil graag aan de slag in het buitenland. Kan VSO me daarbij helpen?

  Blijvende verandering door kennisdelen, dat staat centraal in het werk van VSO. We maken daarbij in eerste instantie gebruik van de beschikbare specialisten in de regio.

  Is er bepaalde kennis nodig die daar niet aanwezig is? Dan kijken we in andere delen van de wereld of er professionals zijn die als VSO-vakdeskundige hun expertise willen delen.

  Heb jij kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, gezondheid of werk & inkomen? Lees meer over werken in het buitenland. 

 • Kan ik vrijwilligerswerk doen bij VSO in Nederland?

  Jazeker! We zijn heel blij met vrijwilligers die hun tijd en skills willen inzetten om ons werk te ondersteunen. Bekijk hier onze vrijwilligersvacatures of sluit je aan bij de VSO community!

 • Kan ik als student stage lopen of onderzoek doen bij VSO-projecten in het buitenland?

  We bieden geen stageplekken aan bij onze projecten in het buitenland. Dit heeft te maken met onze werkwijze: kennis en ervaring worden uitgewisseld tussen gediplomeerde VSO-vakdeskundigen met minimaal een aantal jaar werkervaring en lokale professionals die al werkzaam zijn in hun vakgebied.

  Wil je graag werkervaring opdoen in een internationale omgeving met projecten wereldwijd? Regelmatig hebben we leuke stageplekken of vrijwilligersvacatures beschikbaar op ons kantoor in Utrecht. Kijk eens bij onze stage of vrijwilligersvacatures of er wat voor je bij is!

 • Waar kan ik terecht met een klacht of compliment?

  Heb je een klacht of compliment? Onze medewerkers van Supporter Care staan je graag te woord. Neem gerust contact met ons op via 030 23 20 600 op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 en 13.00 – 17.00 of via e-mail, info@vso.nl.

Astrid Kleverlaan

Voor al je vragen rondom jouw donateurschap.

030 232 0600

Annemieke Jakobs-Ebrahim

Voor al je vragen rondom jouw donateurschap.

030 232 0600

Fernando van der Brug

Voor al je vragen rondom fondsenwerving

030 232 0600