06/06/2019
Nieuws

Wachten op goede geboortezorg in ruraal Ethiopië

Tussen 1990 en 2015 is de moedersterfte wereldwijd met 44% gedaald. Ondanks deze indrukwekkende afname overlijden jaarlijks nog steeds rond de 300.000 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. Ook sterven ieder jaar meer dan vijf miljoen baby’s voorafgaand aan, tijdens of kort na de bevalling. Bijna allemaal in lage- en middeninkomenslanden, waaronder in Ethiopië. Eén van de mogelijke oplossingen om moeder- en babysterfte tegen te gaan, is door gebruik te maken van een Maternity Waiting Home (MWH). 

In een Maternity Waiting Home kunnen vrouwen met een hoog-risico zwangerschap en/of vrouwen die ver moeten reizen om bij een gezondheidsinstelling te komen de laatste weken van hun zwangerschap verblijven. Tienke Vermeiden werkte van 2013 – 2015 via VSO in Butajira ziekenhuis in Ethiopië en hielp daar met het opzetten van een MWH. Daarnaast deed ze tijdens haar werk voor VSO onderzoek naar de randvoorwaarden om MWHs te laten slagen. Uit studies blijkt namelijk dat sommige MWHs (over)vol zitten, terwijl andere leeg staan. Sinds augustus 2018 is Tienke werkzaam voor VSO in Nederland

Minder moeder- en babysterfte dankzij MWHs

Op 24 juni presenteert zij de resultaten van haar promotieonderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het slagen van een MWH in Ethiopië. Samen met haar onderzoeksteam heeft zij gekeken naar het effect van het gebruik van een MWH op geboorteuitkomsten. Hieruit blijkt dat er geen sterfgevallen waren onder vrouwen die voorafgaand aan hun bevalling in een MWH verbleven en dat er minder doodgeboren baby’s en gescheurde baarmoeders waren. Het gebruik van MWHs kan dus een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van moeder- en babysterfte.

Vrouwen ervaren obstakels om in MWH’s te verblijven

Ondanks deze positieve uitkomst blijkt dat zwangere vrouwen, met name met een lage sociaaleconomische status, veel obstakels ervaren om in een MWH te verblijven. Dit heeft te maken met de lage bekendheid van MWHs, het lang van huis zijn en de vraag wie de zorg voor het huishouden en achtergebleven kinderen op zich kan nemen. Maar ook het gebrek aan kwalitatief goede en respectvolle zorg was voor velen een belangrijke reden om gezondheidsinstellingen te mijden. Steun van de man, familie en gemeenschap bleken essentieel voor het gebruik van een MWH.

Financiering nodig voor implementatie en voorlichting

Om moeder- en babysterfte verder terug te dringen, is het belangrijk dat MWHs worden opgenomen in de gezondheidsstrategie van een land en dat een belangrijk deel van de financiering voor MWHs gaat naar het creëren van maatschappelijke betrokkenheid en het geven van gezondheidseducatie. Alleen door een integrale aanpak zullen meer vrouwen gebruikmaken van MWHs. Specifieke financiering is nodig voor de implementatie van deze MWHs. Rijke landen zoals Nederland kunnen hierbij helpen door zich te houden aan de internationale afspraak om 0,7% van hun bruto nationaal inkomen bij te dragen aan internationale ontwikkelingssamenwerking.

Samenwerking VSO en UMCG

Met dit onderzoek vragen VSO en het UMCG aandacht voor de universele rechten van vrouwen op zo goed mogelijke zorg rondom zwangerschap en bevalling. Binnen haar gezondheidsprogramma’s blijft VSO zich inzetten voor betere moeder- en kindzorg, vooral voor de meest kwetsbaren. De uitkomsten van dit onderzoek worden door VSO meegenomen in de verdere ontwikkeling van gezondheidsprogramma’s.

Uitnodiging Symposium

Wil je meer weten over het onderzoek, kom dan op 24 juni naar het Symposium ‘Safe motherhood in Tanzania and Ethiopia, best practices’.
Locatie: University Medical Center Groningen (UMCG) – Ronde Zaal Hanzeplein 1 Groningen.
Tijden: 10 – 13 uur (download hier het programma)