Dagelijks zetten onze changemakers zich in voor VSO’s missie: een eerlijke wereld met gelijke kansen en rechten voor iedereen. Zo ook Praveen Kumar Gurunath. Hij werkt al meer dan 18 jaar bij VSO. Sinds vijf jaar doet hij dit als Global Lead Advisor for Social Inclusion. Hoe draagt hij zijn steentje bij aan een rechtvaardigere wereld? En wat beweegt hem?

Wat zijn je drijfveren?

“Ik heb me altijd al willen inzetten voor mensen die buitengesloten worden, omdat ik weet hoe het voelt. Ik ben geboren met een visuele beperking en na verloop van tijd blind geworden. Als kind gaven familieleden en buurtgenoten mij het gevoel dat je niets kunt als je blind bent. Kinderen wilden niet met me spelen. Ik kon niet meekomen op school en werd uiteindelijk van school gestuurd.

Gelukkig kon ik daarna naar een school, waar meer aandacht was voor mijn leerbehoeften. Ik herinner me nog goed hoe belangrijk de rol van mijn moeder was. Zo pakte ze ‘s avonds na haar werk de taperecorder erbij en nam aantekeningen op uit de schriften die ik van medestudenten geleend had. Mede dankzij haar kon ik mijn school dit keer wel succesvol afronden.

De kans die ik kreeg om mijn school af te maken, heeft me gemotiveerd om me in te zetten voor mensen die minder geluk hebben. Ik besloot sociaal werk te studeren. Na mijn studie ben ik in de ontwikkelingssector gaan werken en kwam ik bij VSO terecht.”

Wat is je rol bij VSO?

“Ik zorg ervoor dat sociale inclusie binnen onze organisatie en in onze programma’s gewaarborgd is. Dit betekent onder meer dat ik iedereen in de organisatie help te leren hoe ze uitsluitingspraktijken en discriminatie kunnen herkennen en aanpakken.

Er zijn ontzettend veel factoren op basis waarvan mensen uitgesloten worden. Denk aan etniciteit, seksuele geaardheid en geslacht. We moeten met al deze factoren rekening houden in ons werk. Alleen zo kunnen we de meest achtergestelde mensen bereiken en ervoor zorgen dat ieders rechten gerespecteerd worden.”

Wat is er nodig voor inclusie?

“Er gaat niks boven het aanmoedigen van iemands potentieel. Veel mensen zeiden dat ik niks kan, maar mijn moeder steunde me enorm. Zij zorgde ervoor dat ik naar school ging. Ik geloof dan ook dat de rol van ouders heel belangrijk is, wanneer we werken met uitgesloten groepen. Net zoals de rol van andere familieleden, school en de buurt. Binnen VSO focussen we ons dan ook op mentaliteitsverandering binnen al deze groepen.

In Nepal bijvoorbeeld, gaan veel meisjes niet naar school door vooroordelen en discriminatie. Onze big sisters gaan in gesprek met families en de gemeenschap over het belang van onderwijs voor meisjes en over problemen als gedwongen huwelijken en seksueel misbruik. Zo zetten deze lokale vrijwilligers een cultuurverandering in gang.”

Wil je meer weten over het werk van onze big sisters? Lees hier dan meer over VSO’s onderwijsproject SAHAYATRA in Nepal.