In Ethiopië is de voertaal Amhaars. Zo ook op scholen. Veel kinderen spreken echter alleen de lokale taal, en vallen daardoor snel uit. Onder minderheidsgroepen als de Gumuz is het analfabetisme heel hoog. Om te voorkomen dat deze kinderen later uitvallen op school vanwege een taalbarrière heeft VSO nu een tweetalig peuterprogramma geïntroduceerd. Zo leren ze op jonge leeftijd al de nationale taal, wat een beter toekomstperspectief biedt. 

VSO helpt bij het verbeteren en toegankelijk maken van het kleuter- en basisonderwijs voor 10.000 kinderen in Benishangul-Gumuz. Onze vakdeskundigen, zoals Fred, werken samen met lokale collega’s zodat ook kinderen uit achtergestelde inheemse gemeenschappen, meisjes en kinderen met leerstoornissen en beperkingen naar school kunnen gaan. Lees hier meer over dit project.