Jamera
05/06/2023

Hoe jij families helpt de klimaatcrisis het hoofd te bieden

Elk jaar op 5 juni is het Wereldmilieudag. Met de opwarming van onze planeet en het weer dat steeds extremer wordt, is het belangrijker dan ooit om milieubewustzijn te vergroten en klimaatmaatregelen te stimuleren. In deze blog delen we vier verschillende manieren waarop jij gemeenschappen die het zwaarst getroffen worden door de klimaatverandering, helpt om rampsituaties te kunnen weerstaan, opvangen en weer te boven komen.

Bescherming van oceanen en zeeleven op de Filippijnen

Oceanen zijn van vitaal belang voor al het leven op aarde: ze bedekken 70% van de planeet en produceren meer dan 50% van de zuurstof in de wereld. Maar tegenwoordig lopen onze oceanen een ongekend gevaar door onder andere overbevissing, vervuiling en klimaatverandering. De gevolgen voor het zeeleven in de oceanen worden steeds schrijnender. Kijk bijvoorbeeld naar de koraalriffen die wereldwijd steeds meer bedreigd worden. Deze belangrijke voedselbron voor vissen sterft steeds verder af.

Veel inwoners op de Filippijnen zijn sterk afhankelijk van de visserij voor voedsel en inkomen. Hun levensonderhoud wordt steeds meer bedreigd. Met de steun van supporters zoals jij, hebben onze changemakers een beschermd marien gebied kunnen bouwen in Sultan Naga Dimaporo, op het Filipijnse eiland Mindanao.

Het beschermde marien gebied in Sultan Naga Dimaporo, op het Filipijnse eiland Mindanao.

Het beschermd marien gebied in Sultan Naga Dimaporo, op het Filipijnse eiland Mindanao.

 

Er zijn drijvende huizen gebouwd waar mensen patrouilleren en toezicht houden op het beschermde marien gebied. Hiermee voorkomen ze dynamietvissen. Deze vorm van vissen, waarbij explosieven worden gebruikt, is illegaal. Het dynamiet doodt of verdooft vissen, waardoor ze boven komen drijven en er makkelijk veel vis gevangen kan worden. Dynamietvissen vernietigt het leefgebied van de vissen en zorgt voor steeds minder vissen. Dit heeft grote gevolgen voor de lokale vissers die afhankelijk zijn van de vis voor hun levensonderhoud.

Gezond koraal in het beschermde marien gebied

Gezond koraal in het beschermd marien gebied

 

Voormalig VSO-vrijwilliger Neil Antoque komt uit de Filipijnen en heeft lokale mensen en andere VSO-vrijwilligers leren duiken. Daarnaast heeft hij ze getraind in hoe ze verschillende vissoorten en koraalriffen kunnen identificeren door middel van onderwaterbeoordelingen. Dit is cruciaal voor het behoud en de bescherming van het beschermde marien gebied..

“Vroeger had de gemeenschap geen idee hoe een koraalrif eruit zag; ze dachten dat het gewoon een steen was. Maar nu beseffen ze dat het een levend wezen is. Tijdens de beoordelingen hebben we de plaatselijke bevolking en vrijwilligers geleerd hoe ze met een leibord onder water kunnen schrijven en hoe ze de koraalriffen en het andere zeeleven kunnen observeren. Dit helpt hen te begrijpen welk percentage van de koraalriffen al dood is en welk percentage van de vissen in het beschermde zeegebied leeft.” ~ Neil Antoque, Directeur van de ‘Lanao Aquatic and Marine Fisheries Centre for Community Development’ en voormalig VSO-vrijwilliger

Neil Antoque leidt nieuwe duikers op in het beschermd marien gebied.

Neil Antoque leidt nieuwe duikers op in het beschermd marien gebied.

 

Recycling in Nigeria

In Nigeria wordt slechts een klein deel van het afval gerecycled. Het meeste plastic dat in het land wordt geproduceerd, komt terecht in rivieren, meren, oceanen en andere wateren. Plastic vormt een grote bedreiging voor de voedselveiligheid, de ecosystemen en de gezondheid van de bevolking. Mede dankzij uw steun hebben onze changemakers in Nigeria 350 lokale mensen kunnen opleiden in onder meer plastic afvalbeheer en hergebruik van plastic.

Tijdens ‘street clean ups’ hebben meer dan 300 vrijwilligers en 100 inwoners de straten in Abuja, Nigeria opgeruimd.

Tijdens ‘street clean ups’ hebben meer dan 300 vrijwilligers en 100 inwoners de straten in Abuja, Nigeria opgeruimd.

 

Droogtebestendige landbouw in Kenia

In 2022 werd Kenia geteisterd door de ergste droogte in 40 jaar. 3,5 miljoenen mensen belanden op de rand van de hongerdood. De extreme droogte had ook zware gevolgen voor de boeren. Zij zagen hun gewassen en vee in groten getale verloren gaan.

Vrouwen in Kenia spelen een cruciale rol in de landbouwsector, die de ruggengraat van de Keniaanse economie vormt en goed is voor 33% van het BBP. Toch worden hun rechten ernstig beknot. Zo hebben ze maar beperkte toegang tot schoon water, financieringsmogelijkheden en landeigendom. Door middel van boerinnengroepen, zoals de Fronteer Group en de Greenlink Women’s Group, brengen onze changemakers hier verandering in.

In deze groepen traint VSO vrouwelijke boeren in intercropping, waarbij verschillende soorten groenten samen op hetzelfde stuk land worden geplant. Intercropping helpt ongedierte te weren, vermindert onkruid en levert voedingsstoffen voor de naburige planten op, hierdoor kunnen de boeren hogere oogsten genereren. Dit zorgt op zijn beurt voor een beter inkomen voor de vrouwen die deze groenten verkopen.

De Greenlink Women’s Group brengt oudere en jongere vrouwen ook samen om inheemse kennis en vaardigheden door te geven, aangezien Europese landbouwmodellen niet altijd geschikt zijn voor de lokale omgeving.

Leden van de Fronteer Group verbouwen groenten op een bananenplantage om hun gewassen weerbaarder tegen de droogte te maken.

Leden van de Fronteer Group verbouwen groenten op een bananenplantage om hun gewassen weerbaarder tegen de droogte te maken.

 

Natuurrampen een stap voorblijven in Mozambique

In 2019 werden de inwoners van Mozambique hard getroffen door cycloon Idai, de sterkste tropische cycloon die Afrika ooit heeft getroffen. Idai liet een spoor van vernieling achter. Nu het land kampt met steeds meer catastrofale natuurrampen, helpen onze changemakers gemeenschappen om rampsituaties beter te weerstaan, opvangen en weer boven te komen.
Met jouw steun heeft VSO 1000 vrijwilligers kunnen trainen. Zij zijn nu beter voorbereid op rampen en kunnen hun kennis doorgeven aan hun gemeenschappen.

Onze changemakers hebben inwoners van gemeenschappen bij elkaar gebracht om hun krachten te bundelen en zich samen voor te bereiden op toekomstige rampen. Ze maken risicoanalyses en brengen alle gevaren waarmee ze geconfronteerd worden in kaart. Ze gebruiken ook een stoplicht-vlaggensysteem om verschillende niveaus van dreiging te communiceren. Zo kunnen lokale reacties beter afgestemd worden op de situatie.

VSO verstrekt ook noodpakketten aan de gemeenschappen, waarmee levens kunnen worden gered in geval van een overstroming. De pakketten bevatten onder meer EHBO-kits, megafoons, radio’s en zwemvesten.

Emergency Response Preparedness training in Mozambique