Binnen RISE werken we samen met boeren, gemeenschappen en scholen. Op die manier:

  • zetten we efficiëntere landbouwtechnieken in om de opbrengst van de oogst te verbeteren en de inkomsten hieruit te verhogen;
  • geven we voorlichting over voedzaam eten en de invloed hiervan op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen;
  • verbeteren we de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs, zodat zowel jongens, meisjes, als kinderen met een beperking naar school kunnen.

Het is een alomvattend programma waarbij we tegelijkertijd werken aan verschillende zaken die onderling met elkaar samenhangen. Zo is er een analyse gedaan welke gewassen het meest geschikt zijn om te verbouwen in het gebied en zijn er groepen opgericht zodat deelnemende boeren samen hun inkomsten kunnen vergroten.

Ouders praten nu in oudercommittee’s mee over de kwaliteits van de school en nieuwe onderwijsmethodes en -hulpmiddelen zijn geïntroduceerd. Door onder meer het oprichten van voetbalteams voor meisjes durven ze meer voor zichzelf op te komen en vormen ze rolmodellen voor anderen in hun gemeenschap.

Het RISE project zet zich specifiek in voor de armste families in de gemeenschap: gezinnen met alleenstaande moeders, kinderen met een beperking of grootouders die voor de kinderen zorgen omdat de ouders er niet meer zijn. Dit zorgt ervoor dat ze vaak buiten de gemeenschap vallen, waardoor hun kwetsbare positie hetzelfde blijft. Met dit project zetten we ons in om daar verandering in te brengen.

Meehelpen? Doe mee aan de VSO Kilimanjaro-Mount Meru Challenge!

Daag jezelf uit en klim met 19 andere helden naar de top van Mount Meru in Tanzania om geld in te zamelen voor het RISE project. Dat doen we van 14 t/m 24 maart 2020. Mount Meru biedt een bijzondere route die nog maar weinig toeristen hebben ontdekt. Je wandelt via Arusha National Park naar de 4.566 meter hoge top van Mount Meru. Als beloning kan je bij zonsopgang genieten van een spectaculair uitzicht op de beroemde Kilimanjaro.

Met deze VSO Challenge haal je geld op voor het RISE project in Tanzania. Zo help je 650 gezinnen om hun leefomstandigheden te verbeteren en hun kinderen beter onderwijs te geven. Natuurlijk zullen we dit project ook bezoeken. Een bijzondere ervaring die je niet mag missen. Het maximum aantal deelnemers is bijna bereikt, dus ga snel naar de actiepagina!