Het RISE project zet zich specifiek in voor de armste families in de gemeenschap: gezinnen met alleenstaande moeders, kinderen met een beperking of grootouders die voor de kinderen zorgen omdat de ouders er niet meer zijn. Dit zorgt ervoor dat ze vaak buiten de gemeenschap vallen, waardoor hun kwetsbare positie hetzelfde blijft. Met dit project zetten we ons in om daar verandering in te brengen.

Jessica’s rondleiding

De ouders van Jessica Leonidas (12) leerden hoe ze verschillende soorten gewassen kunnen verbouwen. Naast bananen groeien er op hun boerderij nu ook vanilleplanten, avocado en mais. VSO-vrijwilliger Puffrey uit Oeganda hielp hen daarbij, en neemt nog regelmatig een kijkje.

Justin Spray, filmmaker en VSO-vrijwilliger uit Engeland, was op bezoek bij Jessica en haar familie. Met de kleine camera die ze van hem mocht lenen (tussen de geplande opnames door) laat ze zelf zien hoe ze woont en leeft.

Het grotere plaatje

RISE is een alomvattend programma waarbij we tegelijkertijd werken aan verschillende zaken die onderling met elkaar samenhangen. Zo is er een analyse gedaan welke gewassen het meest geschikt zijn om te verbouwen in het gebied en zijn er groepen opgericht zodat deelnemende boeren samen hun inkomsten kunnen vergroten.

Binnen RISE werken we samen met boeren, gemeenschappen en scholen. Op die manier:

  • zetten we efficiëntere landbouwtechnieken in om de opbrengst van de oogst te verbeteren en de inkomsten hieruit te verhogen;
  • geven we voorlichting over voedzaam eten en de invloed hiervan op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen;
  • verbeteren we de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs, zodat zowel jongens, meisjes, als kinderen met een beperking naar school kunnen.

In deze video leggen VSO-vrijwilligers Juliet en Respicius uit hoe ze samenwerken om de leefomstandigheden van gezinnen in het dorp Kamachumu te verbeteren.

Meepraten over onderwijs

Ouders die het zich kunnen veroorloven kiezen vaak voor privé scholen, waar het onderwijs een stuk beter is. Omdat VSO zich op de allerarmsten richt, kiezen we principieel voor publiek onderwijs. Dit betekent dat we onder meer te maken hebben met slechte infrastructuur en weinig middelen. We zorgen daarom dat we de overheid overal bij betrekken, maar ook de ouders, die van grote invloed kunnen zijn.

De ouders
Met een lokale NGO en het districtskantoor van de overheid worden per school ouders geselecteerd die voor ondersteuning in aanmerking komen. Een groot aantal van de ouders die meedoen aan RISE zijn alleenstaande moeders en gezinnen waarvan de kinderen de minste kansen hebben. Voor hen kan goed onderwijs een wereld van verschil betekenen.

Meisjes
RISE organiseert ook sportactiviteiten voor de scholen en ‘lifeskills’ trainingen, die gegeven worden door jongeren van middelbare scholen. Dit is een goede manier om niet alleen jongeren voorlichting te geven op allerlei gebieden, maar ook de positie van meisjes te versterken. Het succesvolle meisjesvoetbal laat zien dat meisjes niet onder doen voor jongens.