Werkwijze VSO

VSO ondersteund partner organisaties (lokale ondernemers, trainingscentra, opleidingen, NGO’s en overheden) die als primaire taak hebben arbeidskansen te verbeteren voor vrouwen, jongeren, mensen met een beperking en kwetsbare boeren. Verschillende professionals spelen een rol binnen de VSO-aanpak voor blijvende verandering.
Internationale en nationale professionele VSO-vrijwilligers zetten zich gedurende langere periode in om de allerarmsten te trainen. Kleine ondernemers worden opgeleid op het gebied van management, marketing, landbouw, financiën en recruitment, zodat zij hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. En de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot voor jongeren. Community-vrijwilligers werken direct in de gemeenschappen. Nationale vrijwilligers  kennen de context door en door. En internationale vrijwilligers delen specifieke kennis die lokaal niet voorhanden is. Die samenwerking tussen gemeenschap, lokale partners en het team van VSO-professionals is de kern van onze ‘Volunteering for Development’ aanpak en leidt tot positieve veranderingen die blijvend zijn! Zo werken we samen aan een wereld waarin iedereen zelf zijn toekomst vorm kan geven en verzekerd is van werk en een stabiel inkomen.

Vacatures in werk en inkomen

Het zal je niet ontgaan zijn dat we op dit moment door Covid-19 voor een van de grootste uitdagingen van deze eeuw staan. Wil je meer lezen over over wat de mogelijkheden zijn om tijdens de corona pandemie te werken in het buitenland? Neem dan een kijkje op onze praktische informatie over werken in het buitenland pagina.

De omgeving waarin wij werken is dynamisch en verandert continue. Om deze reden hanteren wij een talent pool en werven wij minimaal vier maanden vooruit. Wij zijn daarom ook nu hard op zoek naar professionals die tijdelijk hun kennis en vaardigheden willen inzetten voor onze programma’s.

Voor onderstaande programma’s op het gebied van werk en inkomen in Afrika en Azië zijn we op zoek naar vakdeskundigen op het gebied van weerbaarheid in de landbouwsector en organisatieontwikkeling die voor 1 of 2 jaar hun kennis en vaardigheden willen delen met vakgenoten en jongeren in ontwikkelingslanden. Heb jij minimaal een HBO/WO diploma en 5 jaar ervaring als professional in organisatieontwikkeling, innovatie en/of landbouw? Bekijk dan onze meest voorkomende vacatures in het thema werk en inkomen op onze internationale gezondheidszorg vacature pagina. De vacatures en het verdere sollicitatieproces vindt plaats in het Engels vanwege de internationale omgeving waarin je gaat werken. Zie jij jouw vacature er niet tussen staan? Neem contact op met onze recruiter. Contact gegevens vind je onderaan deze pagina. Onze recruiters zijn op de hoogte van de programma’s en vacatures die nog niet online staan.

 

Programma’s in werk en inkomen

Onze programma’s zijn er op gericht om de minst kansrijken, zoals vrouwen, jongeren en mensen met een beperking te ondersteunen, zodat zij zichzelf in hun eigen levensonderhoud kunne voorzien. Dat doen we door hen op te leiden op het gebied van management, marketing, landbouw, financiën en recruitment. Zo kunnen kleine ondernemers hun bedrijfsvoering verbeteren. En vergroten we voor jongeren de kansen op de arbeidsmarkt.

Meer inkomen voor boeren

Veel boeren in ontwikkelingslanden hebben een moeilijk bestaan. Vaak werken zij in moeilijke omstandigheden die veel risico’s en onzekerheden met zich meebrengen, terwijl de inkomsten laag zijn. Hierdoor leven ze vaak in armoede. We werken samen met leveranciers, waaronder boeren, overheden, en de private sector, zodat we een inclusieve economische groei kunnen stimuleren, waar ook lokale gemeenschappen bij geholpen zijn. Onze vakdeskundigen trainen boeren, gezinnen en gemeenschappen, zodat zij samen een betere onderhandelingspositie op de markt krijgen. Door duurzame producten en technieken in te zetten en de afzetmarkt van de boeren te vergroten, helpen we boeren hun inkomsten te verhogen.

Werkgelegenheid en ondernemerschap

Zelfs in ontwikkelingslanden die economische vooruitgang boeken, blijft de jeugdwerkloosheid hoog. Daarnaast weten werkgevers vaak niet de weg naar jonge professionals te vinden. Via door VSO opgezette loopbaancentra komen vraag en aanbod samen. Een groot deel van de jongeren werkt in Afrika niet voor een werkgever, omdat ze de ambitie hebben voor zichzelf te beginnen. Daarom krijgen jongeren training in ondernemersvaardigheden en helpen we ze bij de start en ontwikkeling van een eigen bedrijfje. We zorgen dat beroepsopleidingen ook toegankelijk zijn voor jongeren die op afgelegen plekken wonen. Behalve technische vaardigheden leren ze daar ook de nodige sociale vaardigheden om zich later goed te kunnen redden.

Ondersteuning voor midden- en klein bedrijven

We delen onze kennis met het mkb, vooral die door vrouwen gerund worden. Zo kunnen ze uitgroeien tot duurzame ondernemingen die succesvol zijn in een snel veranderende wereld. Deze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid in achtergestelde gemeenschappen. We trainen vrouwen op juridisch en fiscaal gebied, maar ondersteunen ook bij HR, marketing, financiën en praktische zaken als IT en communicatie.

Ik kwam naar de VSO trainingssessies omdat ik geen opleiding of kennis had over bedrijfsplannen. Nu kan ik oefenen wat hij ons heeft laten zien. Ik heb de hele community aangemoedigd om naar deze sessies te komen.

Boer Pech Boeun
Leider van de boerencoöperatie Banan

Challenge Fund for Youth Employment

Het Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) is een vijf jaar durend programma, dat gesubsidieerd wordt door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het fonds wordt gemanaged door een consortium van partners: VSO, Palladium en Randstad. Het programma heeft als doel om 200.000 jongeren – waarvan minimaal 50% vrouwen – een betere toekomst te bieden door initiatieven te steunen die investeren in banen voor jongeren.

Maria Breure

Recruiter

Hans Voerman

Recruiter