03/09/2018
Nieuws

Award voor succesvol tabletonderwijs in Malawi

VSO leidt in samenwerking met onebillion en MoEST het unieke project Unlocking Talent in Malawi. Het tabletonderwijsprogramma mag zich met trots de winnaar van de Tech4Good for Africa Award noemen. De Tech4Good Awards onderscheiden organisaties die digitale technologie gebruiken om het leven van anderen te verbeteren en de wereld een betere plek te maken. Unlocking Talent verdient deze award vanwege de grote impact op de lees- en schrijfvaardigheid van basisschoolkinderen in Malawi.

De impact van digitale technologie

Slechts 35% van de Malawische kinderen maakt de basisschool af. Hoewel het basisonderwijs gratis is, leiden armoede, overvolle klaslokalen en een gebrek aan middelen tot een hoge uitval.

Het Unlocking Talent-project voorziet scholen in Malawi van tablets op zonne-energie met speciaal ontworpen reken- en alfabetiseringsapps. Het programma is zo succesvol dat de Malawische regering het op aanbeveling van VSO onderdeel heeft gemaakt van haar onderwijsbeleid. Inmiddels hebben al ruim 90.000 kinderen van 110 basisscholen hier van geprofiteerd.

‘Mijn leerlingen kunnen nu lezen en schrijven, en het verzuim is ook verminderd – ze willen de lessen niet missen. Zelfs degenen met lastig gedrag zijn veranderd.’ –  Grace Chigwechokha, leerkracht