Project: Betere toekomst voor 3000 ouders en kinderen in Tanzania

19 april 2018

VSO heeft met het RISE-project en 8 VSO-vakdeskundigen (waarvan 2 Nederlanders) de leefomstandigheden van drie dorpen in Tanzania verbeterd. De gezinnen daar, die vooral moeten leven van de landbouw (bananen, koffie en maïs), hebben door het krijgen van microkredieten en trainingen hun inkomsten kunnen vergroten. Daarnaast is het onderwijs in de dorpen verbeterd én de positie van vrouwen en meisjes versterkt. Het project krijgt een vervolg, waarmee we uiteindelijk 3000 ouders en 10.000 kinderen op 20 scholen bereiken.

Project: Raise Income for School Education (RISE) in Tanzania

Locatie: Tanzania
Startdatum: april 2014 - april 2020
Looptijd: 6 jaar
Partners: Muleba districtskantoor, Kamachumu Vision for Poverty Eradication, vijf basisscholen
Financiering: SAS en andere Nederlandse fondsen

Leningen voor kleine boeren

Het merendeel van de mensen in Tanzania leeft van de landbouw zoals koffie, bananen en mais. VSO zorgt voor seed-funding voor de allerarmsten, waardoor ze uiteindelijk meer kunnen produceren en verzekerd zijn van voedsel. Daarnaast hebben zij door trainingen hun kennis kunnen vergroten op het gebied van landbouw en zijn zo beter in staat om zelf nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe markten te signaleren. Daarnaast hebben VSO-deskundigen geholpen bij het op orde brengen van de boekhouding en bijvoorbeeld het maken van een businessplan.

Beter onderwijs

Ondanks dat de economie van Tanzania groeit, is het niveau van onderwijs laag en biedt het weinig perspectief voor de toekomst. Ouders sturen hun kinderen graag naar school, om hun kinderen zo een goede basis te geven voor een beter bestaan. VSO geeft deze ouders een rol in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zij zijn nu veel nauwer betrokken. Zo zijn er oudercomités en kunnen zij meedenken over kwaliteitscriteria. Ook zijn er nieuwe onderwijsmethodes en -hulpmiddelen geïntroduceerd.

img_3959.jpg

Positie van vrouwen en meisjes

Vrouwen en meisjes hebben in ontwikkelingslanden de minste kans om zich uit de armoede te werken. Hun positie is kwetsbaar, terwijl vrouwen gemeenschappen juist sterker kunnen maken. Hun rol is ontzettend belangrijk. Geschoolde moeders hebben gezondere kinderen die ze beter voeden. Elk jaar extra onderwijs dat moeders hebben gekregen, dringt de kindersterfte van kinderen onder de vijf terug met 5 tot 10 procent. Kinderen van geschoolde moeders maken meer kans zelf ook weer naar school te kunnen. Geschoolde vrouwen leveren een grotere bijdrage aan economische ontwikkeling van een land. Het RISE-project richt zich daarom ook op meisjes en vrouwen door sport voor ze te organiseren, succesvolle rolmodellen te geven en life skills mee te geven.

rise_tanzania_15.10.15_ruzinga_parents_committee.jpg

Successen tot december 2017

 • 940 ouders, waarvan meer dan 50% alleenstaande moeders, zijn geholpen bij het vergroten van hun inkomsten;
 • De landbouwgrond van 588 ouders is toegenomen met minstens 50 procent;
 • 864 ouders hebben een microkrediet gekregen;
 • 126 jongens en maar liefst 127 meisjes zijn peer educators geworden: zij geven leeftijdsgenoten voorlichting; 
 • 2.400 kinderen en jongeren zijn bereikt door de 253 'peer life skills trainers';
 • Alle bereikte scholen hebben de presentie van leerlingen structureel verbeterd;
 • De leesvaardigheid van de leerlingen op de scholen is verbeterd met 40 procent;
 • Alle leraren van het programma hebben hun onderwijsvaardigheden verbeterd met minimaal 65 procent;
 • Scholen serveren nu ontbijt met ondersteuning van de ouders van de leerlingen;
 • Het 'RISE Girls' meisjes voetbalteam is als 3e geëindigd bij de East Africa Cup 2016;
 • Een aantal oudere meisjes spelen nu als eerste vrouwen in het Kagera regionale team.