07/03/2024

5 inspirerende vrouwelijke changemakers op Internationale Vrouwendag

Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag, een mooie gelegenheid waarbij we stilstaan bij de rechten van vrouwen en het werk wat we doen om genderongelijkheid tegen te gaan. Vandaag willen we enkele geweldige vrouwen van VSO in het zonnetje zetten.

Van het stimuleren van meisjesonderwijs tot het ondersteunen van gemeenschappen bij het omgaan met klimaatverandering, ontmoet vijf inspirerende vrouwen die een enorme impact hebben op de levens van de meest kwetsbare gemeenschappen.

“Vrijwilligers hebben niet per se de tijd; ze hebben gewoon het hart ervoor.”

– Elizabeth Andrew, activist

Dhanmati helpt meisjes in Nepal terug de schoolbanken in

Dhanmati Sah is een vrijwilliger bij het ENGAGE-project van VSO, dat het doel heeft om tot 2.340 kwetsbare, niet-schoolgaande meisjes – inclusief meisjes met een handicap – weer naar school te laten gaan. Hoewel alle kinderen volgens de Nepalese grondwet gratis basisonderwijs kunnen volgen, wordt de realiteit bepaald door tradities die meisjes achterstellen. Zo wordt het als onnodig gezien dat meisjes onderwijs volgen.

Dhanmati geeft les.

Dhanmati heeft een ‘big sister’ rol voor meisjes om hen te begeleiden en te helpen op school. Zo beleidde Dhanmati vijf meisjes en hielp hen één jaar lang Engels, Nepali en wiskunde te leren, om hun lees-, schrijf- en rekenvaardigheden te verbeteren. Dhanmati heeft ook een belangrijke rol in de lokale Leerhub waar ze meisjes bijles geeft en hen helpt bij het oplossen van problemen.

Daarnaast is ze lid van het Girls and Inclusive Education Network waar ze campagne voert en pleit voor het belang van onderwijs voor meisjes en het tegengaan van verschillende vormen van geweld tegen meisjes en vrouwen. Dit omvat geweld in de samenleving, waaronder geweld op school, gendergerelateerd geweld en kinderbescherming en hoe meisjes zich het best kunnen beschermen.

Jovenica zet organisch afval in als inkomstenbron in de Filipijnen

Jovenica Postrano is op vele manieren een pionier. Ze is al sinds 1997 vrijwilliger bij VSO en is betrokken geweest bij verschillende projecten op het gebied van klimaat. Haar werk met lokale gemeenschappen is onmisbaar. Vooral omdat klimaatverandering een direct effect heeft op het werk, de huizen en de natuur van de inwoners.

Jovencia (links) en Amacorita (rechts) maken bio-meststof.

De Filipijnen liggen in de tyfoonzone, waar 75% van ’s werelds vulkanen, 90% van de aardbevingen en één derde van de tropische cyclonen ter wereld voorkomen.

In haar 25 jaar als vrijwilliger heeft Jovencia deelgenomen aan tal van trainingen, van het verwerven van juridische vaardigheden om illegale visserij nauwkeurig te melden aan de autoriteiten, tot het leren maken van haar eigen bio-meststof. Jovenica is momenteel de leider van een bio-meststofgroep in Sultan Naga Dimaporo in Mindanao en helpt vrouwen door de training die ze geeft over bio-meststoffen.

Visserij blijft een belangrijke bron van inkomsten voor Filipino’s en biedt een levensonderhoud aan duizenden mensen die in kustgebieden wonen. Tegelijkertijd is visserij ook zeer vatbaar voor tyfonen, die koraalriffen beschadigen. En dat terwijl koraalriffen juist een belangrijk element zijn om vissen aan te trekken. Koraalriffen worden beschadigd en vernietigd tijdens tyfonen, wat betekent dat er minder voedsel is voor zeeleven, wat leidt tot uitgeputte visvoorraden.

Er zijn dus andere bronnen van inkomsten nodig. Vrouwen uit visserijhuishoudens werken samen en maken organische biologische meststoffen van melasse, visafval, water en versnipperd plantenafval, die vervolgens worden verkocht. Jovenica speelt een cruciale rol in het bij elkaar brengen van deze vrouwen.

Yvonne pleit voor seksuele gezondheid in Zambia

Yvonne Katwishi is een VSO-vrijwilliger op het eiland Chishi in Zambia voor het Talking Books-project. Het doel van het project is dat meisjes en jongens in Zambia zelfbeschikking hebben over hun seksuele en reproductieve gezondheid. Met andere woorden, dat ze zelf beslissen over het al dan niet hebben van seks en mogelijk zwanger worden, en dat ze toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen en kennis over veilige seks.

Yvonne (links) legt uit hoe het vrouwencondoom werkt.

Zambia heeft één van ’s werelds snelstgroeiende bevolkingen en een tienerzwangerschapspercentage van 29%. Dit geldt met name op het eiland Chishi. Dit is zorgwekkend, omdat de meisjes door hun jonge leeftijd een grotere kans hebben op risico’s tijdens de zwangerschap en bevalling. Zo is het risico groter om het kind bij de geboorte verliezen of dat het kind sterft tijdens de bevalling. Daarnaast komen soa’s ook veel voor, omdat veel jongeren geen condooms gebruiken.

Als vrijwilliger pakt Yvonne deze problemen aan door sessies te houden met jonge vrouwen over hoe zij zichzelf kunnen beschermen. Zo legt ze op bovenstaande foto uit hoe een vrouwencondoom werkt. Hiervoor zijn door VSO ‘youth friendly spaces’ ingericht, veilige plekken voor de jeugd om voorlichting te krijgen en vragen te stellen over seksualiteit en seks.

Anisa helpt kinderen spelenderwijs te leren

Anisa Marie Hay werkt als adviseur voor vroege kinderopvang en onderwijs in Rwanda en maakt gebruik van haar ervaring om leren leuk te maken voor kinderen met behulp van digitale apps.

In Rwanda, net als op veel andere plaatsen, krijgen veel kinderen geen goede educatie. Anisa draagt bij aan verandering door lessen aantrekkelijker te maken. Dit prikkelt de interesse van kinderen en zorgt ervoor dat ze beter kunnen leren.

Als vrijwilliger bij VSO helpt Anisa bij het ontwikkelen van lessen en inhoud voor een school-app. Ze werkt samen met lokale vrijwilligers om ervoor te zorgen dat de app goed werkt voor iedereen.

Sufia helpt boeren om te gaan met het veranderende klimaat

Sufia Khatun is een ware leider in duurzaam ondernemen in Bangladesh en helpt boeren om te gaan met het veranderende klimaat. Als vrijwilliger in de gemeenschap ondersteunt ze 200 vrouwelijke boeren in het dorp Sankarkathi door hen te trainen in klimaatbestendige voedselproductie en hen te helpen hun inkomen te vergroten.

Sufia verbouwt haar gewassen op een duurzame manier

Bangladesh wordt zwaar getroffen door klimaatverandering en wordt een van de meest kwetsbare landen genoemd. Tegen 2050 wordt voorspeld dat één op de zeven mensen in Bangladesh wordt gedwongen te verhuizen door de effecten van klimaatverandering.

Sufia heeft haar eigen bedrijf waar ze organische mest (vermicompost) en gewassen produceert. Ze deelt haar kennis en technieken met de gemeenschap en moedigt hen aan om over te stappen op milieuvriendelijke landbouwmethoden voor een duurzame toekomst.