• Hoe kan ik VSO steunen?

  Wat geweldig dat je wil bijdragen! Word donateur of bekijk andere manieren waarop je kunt helpen.

 • Wanneer wordt mijn donatie afgeschreven?

  Machtigingen worden maandelijks op de 26e van je rekening afgeschreven. Als deze datum op een feestdag of in het weekend valt, wordt dit de eerstvolgende werkdag.

  Goed om te weten: Geef je een wijziging m.b.t. je donatie tot en met de 10e van de maand door, dan kan deze diezelfde maand nog worden verwerkt. Geef je een wijziging ná deze datum door, dan gaat de wijziging de daaropvolgende maand in.

 • Hoe kan ik mijn donatie stopzetten of mijn maandbedrag wijzigen?

  Dat regel je het snelst door te bellen naar 030 – 23 20 600 (lokaal tarief). Wij zijn op maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Als je wil opzeggen kan je ook het formulier op deze pagina gebruiken: www.vso.nl/donatie-opzeggen

 • Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

  Wij zijn telefonisch bereikbaar via 030 232 06 00. Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

 • Kan ik doneren met belastingvoordeel?

  Ja, dat kan op verschillende manieren:

  • Periodiek schenken: doneer minimaal 5 jaar lang een vast bedrag per jaar en leg dit vast in een overeenkomst.
  • Doneer jaarlijks 1% van je inkomen aan VSO of een combinatie van goede doelen. Dit geeft recht op een aftrekpost.
  • Neem VSO op in je testament. Nalatenschappen aan VSO zijn 100% vrijgesteld van belasting.
 • Hoe wordt mijn donatie besteed?

  Samen met 30.000 donateurs, bedrijven en fondsen die ons een warm hart toedragen, werken wij aan een eerlijke wereld. Wij zijn enorm blij met alle steun die we krijgen. Lees hier meer over hoe wij deze donaties besteden of download ons jaarverslag.

 • Kan ik zelf bepalen aan welk project mijn geld wordt besteed?

  Wil je een specifiek project steunen? Dat kan bij een grotere schenking. Neem voor meer informatie hierover contact op met Martin van der Eijk, Donor Relatie Manager, via 030 232 06 00 of m.vandereijk@vso.nl.

 • Waar staat VSO voor?

  De letters VSO in Stichting VSO Nederland staan voor ‘Voluntary Service Overseas’. VSO is van oorsprong een Engelse organisatie, opgericht in 1958. Engelse vrijwilligers gingen overzee (‘oversea’) naar landen in Afrika en Azïe om daar mee te werken aan onderwijsprojecten.

  In de loop van de jaren is VSO zich naast onderwijs, ook gaan richten op het verbeteren van gezondheidszorg en mogelijkheden op het gebied van werk & inkomen.

  Nog steeds zetten we ons in voor mensen in de armste gebieden van Afrika en Azië. Tegenwoordig vooral met vakdeskundigen uit de landen zelf, die hun kennis en ervaring delen met lokale collega’s. En als bepaalde expertise niet aanwezig is in de regio, via vakdeskundigen uit andere landen zoals Engeland of Nederland.

  Lees hier meer over de geschiedenis van VSO of bekijk vacatures voor vakdeskundigen in het buitenland.

 • Is VSO een erkend goed doel?

  VSO Nederland is een CBF-Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen.

  Zij controleren ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar je als donateur gerust aan kunt geven. Er zijn inmiddels bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. Je herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

  De Belastingdienst erkent VSO als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarmee zijn giften aan VSO aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Wij zijn op de website van de Belastingdienst te vinden: zoek bij instelling naar ‘VSO’ en bij vestigingsplaats naar ‘Utrecht’.

  Verder is VSO erkend als bonafide organisatie door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Financiën. Internationaal worden we erkend door de Verenigde Naties en de overheden van Groot-Brittannië, Ierland en Canada.

 • Wat is het rekeningnummer van VSO?

  Dit zijn onze bankgegevens:

  Stichting VSO Nederland te Utrecht:

  IBAN: NL 93 INGB 0000 0000 92

  BIC: INGB NL 2A

 • Wat is het RSIN nummer van VSO voor mijn belastingaangifte?

  Het RSIN (vroeger het fiscaal nummer) van VSO Nederland is 009868665.

 • Wat verdient de directeur van VSO?

  VSO Nederland volgt de CAO Welzijn. Branchevereniging VFI heeft een adviesrichtlijn voor beloning van directeuren uitgebracht. VSO Nederland volgt deze richtlijn. De directie van VSO wordt beloond via de regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. Doordat VSO nu tijdelijk een tweehoofdige directie heeft, zijn zij op dit moment ingeschaald in schaal D die gemaximeerd is op EUR 79.903.

 • Ik wil graag aan de slag in het buitenland. Kan VSO me daarbij helpen?

  Blijvende verandering door kennisdelen, dat staat centraal in het werk van VSO. We maken daarbij in eerste instantie gebruik van de beschikbare specialisten in de regio.

  Is er bepaalde kennis nodig die daar niet aanwezig is? Dan kijken we in andere delen van de wereld of er professionals zijn die als VSO-vakdeskundige hun expertise willen delen.

  Heb jij kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, gezondheid of werk & inkomen? Lees meer over werken in het buitenland. 

 • Kan ik vrijwilligerswerk doen bij VSO in Nederland?

  Jazeker! We zijn heel blij met vrijwilligers die hun tijd en skills willen inzetten om ons werk te ondersteunen. Bekijk hier onze vrijwilligersvacatures of sluit je aan bij de VSO community!

 • Kan ik als student stage lopen of onderzoek doen bij VSO-projecten in het buitenland?

  We bieden geen stageplekken aan bij onze projecten in het buitenland. Dit heeft te maken met onze werkwijze: kennis en ervaring worden uitgewisseld tussen gediplomeerde VSO-vakdeskundigen met minimaal een aantal jaar werkervaring en lokale professionals die al werkzaam zijn in hun vakgebied.

  Wil je graag werkervaring opdoen in een internationale omgeving met projecten wereldwijd? Regelmatig hebben we leuke stageplekken of vrijwilligersvacatures beschikbaar op ons kantoor in Utrecht. Kijk eens bij onze stage of vrijwilligersvacatures of er wat voor je bij is!

 • Waar kan ik terecht met een klacht of compliment?

  Bel ons via 030 323 06 00. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 030 232 06 00. Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

  Na ontvangst van een klacht bij VSO krijgt men binnen 1 week een ontvangstbevestiging met daarin de datum waarop de klacht is ontvangen en nadere informatie over de verdere afhandeling (tijdsduur, verloop, wie de klacht in behandeling neemt, contactpersoon en dergelijke). De afhandeling van de klacht vindt direct of anders uiterlijk binnen 3 weken plaats. Als de klacht niet binnen 3 weken kan worden afgehandeld, ontvangt men daarvan bericht. De termijn van behandeling van de klacht kan eenmaal met maximaal 3 weken worden verlengd.

  Onze klachtenprocedure: https://www.vsointernational.org/about/contact/vso-complaints-process 

Astrid Kleverlaan

Voor al je vragen rondom jouw donateurschap.

030 232 0600

Martin van der Eijk

Voor al je vragen rondom fondsenwerving.

030 232 0600