Cyclonen Idai en Kenneth hebben in Mozambique, Zimbabwe en Malawi enorme schade aangericht. Honderdduizenden mensen zijn ontheemd en het aantal doden stijgt. Hele dorpen zijn weggevaagd en huizen, gewassen en vee zijn verwoest. Door een enorm tekort aan voedsel en schoon water zijn er grote risico’s voor de gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er meer dan 2.6 miljoen mensen getroffen door de ramp.

Hoewel VSO geen noodhulporganisatie is, komen we wel in actie omdat we al ter plaatse zijn. In diverse getroffen gebieden zijn we geïntegreerd in de gemeenschappen waardoor we adequaat kunnen reageren als zich een ramp voordoet. In Mozambique verlenen 750 door VSO getrainde lokale vrijwilligers noodhulp.

JA, IK WIL DONEREN »

Overstroomde en verwoeste gebieden zijn voor hulpverleners moeilijk bereikbaar. Daarbij zijn de stroomvoorziening en communicatie nog steeds verstoord. In dergelijke situaties zijn gewone mensen vaak de eerstehulpverleners in hun gemeenschap. Zij zijn daar, op de grond in het getroffen gebied, en zij kennen de mensen, het plaatselijke terrein en hoe dingen werken. Daarom hebben we honderden vrijwilligers getraind om hun familie, vrienden en buren te helpen.

Wat doet VSO in de getroffen gebieden?

  • Mozambique

750 vrijwilligers – allemaal Mozambikaanse burgers – hebben het afgelopen jaar rampentraining gevolgd. Zij delen noodvoorraden zoals water, voedsel en dekens uit.

In samenwerking met andere ngo’s identificeren we de behoefte aan hulpverlening (waaronder de inzet van vrijwilligers) en maken we plannen voor ondersteuning op langere termijn.

  • Zimbabwe

We bieden samen met een partner met spoed psychosociale ondersteuning aan getroffen gezinnen. Ook hier wordt met instanties voor rampenbeheer en andere ngo’s gekeken waar onze gespecialiseerde vrijwilligers kunnen worden ingezet.

  • Malawi

VSO werkt niet in de meest getroffen gebieden in het zuiden van het land, waardoor we niet in een positie zijn om een ​​actieve rol te spelen in de coördinatie. Wel wordt de situatie zorgvuldig gemonitord en zijn andere ngo’s actief in de getroffen regio.

Hoe kan jij helpen?

Met jouw donatie kunnen wij meer lokale vrijwilligers inzetten om de nodige hulp te bieden, met de daarvoor nodige materialen. Alle steun is welkom.

JA, IK WIL DONEREN »

UPDATE 28 april | Acties van VSO tot nu toe:

Ook na cycloon Kenneth blijven VSO-vrijwilligers acute steun verlenen aan de meest getroffenen. Op de lange termijn zal VSO deze families ondersteunen om hun leven opnieuw op te bouwen.

• Verdeling van voedselhulp in de provincie Manica, Mozambique met als doel om 10.000 mensen in dringende behoefte te bereiken

• Distributie van noodvoorraden in de provincie Masvingo, Zimbabwe, inclusief het uitdelen van hygiënekits aan ongeveer 500 vrouwen en meisjes

• Medewerkers en vrijwilligers in Maputo, Mozambique hielpen een containerschip met noodvoorraden op weg naar Beira te laden in de onmiddellijke nasleep van de ramp