28/11/2023

Waarom jeugdwerkeloosheid in het Globale Zuiden alleen aangepakt kan worden door jongeren te betrekken

Stel je voor: je bent een jonge vrouw in Nigeria en al tijden op zoek naar een baan. Je hebt gestudeerd, maar zelfs met je opleiding en al opgedane vaardigheden zijn er weinig kansen op de arbeidsmarkt. Dan hoor je over een internationale NGO die een werkgelegenheidsprogramma voor jongeren runt. Je besluit je aan te melden, maar komt erachter dat het alleen om training gaat en niet om een betaalde baan. Deze training vindt bovendien gedurende 10 weken plaats in de hoofdstad, fulltime, met een lunch op de trainingsdag maar zonder financiele vergoeding. Omdat je ook nog eens geen kans ziet om opvang te regelen voor je kind, de reis naar de hoofdstad gevaarlijk en onbetrouwbaar is, en je je geen laptop kunt veroorloven voor de digitale training, besluit je van deelname af te zien. 

Bovenstaand voorbeeld geeft aan waarom het belangrijk is om jongeren vanaf het begin af aan te betrekken bij jongerenwerkgelegenheidsprojecten. Het programma zal dan om verschillende redenen succesvoller zijn. Niet alleen zal het beter aansluiten op de behoeften van (gemarginaliseerde) groepen, ook geeft participatie jongeren de kans hun skills aan te boren en verder uit te bouwen, wat tot meer zelfvertrouwen leidt – iets wat meerdere VSO youth champions die betrokken zijn bij het Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) beamen.   

Daarnaast zorgt het ervoor dat jongeren verschuiven van ‘beneficiaries’ naar actieve actoren, waardoor ze zich verantwoordelijkheider zullen voelen voor het succes van een programma.  

Maar er zijn meer voordelen. Zo vertrouwen jongeren andere jongeren sneller, dus met peer-to-peer engagement kom je sneller tot de kern bij het verzamelen van input. Jongeren hebben daarnaast ook nog eens een groot online en offline netwerk. Met het succesvol betrekken van jongeren, bereik je al snel een sneeuwbaleffect. Dat zien we ook bij de VSO youth champions van CFYE, die onderdeel zijn van verschillende youth networks. 

Tegenstanders van jongerenparticipatie zullen zeggen dat jongeren te weinig ervaring hebben om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Maar daar staat tegenover dat ze nog flexibel en trainbaar zijn.   

Ook worden jongeren gezien als minder loyaal: ze zouden sneller geneigd zijn om van werkgever te switchen. Dit kan eveneens een voordeel zijn: jongeren zijn mobieler en zullen zich sneller verplaatsen naar een andere locatie voor een goede kans – ook tijdelijk. 

Peace Tizaru (27) is VSO Youth Champion voor het Challenge Fund for Youth Employment in Oeganda en zegt: “Vaak wordt gezegd dat jonge mensen niet genoeg ervaring hebben, of nog geen leiderschapsrol op zich kunnen nemen. Maar jongeren zijn ervaringsdeskundigen, ze zijn energiek en hebben volop ideeën. Laat ze met oplossingen komen die voor henzelf het beste werken. En geef ze het gevoel dat ze partners zijn, in plaats dat ze alleen maar worden binnengehaald omdat ze jong zijn en het er zinvol uit ziet. Zodat ze het gevoel krijgen dat hun problemen serieus worden genomen.” 

Momenteel is er sprake van een ware youth bulge: jongeren zijn de allergrootste groep van de bevolking, en dit zal alleen maar groeien. Als je het maximale uit deze groep kunt halen, kun je als community en bedrijven erg veel bereiken. Werken met jongeren en participatie vergroten is daarom geen ‘nice to have’, maar een ‘must have’.  

– Geschreven door Majina Mwasezi, Global Youth & Gender Champions Advisor bij VSO

In april van dit jaar organiseerde VSO, samen met Edukans en Randstad de ConnectionWorks! Conferentie, om aandacht te vragen voor de kracht van verbinding bij de aanpak van jeugdwerkeloosheid in het mondiale Zuiden. Natuurlijk was ook de stem van jongeren daarbij vertegenwoordigd