Wereldwijd wonen 1,5 miljard (!) mensen in gebieden die worden geteisterd door conflicten en geweld. Zoals aan de grens tussen Kenia en Ethiopië, waar door een combinatie van factoren al decennia spanningen zijn. VSO wil samen met lokale vredesorganisaties de levens van mensen in deze regio structureel verbeteren, en diende een aanvraag in bij de Austrian Development Cooperation (ADC) voor de Humanitarian-Development-Peace (HDP) Nexus* oproep. En met succes! De Austrian Development Cooperation heeft besloten dit belangrijke werk met 1,5 miljoen euro te steunen. Hierdoor kunnen wij de komende jaren werken aan veiligheid en stabiliteit, zodat duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding mogelijk worden. Hiervan zullen mensen 157.000 mensen profiteren. Anne Judith Harrop was als technisch adviseur bij VSO betrokken bij de aanvraag en vertelt over dit innovatieve nieuwe project.

ENGLISH VERSION

“De grens tussen Ethiopië en Kenia kent een lange en complexe geschiedenis van conflicten,” vertelt Anne Judith. “Het beschikbare water en land liggen onder druk, wat wordt verergerd door klimaatverandering, met droogte, honger en armoede tot gevolg. In dit grensgebied wonen veel verschillende etnische groepen, zoals nomaden en volken met een permanente woonplaats. Dat kan leiden tot conflicten, vooral als het gaat om land en water.

Veel mensen moeten constant hun spullen pakken en opnieuw op zoek gaan naar water en voedsel voor hun vee, en zichzelf. Daarnaast wordt er in het grensgebied veel gesmokkeld en is er sprake van mensenhandel en criminaliteit, wat eveneens bijdraagt aan conflicten. Het maakt de regio erg instabiel. Tegelijk is het moeilijk om met een structurele oplossing te komen, omdat er twee overheden bij betrokken zijn – elk met verschillende systemen en prioriteiten.”

VSO zal de komende jaren – met financiële steun van de Austrian Development Cooperation – samenwerken met lokale maatschappelijke organisaties in deze regio om samen met lokale gemeenschappen onderliggende problemen te identificeren en aan te pakken. Anne Judith: “We vinden het belangrijk dat we werken met bestaande organisaties en oplossingen die door de mensen zélf worden aangedragen. Daarbij betrekken we alle etnische groepen, waarbij we er natuurlijk rekening mee houden dat ook de stem van achtergestelde groepen – zoals vrouwen en jongeren – wordt gehoord. Ook zullen we werken aan capaciteitsopbouw en de bestaande activiteiten van de lokale overheden versterken, zodat we kunnen werken aan vrede in de regio.”

“Dat de Austrian Development Cooperation zo enthousiast was over ons project, is natuurlijk een enorm compliment”

Zoals bij veel programma’s starten we met een ‘risk vulnerability assessment’, een proces dat gemeenschappen in staat stelt om de oorzaken van problemen achterhalen, en wat zij als mogelijke oplossingen zien. “Dit proces wordt geleid door lokale vrijwilligers, zodat het programma goed geworteld is in de samenleving en dat er veel verschillende groepen bij worden betrokken,” vertelt Anne Judith. “Zo worden verschillende perspectieven gehoord. Vervolgens ontwikkelen de gemeenschappen een actieplan, waarbij VSO ook de gewenste ondersteuning biedt.”

Ze vervolgt: “Dat doen we bijvoorbeeld met kennis en vaardigheden, zoals klimaatbestendige landbouwtechnieken, het opzetten van zaadbanken, dialoog- en bemiddelingsvaardigheden of trainingen om rechten zelf op te eisen bij beleidsmakers. De gemeenschap is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van het actieplan. VSO en partners faciliteren, slaan bruggen en bouwen waar nodig capaciteit op zodat veerkrachtige gemeenschappen en systemen onstaan.”

“De Austrian Development Cooperation vond onze vrijwilligersaanpak innovatief en interessant,” besluit ze. “Ze zagen de toegevoegde waarde om écht verankerd te zijn in de samenleving. Daarnaast hadden we ook al ervaring met het concept ‘triple nexus’: programma’s die vredesopbouw, noodhulp en duurzame ontwikkeling combineren, net als de vaardigheden om dit uit te voeren en expertise in de regio. Dat ze zo enthousiast waren over ons project, is natuurlijk een enorm compliment.”

* Programma’s die vredesopbouw, noodhulp en duurzame ontwikkeling combineren.

Het programma Integrating peacebuilding, development, and humanitarian efforts on the Kenya and Ethiopia cross border (IPDHE) start in september 2022 en loopt tot oktober 2024.

With funding from ADC logo