Na 4,5 jaar neemt VSO afscheid van directeur Erik Ackerman. We gaan hem missen, maar zijn blij met de ingezette koers en gaan op zoek naar een waardige opvolger. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen jaren, en welk stokje geeft hij door? “Ondernemend durven zijn heeft ons de laatste jaren veel opgeleverd.”

“De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden in onze manier van werken,” vertelt Erik. “We zijn veel meer in lokale oplossingen gaan denken. We versterken nu vaker organisaties ter plaatse en bestaande initiatieven, en trainen lokale vrijwilligers, in plaats van kennis van buiten in te brengen. Dat doen we nog steeds wel, maar alleen op heel specifieke terreinen, als aanvulling.”

Hij vertelt dat deze ontwikkeling deels versneld is door corona, en alle reisbeperkingen die daarmee samenhingen, waardoor we geen internationale vrijwilligers konden plaatsen. “Maar het is ook de kern van onze hedendaagse ‘volunteering for development’-aanpak, die uitgaat van het samenbrengen van mensen, en verandering vanuit mensen zelf. We kijken beter naar de rol van lokale civil society, en doen samen met partnerorganisaties aan capaciteitsopbouw en lobby en beleidsbeïnvloeding. Dat zie je goed terug in bij ons Challenge Fund for Youth Employment, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin hebben we vooral een bemiddelingsrol, en kijken we naar wat jongeren écht nodig hebben.”

Vijf jaar geleden zag ons portfolio van programma’s er ook heel anders uit. Erik: “We hadden enkele waardevolle, maar kleinschaliger projecten die werden gesteund door fondsen en stichtingen. We hebben er bewust voor gekozen om ons actiever te mengen in het debat over ontwikkelingssamenwerking. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan de beleidsstrategie ontwikkelingssamenwerking, en door deel te nemen aan belangrijke netwerken, zoals de Global Campaign voor Education en Global Health Alliance. Zo kreeg ons inhoudelijke werk en aanpak meer bekendheid. Ook hebben we zo kunnen inzetten op grootschaliger programma’s, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken”

Erik-Randstad

Erik Ackerman (midden) tijdens het seminar ‘Jongeren aan het werk in Afrika’

Nu werkt VSO bijvoorbeeld via het Challenge Fund for Youth Employment mee aan een structurele oplossing voor een omvangrijk probleem – jeugdwerkloosheid – samen met tientallen bedrijven en organisaties en met gerenommeerde partners als Palladium en Randstad. “Ik denk dat deze samenwerking en uitwisseling essentieel is,” zegt Erik. “Want het gaat om grote vraagstukken die we niet alleen kunnen oplossen. VSO werkt ook in dit programma vanaf het begin af aan samen met jongeren, waardoor echte banen en ondernemingskansen ontstaan die beantwoorden aan hun aspiraties en mogelijkheden. Het liefst waarbij sprake is van toekomstperspectief, zoals banen in digitale en groene sectoren.”

Gevraagd naar wat VSO verder sterk maakt, zegt hij: “We pakken echte kernproblemen aan. De klimaatcrisis is zo’n ander omvangrijk probleem. Hierdoor ontstaat water- en voedselschaarste, wat steeds vaker leidt tot honger, armoede en conflicten. Ook hierbij zorgt VSO ervoor dat de meest kwetsbare groepen weten wat hun rechten zijn, en deze ook zelf kunnen opeisen. Ik ben er heel trots op dat we net – met steun van de Oostenrijkse overheid – een prachtig programma zijn gestart rond vredesopbouw met lokale gemeenschappen in het grensgebied tussen Ethiopië en Kenia, waar deze problematiek sterk speelt. Een unieke kans voor VSO om op dit terrein verder te leren en te ontwikkelen. Door meerdere visies samen te brengen – bijvoorbeeld van lokale, nationale en internationale vrijwilligers – ontstaan sterke, innovatieve ideeën.”

In afwachting van een opvolger zullen Merijn de Jong, hoofd Fondsenwerving en Communicatie, en Irene Sleven, hoofd Programma’s en Partnerschappen, het stokje tijdelijk van Erik overnemen. Wat zou hij aan hen willen meegeven? “Ik heb ervaren dat het belangrijk is om soms risico’s te durven nemen. Ondernemend durven zijn en dingen gewoon te proberen, ook als je nog niet helemaal weet waar het naartoe gaat. En mensen in de organisatie daar ook de ruimte voor geven. Dat heeft ons de laatste paar jaar veel opgeleverd, en die ondernemersgeest is kenmerkend voor het werk van VSO. Iets minder denken, en iets meer doen.”

Merijn de Jong   Irene Sleven
Merijn de Jong (links) en Irene Sleven (rechts)