In vakjargon wordt dit Adolescent Youth Sexual Health and Reproductive Rights (AYSRHR of SRH) genoemd: Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten voor jongeren.

Om toegang tot goede zorg te krijgen op het gebied van seksuele gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft, is verandering nodig op meerdere niveaus in de maatschappij. Dit betekent dat jongeren die voor hun rechten op willen komen:

  • gesteund worden door hun families en gemeenschap;
  • er beleid is dat dit mogelijk maakt.

Daarom werkt VSO samen met jongeren, beleidsmakers en vrijwilligers uit de gemeenschap om programma’s op dit gebied te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. Daarbij werken we altijd aan de volgende basisvoorwaarden:

  • Het creëren van een omgeving die goede seksuele gezondheidszorg mogelijk maakt. Dat doen we door traditionele en regilieuze leiders, ouders en communityleden erbij te betrekken.
  • Ervoor zorgen dat diensten op dit gebied, zoals goede voorlichting en toegang tot anticonceptie, vertrouwelijk, toegankelijk, goed georganiseerd en van goede kwaliteit zijn.
  • Gebruik maken van bewezen methoden en samenwerken met partners
  • Samenwerking met lokale partners en jongeren om platforms te creëren zodat zij gezamenlijk en goed geïnformeerd kunnen opkomen voor hun rechten.