Liesje Schreinemacher met beleidsnota
29/06/2022

Jongeren terecht centraal, maar balans slaat verder door naar handel en eigenbelang 

Afgelopen vrijdag verscheen de nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van minister Schreinemacher. Hoe moeten we de nieuwe nota duiden? Ziet Nederland de wereld vooral als handelsdomein of blijven we ons als een van de rijkste landen ter wereld verantwoordelijk voelen om de welvaart eerlijker te verdelen en te werken aan een duurzame toekomst? Voorafgaand aan het debat, waarbij we hierover met verschillende partijen in gesprek gaan, delen we onze eerste bevindingen.  

Allereerst een positieve noot: de nieuwe beleidsnota stelt jongeren nog centraler in het beleid en bouwt voort op ervaring in de armste landen. De Youth@Heart principes blijven leidend en de grote uitdagingen voor jongeren, zoals het vinden van werk, worden gezien. VSO juicht dat toe, want investeringen in baankansen en toekomstperspectief voor jongeren zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling. De energie, innovatiekracht en ideeën van jonge mensen kunnen met het juiste beleid worden vertaald naar ontwikkeling met lokaal eigenaarschap.  

Maar er is ook reden tot bezorgdheid. Zo lijkt in de balans tussen hulp en handel het Nederlandse perspectief en belang leidend te worden. ‘Doen waar Nederland goed in is’ of doen wat er lokaal écht nodig is, dat is de vraag! Want hoewel Nederland en Nederlandse organisaties veel te bieden hebben, zoals kennis en kunde, kennen lokale maatschappelijke organisaties de context, behoeften en kansen als geen ander. Zij weten daardoor beter wat er in de praktijk werkt. Bovendien zijn zij vaak beter in staat om de meest kwetsbare groepen te bereiken.  

Een focus op Nederlandse expertise en internationaal ondernemen is te beperkt, met het gevaar dat de focus op de allerarmsten uit het zicht raakt. Inclusie wordt in het nieuwe beleid genoemd maar krijgt niet de aandacht die het verdient. Het bereiken van bijvoorbeeld mensen met een beperking, tienermoeders of sekswerkers is onvoldoende gewaarborgd. Hiervoor is het nodig om echt uitvoering te geven aan het ‘leave no one behind’ principe en de stem en toegang tot machthebbers en financiering van kwetsbare groepen te versterken. Belangrijk daarbij is om vooral de stem van Zuidelijke organisaties én die van jongeren consequent te betrekken bij de uitvoering van het beleid.  

Praat mee! 

Op donderdagavond 30 juni organiseert VSO, samen met Vice Versa, Partos, Cordaid en het Netherlands Food Partnership, een discussie over de nieuwe beleidsnota. Klik hier voor meer informatie en meld je snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt! 


Credits
Foto: Twitter Liesje Schreinemacher