12/04/2019
Evenement

Caroline van der Wal Impact Award voor projecten in Oeganda en Nepal

Winnaar Caroline van der Wal Impact Award

Begin februari werden de vijf genomineerde projecten bekend gemaakt. Aan de oproep om online te stemmen, werd massaal gehoor gegeven. Er werden maar liefst 1840 stemmen uitgebracht. Grote winnaar met 623 stemmen is het project waarin voorlichting over baarmoederhalskanker in Oeganda centraal staat. De overheid verstrekt in Oeganda gratis het HPV-vaccin (ter voorkoming van baarmoederhalskanker), maar de bevolking is hier niet goed over ingelicht. Hierdoor worden ongebruikte vaccins nu op grote schaal vernietigd. Initiatiefneemster Ingrid van ‘t Hof-Rombouts wil met haar project het bewustzijn over de oorzaken, symptomen en het voorkomen van baarmoederhalskanker vergroten. “Deze prijs is een erkenning voor al het werk dat wij samen met onze Oegandese collega’s hebben gedaan”, aldus Ingrid.

Tweede prijs

Het project ‘Veilige moeder- en kindzorg in Nepal’ kreeg 472 stemmen en ging met de tweede prijs naar huis. Bestuurslid Yke Krol nam de prijs namens oprichtster Annette Reiling, die in Nepal zit, in ontvangst. Na de heftige aardbeving van 2015 waren er geen veilige plekken meer om te bevallen en werd een moeder- en kindzorgcentrum opgericht. Met het geld gaat Annette Reiling een bewustwordingsprogramma opzetten voor moeders en kinderen uit het moeilijk bereikbare dorp Chamrangbesi, zodat ze gebruik gaan maken van het centrum.

Caroline van der Wal

De award is een ode aan de te vroeg gestorven Caroline van der Wal. Samen met VSO besteedde zij een groot deel van haar leven aan het verbeteren van de leefwereld van achtergestelde groepen in de meest kansarme gebieden ter wereld. Uit haar nalatenschap is de Caroline van der Wal Impact Award voortgekomen.