Jongeren in Kenia verbouwen gewassen. Credits: Paul Wambugu/ Obscuramed
22/11/2023

5 manieren waarop onze youth champions in actie komen voor het klimaat

“De jonge generatie is niet alleen het slachtoffer van klimaatverandering, maar vormt ook een waardevolle groep die voor verandering zorgt. Zij kunnen een actieve rol spelen in het bedenken en het implementeren van oplossingen,” zegt Fridah Okomo. Zij is een van VSO’s youth champions (jongerenvrijwilligers) die zich inzetten voor het klimaat.

Bij VSO geloven we dat het cruciaal is om betrokkenheid en motivatie van jongeren centraal te stellen bij klimaatactie. Jongeren hebben de passie en creativiteit om innovatieve oplossingen te bedenken voor wereldwijde noodsituaties, zoals klimaatverandering, omdat dit hun toekomst kan bepalen. We werken wereldwijd met een krachtig netwerk van meer dan 5.000 jongeren uit 17 verschillende landen in Azië, Afrika en Europa.

In deze blog delen we vijf manieren waarop onze youth champions geweldige resultaten hebben geboekt in het creëren van klimaatbewustzijn, klimaatbestendigheid en het op gang brengen van klimaatrechtvaardigheid in hun gemeenschappen.

Digitale bewustwording

Digitale hulpmiddelen als radioprogramma’s, webinars en campagnes via sociale media hebben een grote rol gespeeld bij het creëren van bewustzijn over klimaatverandering, het trainen van mensen voor klimaatactie en het voeren van campagne voor kwesties met betrekking tot klimaatverandering.

In Cambodja gaven youth champion Pheakdey en haar team online trainingen over klimaatverandering en ontwikkelden ze video’s over afvalbeheer en recycling met twee ondernemers. Ze startten ook de Facebook-challenge: Stop klimaatverandering, begin bij jezelf.

“Mijn motto is: Wees de verandering die we willen zien. We proberen een rolmodel te zijn voor de jeugd en andere mensen. Zo probeer ik elke dag naar mijn werk te lopen of mijn herbruikbare tassen te gebruiken als ik naar de markt ga, zodat ik geen plastic tassen als afval moet weggooien. Met de Facebook-challenge: ‘Stop klimaatverandering, begin bij jezelf’, moedigen we mensen aan om foto’s te plaatsen van hun dagelijkse klimaatacties, zoals op de fiets naar werk gaan, hervulbare drinkflessen gebruiken en plastic afval hergebruiken. Om elkaar aan te moedigen ook actie te ondernemen taggen vrienden elkaar regelmatig op Facebook.”

Afvalbeheer en schone energie

In Oeganda, Tanzania, Nigeria en Myanmar werkten onze youth champions aan afvalbeheer.
De Oegandese climate youth champion Hosea en zijn team richtten zich op houtskoolafval en hoe dit kan worden gerecycled om briketten te maken en werkgelegenheid voor jongeren te creëren. Hiermee willen ze zowel de klimaatverandering als de hoge jeugdwerkloosheid in hun land aanpakken. Briketten verbranden is een schone energiebron. Ze verminderen de noodzaak om bomen te kappen, wat enorm bijdraagt aan klimaatverandering.

Briquette workshopWorkshop briketten maken

“Door middel van bewustmaking en workshops hebben we 200 cursisten kunnen opleiden om vrouwen en jongeren in hun gemeenschap te leren hoe ze zelf briketten kunnen maken. De briketten maken een verschil voor het milieu en zorgen tegelijkertijd voor meer veiligheid voor vrouwen en meisjes omdat ze niet langer naar brandhout hoeven te zoeken. Het geeft ze ook meer tijd voor andere activiteiten, zoals onderwijs en werk, waardoor ze een beter leven kunnen opbouwen,” zegt Hosea.

Klimaatbestendigheid, milieu en landbouw

“Jongerenvrijwilligersplatforms hebben een cruciale rol gespeeld in het versterken van lokale en nationale programma’s voor klimaatbestendigheid en de capaciteit voor belangenbehartiging in Kenia,” zegt Fridah, klimaatjeugdaanvoerder.

In Kenia hebben de climate youth champions bewustzijn gecreëerd en jongeren getraind in agro ecologie via webinars. Ze deden ook onderzoek naar de staat van voedselsystemen en organiseerden een dialoog om hun bevindingen te bespreken. Vervolgens organiseerden ze een forum voor belanghebbenden om actieplannen te genereren voor de prioriteiten, die naar voren kwamen in de voedseldialoog.

“We organiseerden een training over biologische landbouw voor 130 leden uit de plattelandsgemeenschap van Nandi. We werkten samen met de regering van Nandi County via het ministerie van Landbouw. Zij leverden een expert op dit gebied om de gemeenschap te trainen in manieren van landbouw die beter zijn voor het milieu en onze gezondheid.”

Training duurzame landbouw in KeniaDuurzame landbouw training in Kenia

In Nigeria hebben climate youth champion Abdulahi en zijn team op verschillende scholen een ‘boomplantbeweging’ opgezet. Abdulai zegt: “Bomen kunnen meer CO2 uitstoot absorberen en helpen om meer zuivere zuurstof in de gemeenschap te krijgen. We hebben 500 bomen geplant bij 12 scholen en 13 gemeenschappen verspreid over de staten Kano, Katsina en Adamawa. We hebben niet alleen bomen geplant, maar we zijn ook in gesprek gegaan met de leerlingen en de gemeenschappen om ze bewust te maken van hoe ze kunnen helpen de klimaatverandering tegen te gaan.”

Klimaatactie, ook voor mensen met een beperking

In hun werk op het gebied van klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid richtten onze youth champions zich op de meest achtergestelde gemeenschappen en op het inclusiever maken van klimaatmaatregelen. Dit omvatte ook het verbeteren van de toegang tot informatie over klimaatverandering voor mensen met een beperking.

Ethiopisch climate youth champion Hikma: “Als we groeien, groeien we samen. Als we vallen, vallen we samen. Veel mensen met een beperking die ik heb gesproken, worden buitengesloten van de gemeenschap en hebben het gevoel dat ze geen verandering teweeg kunnen brengen in hun gemeenschap. We wilden hen laten zien dat hun impact, hun motivatie en hun inspanningen zeer gewaardeerd worden en dat ze wel degelijk verandering mogelijk kunnen maken.”

Verder legt ze uit dat ze naast trainingen over klimaatactie en klimaatrechtvaardigheid en trainingen over sociale verantwoordelijkheid, inclusie en veerkracht ook een wedstrijd organiseerden met cartoons en illustratieve tekeningen om bewustzijn te creëren over belangrijke kwesties.

Deze illustratie laat zien hoe gebarentaal gesprekken over klimaatverandering inclusiever kan maken voor mensen met een gehoorbeperking. Deze illustratie laat zien dat we door gebarentaal te gebruiken, gesprekken over klimaatverandering toegankelijker kunnen maken voor mensen met een gehoorbeperking.

 

Klimaatbeleid

Onze youth champions zijn betrokken bij het promoten van inclusief en verantwoordelijk beleid, waarbij ze belangrijke besluitvormers ter verantwoording roepen. Fridah Okomo, VSO-youth champion in Kenia vertegenwoordigde VSO en de jeugd in het algemeen tijdens de Afrika Klimaatweek. Daar deelde ze de prioriteiten, oplossingen en belangrijkste eisen van jongeren met Afrikaanse regeringsleiders in de aanloop naar COP26.

Ze vertegenwoordigde ook jongeren en VSO via een virtueel evenement op COP26 over ‘Mainstreaming van jongeren in klimaatbeleid’. Ze deelde de ervaringen van de jongerenplatforms en hun bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering door enkele van de innovaties te laten zien die door jongeren zijn geleid, en pleitte voor de noodzaak om jongeren te betrekken bij het klimaatbeleid.

“Er is dringend behoefte om jongeren een plaats te geven aan de tafel bij het maken van klimaatbeleid. Jongeren moeten worden betrokken bij het ontwerp van het klimaatbeleid en ook een kans krijgen om als gelijkwaardige belanghebbenden deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. Er moet ook een framework komen om de betrokkenheid van jongeren bij de beleidsvorming te vergroten, zodat het proces duurzaam wordt”, aldus Fridah.

 

Credits
Geschreven door: Simone Camps
Vertaald door: Julia Koopmans