Laura Adèr
05/01/2023

Laura Adèr maakt een vuist tegen straatintimidatie

Bijna alle vrouwen, overal ter wereld, krijgen op enig moment in hun leven te maken met intimidatie. Ook ik had er al sinds mijn tienerjaren mee te maken. In Nederland worden seksuele intimidatie en straatintimidatie volgend jaar waarschijnlijk opgenomen in de wet seksuele misdrijven. De strafbaarstelling is een helder signaal dat intimidatie niet geaccepteerd wordt en dat er consequenties zijn als je je hier schuldig aan maakt. Maar het betekent niet dat het probleem is opgelost. Om echt een einde te maken aan straatintimidatie is maatschappelijke verandering nodig.

In 2015 richtten mijn compagnon Eve Aronson en ik Fairspace op, om een vuist te maken tegen straatintimidatie. Net als bij veel projecten binnen VSO, is ons voornaamste doel het werken aan gedragsverandering. In onze trainingen aan gemeenten, onderwijs-instellingen en bedrijven gaan we onder meer in op vragen als: hoe kan intimiderend gedrag eruitzien? En: wat zijn de gevolgen ervan? Omdat straatintimidatie genormaliseerd is, staan veel mensen er niet bij stil wat dit gedrag teweeg kan brengen in het leven van iemand anders. We laten zien dat ieders ervaringen, belevingen en grenzen anders zijn. Dat is heel belangrijk, omdat mensen die zich geïntimideerd voelen, nog vaak niet geloofd worden of hun verhaal wordt gebagatelliseerd.

Een tijdje terug deden we een bustour langs verschillende steden. Een moeder liep langs met haar dochter van 12, en het bleek dat het meisje een week daarvoor was meegelokt door een jongen van nog maar 13 jaar, bij wie ze seksuele handelingen moest verrichten. Ik vond het dapper dat ze er zo open over spraken, en heel mooi om te zien dat het meisje bij haar ouders terecht kon en serieus werd genomen. Ze bedankten ons voor het werk dat we doen. Ik krijg regelmatig reacties met de strekking ‘wat een aanstellerij’ en ‘er mag ook niets meer’, maar deze ontmoeting deed mij weer beseffen hoe fout het kan gaan als het escaleert, en herinnerde me eraan hoe belangrijk het is om te werken aan gedragsverandering, zodat iedereen zich veilig voelt in de openbare ruimte.

Laura Adèr is medeoprichter van Fairspace, dat een veilige en inclusieve openbare ruimte nastreeft. Doe zelf een verkorte omstanders-interventie en lees tips over wat jij kan doen tegen straatintimidatie op standup-international.com.