Manal
27/06/2022

‘Jongeren voegen een ander perspectief toe’

Als middelbare scholier realiseerde ik mij voor het eerst dat ik nooit actief mee mocht doen aan besluitvorming.
Ik liep in het onderwijssysteem tegen dingen aan waarvan ik dacht: ‘dit werkt niet voor mij’, maar mij werd nooit gevraagd wat ik wél zou willen en dus bleef alles bij het oude. Kennelijk dachten volwassenen te weten wat goed was, zonder ook maar een klein beetje naar ons te luisteren. Maar waarom zou de stem van jongeren niet belangrijk zijn?

Het is zeker niet mijn bedoeling om jong en oud tegenover elkaar te zetten. Integendeel. Ieders stem is belangrijk, want alleen samen kunnen we problemen oplossen. Elke generatie kan een eigen perspectief toevoegen aan een dialoog en zo kunnen jongeren bijvoorbeeld ideeën aandragen waar een ouder iemand niet aan denkt. De wereld verandert in hoog tempo, mede door de sterke ontwikkeling van digitale hulpmiddelen. Juist jongeren zijn heel bedreven in het gebruik daarvan om zich te manifesteren. Ik merk al dat ik mij niet helemaal kan verplaatsen in de generatie na mij, dus kun je nagaan hoe dat voor oudere generaties is. Daarom is de inbreng van jongeren pure winst.

Bijna anderhalf jaar geleden werd ik verkozen tot een van de Jongerenvertegenwoordigers bij de Nationale Jeugdraad. Ik mag hun spreekbuis zijn bij de Verenigde Naties. Dat is belangrijk, want alles wat er in de VN wordt besloten gaat uiteindelijk, direct of indirect, over ons.

Soms voelt het dubbel dat ik als Jongerenvertegenwoordiger wel kan participeren, maar geen beslissingsbevoegdheid heb. Wat ik doe, samen met andere jongeren, is heel hard op een deur slaan. Maar het blijft soms nog hard nodig dat iemand die deur opendoet. Gebeurt dat, dan kan ik ervoor zorgen dat de deur wagenwijd opengaat. Zo kan ik niet alleen mijn eigen generatie, maar ook volgende generaties van dienst zijn.

Manal Moussane (22) is student en Jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid bij de Verenigde Naties.
E-mail: manalmoussane@njr.nl
Facebook & Instagram: @jongerenvertegenwoordigers

ENGLISH VERSION