Beter bètaonderwijs voor middelbare scholen

Cambodja heeft een lange geschiedenis van conflicten en instabiliteit. Onder het bewind van de Rode Khmer, van 1975 tot 1979, werden de meeste scholen gesloten en kwam een groot deel van de leerkrachten om het leven. Dit betekende dat in 1979 kinderen vier jaar lang geen onderwijs gehad hadden. Kinderen van 10 jaar gingen in dat jaar voor het eerst naar school. Het hele onderwijssysteem moest opnieuw worden opgezet.

Het land heeft de laatste jaren sterke vooruitgang geboekt op het vlak van toegang tot het onderwijs. Geletterdheid stijgt dan ook gestaag, maar aan de kwaliteit van het onderwijs valt wel nog heel wat te verbeteren. Op middelbare scholen zakken veel scholieren voor het eindexamen. Vaak komt dat omdat ze op de exacte vakken onvoldoendes scoren. Om het bètaonderwijs op middelbare scholen te verbeteren, zijn onder meer betere lokalen, materialen en methodes nodig. VSO ondersteunt de Cambodjaanse overheid bij die verbetering.

Ontwikkeling en verspreiding van een instructieboek

VSO-vakdeskundige Hans Langendam ontwikkelde in samenwerking met diverse Nederlandse vakdeskundigen op gebied van scheikunde, natuurkunde, biologie en aardrijkskunde een instructieboek voor experimenten in de klas. In het boek staan allerlei leuke en leerzame proefjes, spelletjes en observaties. Leraren krijgen daarbij aanwijzingen voor eenvoudige experimenten in de klas. Die kunnen ook uitgevoerd worden als er geen elektriciteit, gas of leidingwater is – wel zo handig, want die ontbreken vaak op plattelandsscholen. Het boek geldt als aanvulling op bestaand lesmateriaal van het ministerie en wordt uitgegeven in het Khmer, de officiële taal van Cambodja. Bij elk exemplaar krijgen leraren de eenvoudige spullen die zij nodig hebben om de proeven en spelletjes uit te voeren. Voedsel en chemische stoffen die je op de markt kunt kopen, bijvoorbeeld. Maar ook testbuisjes, draden, LED-lampjes, batterijen en plastic flessen. De hoop is dat meer kinderen door het boek warm zullen lopen voor wetenschap en techniek.

Training van leraren

Een boek hebben is één ding, weten hoe je dat het beste kunt gebruiken een tweede. Daarom trainde VSO lerarenopleiders in dat gebruik. Zij deelden hun verworven kennis vervolgens met collega's. Deze participatieve lesmethode is erg nieuw in Cambodja. Leraren stonden hier in het begin dan ook ietwat onwennig tegenover. De reacties op de training waren echter bemoedigend.

Lokalen inrichten in een provinciaal onderwijscentrum

Binnen de muren van de belangrijkste middelbare school in de provincie Mondulkiri staat een speciaal onderwijscentrum. Deze Secondary Resource Centre biedt onderdak aan een aantal laboratoriumlokalen. Dit centrum had apparatuur ontvangen van een grote organisatie voor gebruik in de laboratoria. Helaas werd er geen training bij gegeven over hoe deze apparatuur te gebruiken. Gevolg was dat al deze apparatuur ongebruikt en soms nog onuitgepakt in kasten verdween. Doodzonde! Gelukkig heeft VSO-er Eveline Jansen hier verandering in gebracht. Zij legde uit aan beta-leraren en trainers hoe je een laboratorium inricht en gaf trainingen over hoe ze de apparatuur het beste konden toepassen in de scheikunde-, natuurkunde- en biologielessen. Ook ontwikkelde ze trainingsmaterialen om de practicumlessen te ondersteunen. VSO observeerde vervolgens hun lessen en gaf daar feedback op. Daar het onderwijsscentrum van Mondulkiri een centrale functie heeft mogen middelbare scholen uit de omgeving ook gebruikmaken van de laboratoriumlokalen.

Voor de Cambodjaans overheid is het verbeteren van het onderwijs, en dan met name het bètaondewijs een speerpunt. De minister van Onderwijs, Jeugd en Sport heeft VSO gevraagd hier een blijvende rol in te spelen. Wordt vervolgd dus!

Bereik

  • 21 lerarenopleiders die hun kennis deelden met 370 leraren (van 139 scholen) in 9 provincies;
  • 4 nationale trainers van het Cambodjaanse Ministerie van Onderwijs;
  • In totaal zijn rond de 47.000 scholieren bereikt. 

training_chemistry5.jpg

training_earth4.jpg

Eveline Jansen_in de klas.jpg

Draag ook bij aan ontwikkeling

Help mee te bouwen aan een toekomst en doneer! Je kunt zowel eenmalig als periodiek doneren.

Doe een donatie »

Of wil je zelf via VSO jouw kennis delen in een ontwikkelingsland? Kijk dan in onze internationale vacaturebank.

Zoek vacatures »