In Rwanda zijn meer dan 30.000 doven en slechthorenden. Velen van hen hebben geen toegang tot gezondheidszorg. Een gebrek aan tolken en een beperkte kennis van gebarentaal bij gezondheidswerkers zorgt ervoor dat een aantal van deze mensen niet de juiste informatie of behandeling krijgt.

Brown Niyansaba uit Rwanda is VSO-vakspecialist. In het kader van het Imbere Heza (vrij vertaald: ‘Stralende Toekomst’) project, traint Brown gezondheidswerkers en jongeren in Rwandese gebarentaal. Zo zorgt ze ervoor dat jongeren met gehoorproblemen goed geïnformeerde beslissingen kunnennemen over hun seksuele gezondheid en toegang krijgen tot de diensten waar ze recht op hebben.

Elkaar beter leren begrijpen

Inmiddels heeft ze bijna 200 gezondheidswerkers in de eerste lijn getraind in gebarentaal en andere vaardigheden waarmee zij hun dove en slechthorende patienten beter kunnen begrijpen en behandelmethodes beter kunnen uitleggen.

Brown geeft les op de Umutara School for Deaf Children, een internaat in het noordoosten van Rwanda. Hier wonen bijna 100 dove kinderen die afkomstig zijn uit arme plattelandsfamilies uit het oosten van het land.

“Dit is een innovatief project. Ik ben de eerste en enige dove nationale VSO-vrijwilliger in Rwanda. Dit is het enige project in zijn soort in het hele land,” vertelt Brown. Door educatieve bijeenkomsten te organiseren over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor dove jongeren en hen basisgebaren te leren die nodig zijn om effectief te kunnen communiceren over hun behoeften en zorgen, is Brown voor veel jongeren nu ook een rolmodel.