Op 31 oktober organiseerde VSO, samen met andere leden van de SRGR Alliantie, het SRGR verkiezingsdebat. Drie jongerenactivisten legden drie stellingen op het gebied van seksuele gezondheid en rechten voor aan drie kamerleden. Lees verder om de verschillende gedachten te horen als het gaat om zinvolle betrokkenheid van jongeren, de anti-rechtenbeweging en veilige abortus wereldwijd.

Met nog 22 dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 stond het SRGR verkiezingsdebat op de planning. Onder leiding van moderator Jim Monkel gaan 3 kandidaat-Kamerleden met elkaar in gesprek over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Jim, normaal gesproken jongeren ambassadeur voor SRGR, gendergelijkheid en lichamelijke keuzevrijheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en CHOICE for Youth and Sexuality, benoemt terecht dat SRGR wereldwijd onder groeiende druk staat. Denk bijvoorbeeld aan de recent doorgevoerde wet in Uganda. Een van de strengste LHBTI wetten ter wereld. Nederland heeft internationaal een belangrijke rol in het opkomen voor SRGR voor iedereen, maar met name voor gemarginaliseerde groepen.

 

De kandidaat-Kamerleden

Marieke Koekkoek is nu twee jaar actief in de Tweede Kamer. Ze vertegenwoordigt Volt onder andere in de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en is lid van het meerpartijeninitiatief op het gebied van SRGR en hiv/aids.

Alexander Hammelburg van D66 is de voorzitter van het meerpartijeninitiatief voor SRGR en hiv/aids. Binnen de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zet hij zich in voor seksuele en reproductieve rechten en gezondheid en lhbtiq+ rechten.

Danielle Hirsch is kandidaat Kamerlid voor GroenLinks-PvdA en zet zich in voor de duurzaamheidstransitie. Als directeur van milieu- en mensenrechten Both ENDS werkt ze binnen wereldwijde milieu- en vrouwenbewegingen aan ‘ economic justice’ en en een breed scala aan actoren in Nederland.

Tinashe Rufurwadzo, activist voor jongeren die met hiv leven

Nothing about us, without us

De drie stellingen worden geïntroduceerd door 3 jongeren activisten. De eerste stelling ‘Hoe kan Nederland jongeren betekenisvol betrekken bij beleid rondom seksuele en reproductieve rechten en gezondheid?’  wordt ingeleid door Tinashe Rufurwadzo, een activist die zich inzet voor jongeren die met hiv leven. Tinashe vindt dat jongeren beter gehoord moeten worden, hij zegt: “We need to continue involving young people in key decision making spaces.” 

Het gebrek aan vooruitgang komt volgens Alexander Hammelburg (D66) doordat jongeren niet meegenomen worden in beslissingen. Hij zegt: “Als je nagaat wat de bevolkingssamenstelling nu is in grote delen van Afrika, Latijns-Amerika, Azië, Oost-Europa, dan zijn dat voornamelijk jongeren en daar zit de kans in voor progressieve beweging voor meer gelijke rechten.”

Danielle Hirsch (GroenLinks-PvdA) vindt het interessant dat het activisme van jongeren nog steeds als doel op zich wordt gezien. Volgens Hirsch “Moeten we anders gaan nadenken over wie er beslist hoe het geld voor jonge mensen, door jonge mensen wordt uitgegeven, zodat er nieuw leiderschap kan ontstaan en dat het niet alleen maar gaat over representatie, maar ook echt inhoudelijke interventies die mensen zelf belangrijk vinden en niet die wij bedacht hebben dat ze belangrijk zouden moeten zijn.”

Marieke Koekkoek (Volt) zegt dat jonge mensen een wereldbeeld met zich meedragen waarin dit veel normaler is. “Daarom heb je dus jonge mensen nodig die dat beleid sturen”. Volgens Koekkoek snappen jongeren beter waar het om gaat en wat er te verliezen is. Daarom zouden we meer naar jongeren moeten luisteren in Nederland en Europa.

Buky Williams, Sexual and Reproductive Health and Rights Lead bij Akina Mama Wa Afrika, een van VSO’s partners in het Make Way programma

De anti-rechtenbeweging

Olabukunola (Buky) Williams (bovenstaande foto) is de activist die de tweede stelling introduceert. Buky is Sexual and Reproductive Health and Rights Lead bij Akina Mama Wa Afrika, een van VSO’s partners in het Make Way programma. Buky maakt zich zorgen over de anti-rechtenbeweging en vroeg de kamerleden: Hoe kan Nederland de groeiende internationale anti-rechten beweging tegengaan en de rechten van vrouwen en LHBTIQ+ mensen beschermen?

Danielle Hirsch (GroenLinks-PvdA) is het er helemaal mee eens dat we als Nederlandse progressieve beweging, goed moeten nadenken over onze eigen power positie. Daarbij moeten we nadenken wie bepaalt waar het geld heen gaat en waar het aan uitgegeven wordt.

Alexander Hammelburg (D66) begint door te zeggen dat hij zich ontzettend veel zorgen maakt. Hij is ervan overtuigd dat als wij nu niet keihard tegen de anti-rechtenbeweging vechten, door meer geld te investeren, dan gaan we deze strijd verliezen.

Marieke Koekkoek (Volt) begint door te zeggen dat toen zij net in de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking begon, ze aannam dat Nederland, op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en handel, de mensenrechten voorop had en dus een vooruitstrevend land is. Later kwam ze erachter dat dit geen gegeven is. Ook vindt Koekkoek dat we als Nederland, de rest van Europa zouden moeten aansporen om de mensenrechten weer voorop te hebben.

Nelia Daka

Veilige abortus wereldwijd

De laatste activist, Nelia Daka, vraagt de kandidaat-Kamerleden naar abortus. De derde en laatste stelling is als volgt: Hoe kan Nederland ervoor zorgen dat veilige en legale abortussen wereldwijd beschikbaar zijn?

Marieke Koekkoek (Volt) deelt nogmaals dat het recht op abortus en accurate informatie daarover gezien moet worden als een gezondheidsrecht. Toegang tot veilige abortus bevordert ook de gendergelijkheid. Voor haar moeten we dit verder doortrekken dan alleen ontwikkelingssamenwerking. We zouden de mensenrechten voorop moeten stellen, wanneer we internationale handel aangaan.

Alexander Hammelburg (D66) reageert dat Nederland op dit onderwerp, veilige en inclusieve abortus, als een van de weinige landen heel goed bezig is. Dat komt doordat het maatschappelijk middenveld in Nederland, in samenspraak met het maatschappelijk middenveld in andere landen ervoor gestreden heeft om dit voor elkaar te krijgen. “En nu zien we de tegenbeweging, ook in het Nederlandse parlement”. 

Daniëlle Hirsch (GroenLinks-PvdA) begint door te zeggen dat het antwoord op deze vraag veel breder getrokken kan worden naar de verandering die deze wereld nodig heeft. Zij vindt dat we de vrouwenbeweging over de gehele breedte beter moeten financieren, want de vrouwenbeweging is goed voor een hele brede agenda. Zij ziet dat in Argentinië en in Ierland de vrouwen van alle politieke kleuren elkaar weten te vinden en die zorgen niet alleen voor het recht op abortus, maar ook die houden ook de Trumps van deze wereld van de macht weg. Hirsch denkt “dat we vrouwen kei en keihard nodig gaan hebben voor ook het welzijn van Nederland in de breedte”.

De drie kandidaat-Kamerleden sluiten het debat eensgezind af en zullen zich, vanuit hun verschillende rollen, in blijven zetten voor seksuele reproductieve gezondheid en rechten.