English version

Onder toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten voor iedereen verstaan wij:

  • Toegang tot zorg voor, tijdens en na de zwangerschap
  • Het voorkomen, opsporen en behandelen van SOA’s (inclusief HIV)
  • De keuze uit veilige en effectieve anticonceptiemiddelen
  • Het voorkomen en monitoren van sekse- en gender gerelateerd geweld
  • Positieve en uitgebreide seksuele voorlichting op scholen en elders

Wie zijn wij?

Het consortium dat het Make Way programma leidt, bestaat uit Akina Mama wa Afrika, Forum for African Women Educationalists, Liliane Foundation, The Circle of Concerned African Women Theologians Kenya, Wemos (en VSO Nederland) en werkt samen met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma wordt geïmplementeerd in Ethiopië, Kenia, Rwanda, Uganda, Zambia, de (oostelijke en zuidelijke) gebieden in Afrika en wereldwijd.

Het probleem dat we willen aanpakken

Niet iedereen realiseert zich wat hun rechten zijn op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld jongeren (vooral meisjes) die in armoede leven met een lichamelijke of geestelijke beperking lopen tegen veel obstakels aan voordat zij toegang kunnen krijgen tot de zorg en diensten die zij nodig hebben en willen.

Gemarginaliseerde groepen worden belemmerd in de toegang tot hun SRGR. Negatieve maatschappelijke opvattingen en (gender)normen zorgen voor stigma’s, discriminatie en uitsluiting. Seksueel onderwijs is in de meeste gevallen niet alomvattend en inclusief of bestaat simpelweg niet.

Seksuele Reproductieve Gezondheidsdiensten (SRG) zijn niet goed bereikbaar of van slechte kwaliteit. Dit komt doordat gezondheidsinstellingen te weinig geld hebben, en doordat het geld van toegekende fondsen niet eerlijk wordt verdeeld over de verschillende afdelingen in de gezondheidsinstellingen.

Daar komt bij dat jongeren niet worden betrokken in de beslissingen die gemaakt worden over hun leven. De rechten en behoeftes van jongeren zijn niet terug te zien in het SRG-beleid, de begrotingen en de plannen om de gezondheidssystemen te verbeteren. Ten slotte ontvangen maatschappelijke organisaties die pleiten voor SRGR beperkte financiële support, en de SRGR agenda besteed te weinig aandacht aan bewustzijn rondom intersectionaliteit.

Wat is er nodig om SRGR voor iedereen te realiseren?

Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang kan krijgen tot hun SRGR is verandering nodig op verschillende niveaus:

  • Gemarginaliseerde groepen moeten zich gezamenlijk uitspreken om hun SRG-rechten te verdedigen en de beleidmakers ter verantwoording roepen
  • Beleidsmakers moeten op regionaal, (sub)nationaal en globaal niveau plannen formuleren, strategieën implementeren, beleid schrijven en plannen maken vanuit een intersectionele lens. Dat leidt tot kwalitatieve SRG diensten die beschikbaar, bereikbaar en acceptabel zijn voor iedereen
  • De maatschappij moet als geheel respect hebben voor SRGR voor iedereen, inclusief gemarginaliseerde jongeren

Wat Make Way inhoudt

Ons 5-jarig programma promoot actief innovatieve plannen in de bewustwording van intersectionele SRGR. Allereerst gaan we nieuwe methodes ontwikkelen (en bestaande methodes aanpassen) om de complexiteit van de SRGR-ongelijkheid bloot te leggen en te analyseren. Na het analyseren worden er oplossingen bedacht voor de, met elkaar samenhangende, obstakels waar gemarginaliseerde jongeren mee te maken krijgen. Deze stap vraagt om zowel nieuwe analyses van bestaande data als aanvullend onderzoek. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke gids voor hen die willen pleiten voor intersectioneel SRGR beleid.

Vervolgens selecteren, trainen en begeleiden we een brede groep van organisaties en hun jongerenvertegenwoordigers – van lokaal tot wereldwijd niveau – om zo harder te pleiten voor intersectionele SRG-rechten en aan te dringen op verandering die zij willen zien binnen hun gemeenschap en onder lokale, regionale, nationale en wereldwijde beleidsmakers.

Tijdens het programma willen we organisaties op alle niveaus aanmoedigen om SRGR vanuit een intersectionele lens te bekijken, aan te nemen, te implementeren en ervoor te strijden. Het is ons doel om de maatschappelijke ruimte te verbreden voor gemarginaliseerde jongeren om op te komen voor hun SRG-rechten. Met mentorschap en begeleiding zal het lobbyen steeds vaker en vaker worden gedaan met of door de jongeren zelf.

 

Make Way is een programma van:

Logo's Make Way Consortium partners