Sada
05/11/2021

Opschalen en groeien in crisistijd

Click here for English

In de serie ‘Ons jaar in verhalen’ lichten we verschillende verhalen uit ons Jaarverslag 2020/2021 uit. De uitbraak van het COVID-19 virus zorgde voor grote uitdagingen voor ondernemers. In deze blog lees je het verhaal van changemaker Sada, die met training en ondersteuning van VSO, succesvol wist in te spelen op de maatschappelijke veranderingen die het virus met zich mee bracht.

Toen het coronavirus in Tanzania uitbrak, voelde Sada Nalinga (43) zich in tweestrijd over haar zeepmakerij. Waar haar zeep eerder nog als een luxeartikel werd beschouwd, was dit nu een essentieel artikel geworden. Sada zag een kans om haar bedrijf uit te breiden, maar de reisbeperkingen weerhielden haar ervan op pad te gaan in de regio om potentiële klanten te werven.

Sada wist dat ze over de vaardigheden beschikte om op de maatschapelijke veranderingen in te spelen, omdat ze had deelgenomen aan het Tanzania Local Enterprise Development-project van VSO. Dit project bevordert duurzame economische groei door vrouwen, jongeren en mensen met een beperking te ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijfje of aan een fatsoenlijke baan te komen. Sinds 2015 zijn er met behulp van dit project 5.000 bedrijfjes opgezet en bijna 3.000 banen gecreëerd.

Het advies dat Sada van vrijwilligers kreeg, was essentieel voor Sada en haar bedrijfje. Bedrijfskundige en vrijwilliger Grace Kajange (29) legt uit: “Het is soms moeilijk om de manier waarop mensen hun bedrijf runnen te veranderen”, vooral omdat “sommige mannen hun vrouwen niet toestaan om te ondernemen en geloven dat vrouwen thuis voor het gezin moeten zorgen.”

Grace besefte dat de uitdagingen die het COVID-19 virus met zich mee heeft gebracht, vragen om aanpassingen in de training die ze geeft. “Onze ondernemers hebben ondersteuning nodig, om zich te kunnen aanpassen aan de situatie van dit moment. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe ze door middel van digitale marketing en online sociale netwerken hun bedrijven kunnen promoten.” Bedrijven zijn hard getroffen door de economische gevolgen van de coronapandemie, denk aan lagere inkomens, prijsstijgingen door schaarste en minder mogelijkheden om te sparen. Je, als ondernemer, aanpassen aan de nieuwe situatie is van vitaal belang. Met haar training stimuleert Grace de deelnemers om positief en veerkrachtig te zijn. “In elke uitdaging schuilt een kans.”

Sada heeft de trainingen gevolgd en haar bedrijf is inmiddels formeel geregistreerd en heeft een licentie gekregen. Dankzij de registratie kreeg haar product het Tanzania Bureau of Standards-certificaat en een streepjescode, waardoor ze ook aan supermarkten kon leveren. Dankzij haar digitale marketingtraining vond ze online nieuwe klanten. De jaarlijkse productie van haar zeepmakerij groeide van 240 naar 1.200 liter zeep. Sada investeert nu in het bedrijf en ondersteunt haar man en kind.

“Ik krijg bestellingen van verschillende bedrijven zoals lodges, restaurants, apotheken en verpleegscholen, om zeep voor hen te maken. Het voelt goed dat ik kan inspelen op de grote vraag naar zeep en nu meer kan verkopen. Sada steunt nu ook anderen: “Ik heb verschillende kleine en middelgrote ondernemingen geleerd hoe ze zelf zelf kunnen maken. Hiermee wil ik mijn gemeenschap steunen in de strijd tegen COVID-19.”

Sada’s verhaal laat zien hoe bedrijven zich, met training en ondersteuning van VSO, kunnen aanpassen en hun gemeenschappen kunnen ondersteunen tijdens een crisis. Ze laat zien dat lokale kennis en expertise essentieel zijn om te kunnen opschalen en groeien.