Project: Alle kinderen in Ethiopië naar school

VSO Project in Ethiopie - Kinderen en docent in het basisonderwijs

Deze modelklas in Finote Selam, Ethiopië gebruikt nu flessendoppen om te leren tellen en heeft lesmateriaal aan de muur. 

Dit zijn enkele resultaten van de plaatselijke lerarenopleiding, opgezet door VSO-vakdeskundigen, waarin men leert interactieve lesmethoden toe te passen.

Steeds meer kinderen in Ethiopië gaan naar school. Toch blijven nog zo’n 3 miljoen kinderen thuis, bijvoorbeeld omdat hun familie zo arm is dat onderwijs niet op hun prioriteitenlijstje staat. De kinderen die wel naar school gaan, krijgen lang niet altijd behoorlijk onderwijs. Dit komt door een gebrek aan geschoolde leerkrachten en goede leermiddelen. Ook hebben de regionale en districtsoverheden moeite met het plannen en managen van het onderwijs. Deze problemen spelen vooral in de zeer arme regio’s. Onder minderheidsgroepen als de Gumuz is het analfabetisme heel hoog. Kinderen die alleen een lokale taal spreken vallen snel uit.

VSO helpt de Ethiopische overheid bij het verbeteren en het toegankelijk maken van het lager onderwijs. We helpen binnen dit project 10.000 kinderen in het kleuter- en basisonderwijs in de staat Benishangul-Gumuz. Bijvoorbeeld door het tweetalig onderwijs te verbeteren en door kleuterklassen op te zetten waar inheemse kinderen spelenderwijs de voertaal leren. 

Onze vakdeskundigen werken samen met lokale collega's zodat ook kinderen uit achtergestelde inheemse gemeenschappen zoals Gumuz, meisjes en kinderen met leerstoornissen en beperkingen de kans krijgen om naar school te gaan. Ons doel: alle kinderen uit Benishangul-Gumuz leren lezen, schrijven en rekenen. Verschillende internationale en Nederlandse VSO-vakdeskundigen voeren dit project uit.

De doelstellingen van het project

Wij willen het meertalig- en kleuteronderwijs verbeteren. Hierin hebben we speciaal aandacht voor kindgericht onderwijs (actieve en individuele werkvormen) en zorgen we voor les- en speelmaterialen en bibliotheken die daarbij kunnen helpen. Om een stevige basis voor beter onderwijs te creëren versterken we het management en leiderschap van de school door het coachen van onderwijsmanagers. Een belangrijke focus is om discriminatie van kwetsbare kinderen zoals Gumuz, meisjes en kinderen met een beperking tegen te gaan, en te zorgen dat meer kinderen met een beperking naar school gaan. Daarnaast hebben we een belangrijke rol in het bewust maken van families en gemeenschappen van het belang van onderwijs.

Recente resultaten

In 2017-2018 bereikten we 22.681 kansarme kinderen en 3.035 onderwijsdeskundigen. De meeste van deze interventies werden uitgevoerd in sterk achtergestelde gebieden in Afar, Benishangul-Gumuz en SNNPR. Ons werk in het onderwijs is gericht op het bereiken van kinderen uit de lagere en primaire leeftijd in de meest achtergestelde gebieden. We hebben aanzienlijke veranderingen gezien in het verbeteren van de inclusie, kwaliteit en rechtvaardigheid van onderwijsdiensten in Ethiopië. We ondersteunen bijvoorbeeld het Abi Abi College of Teachers Education om cultureel geschikt aanvullend materiaal te ontwikkelen dat is verspreid onder meer dan 12 basisscholen in het district Holla Tembein in de regio Tigray. Daarnaast zijn leraren getraind in het gebruik van het nieuwe lesmateriaal en hoe ze een rijke leeromgeving voor de kinderen kunnen creëren.

 

VSO Project in Ethiopie - Kinderen in het basisonderwijs

Wij willen dat alle kinderen in Ethiopië naar school gaan. Daar werken we hard aan! Help ons dat doel te bereiken.

Steun onze projecten in Ethiopië met een eenmalige of periodieke bijdrage.

Meer over onze projecten in Ethiopië

Impact in Ethiopië

VSO werkt sinds 1995 in Ethiopië. We bestrijden armoede door kennis en vaardigheden te delen met de lokale bevolking, met beroepskrachten in de gezondheidszorg, onderwijs en met jongeren, om hen een betere toekomst te kunnen bieden. Zo gaan nu 22.681 kansarme kinderen gaan nu naar school en is de babysterfte met 40% afgenomen. Lees meer over de mooie resultaten in Ethiopië.

Leave no child behind

In Benishangul-Gumuz strijdt Fred van den Brug om kinderen met een beperking naar school te krijgen – tegen alle lokale gebruiken in. ‘Kinderen met een beperking worden hier verborgen gehouden en gaan vaak niet naar school. Er is een totale ommekeer in tradities, geloof en gedrag nodig om deze kinderen toch toekomstperspectief te bieden.’ En dat lukt Fred, met succes. Lees hier hoe Fred dit doet!

Moeder en kind in Ziekenhuis in Ethiopië - VSO

Hogere overlevingskansen

VSO werkt in heel Ethiopië om ziekenhuizen uit te rusten met de middelen en vaardigheden die nodig zijn om hoge sterftepercentages onder pasgeborenen, kinderen en moeders te verminderen. Om de babysterfte te verminderen financieren wij gespecialiseerde apparatuur zoals V-scanners, speciale ruimten voor baby's met infectieziekten, zoals meningitis, en warme kamers om premature baby's warm te houden. Lees meer over dit project.

Laatste geüpdatet: december 2018