“De dingen veranderen hier,” zegt Digna Peter. De Tanzaniaanse werkt voor Equip-Tanzania, een overheidsproject dat het onderwijs in de regio Lindi verbetert. “Vroeger waren ouders minder betrokken bij de scholen van hun kinderen. Tegenwoordig weten ze beter dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben, dat ze hun kinderen moeten steunen zodat die de basisschool afmaken.”

Vooral in Lindi ligt het aantal kinderen dat naar school gaat erg laag, vandaar dat de medewerkers van Equip-Tanzania zich in deze regio richten op de verbetering van het onderwijs, het betrekken van ouders bij de leerprestaties van hun kinderen en het versterken van het management op scholen. Digna werkt daarbij nauw samen met VSO’er Jan Rensink. Als ‘School Leadership Facilitator’ leert hij aan onder meer schoolhoofden hoe ze hun leiderschapsvaardigheden kunnen verbeteren.

“De scholen kampen met grote problemen,” vertelt Digna. “Kinderen blijven weg van school en onderwijzers zijn door een lerarentekort en een gebrek aan geld en leermiddelen niet gemotiveerd. Jan helpt ons echt. Hij inventariseert hoe de scholen nu worden geleid en legt uit hoe dat beter kan.”

Volgens Digna is de inbreng van Jan voor haar en haar collega’s onmisbaar. “Hij leert ons vaardigheden en deelt ideeën met ons die we zonder hem nooit zouden hebben gekregen.”

Digna vertelt dat Jan  – naast zijn kennis en ervaring – nog iets meebrengt naar de scholen die hij bezoekt. “Het ontbreekt bijvoorbeeld schoolhoofden aan zelfvertrouwen. Jan laat hen inzien dat ze heel veel zelf kunnen, zonder hulp van buitenaf.”

Ze heeft vertrouwen in de toekomst. “Het onderwijs in Lindi zal veranderen. Ik hoop dat VSO ons kan blijven ondersteunen, vooral op het gebied van training en capaciteitsopbouw.”

“Jan leert ons vaardigheden en deelt ideeën met ons die we zonder hem nooit zouden hebben gekregen”