Sara Khatun (36) woont samen met haar man en vier kinderen in East Thimchhari, Cox’s Bazar, in Bangladesh. Anderhalf jaar geleden kon dit gezin financieel niet rondkomen. Ze beschikten slechts over een klein stukje land en net als bij veel andere lokale boeren, ontbrak het hun aan kennis over hoe ze hun grond (op een duurzame manier) optimaal konden benutten. Sara kweekte de groenten lukraak, waardoor de oogst tegenviel en ze te weinig verdiende. Inmiddels heeft ze zich ontpopt tot een succesvolle ondernemer.

Onze changemakers leerden Sara over moderne en klimaatbestendige landbouwtechnieken voor groente- en veeteelt. Deze technieken paste ze gelijk toe. Ze leende wat geld, kocht vijf kippen en verdubbelde haar landbouwgrond. Binnen ons ‘Agricultural Sales and Service center’ kreeg ze toegang tot producten en services, waarmee ze haar markt kon vergroten. Zo hielpen onze changemakers haar bij het opstellen van een bedrijfsplan.

De opbrengst van haar boerderij is sindsdien sterk toegenomen. Ze heeft haar lening al afbetaald, pacht een nog groter stuk land, verbouwt meer groente en heeft inmiddels twee koeien, vier geiten, twaalf duiven en vijfentwintig kippen. Haar kinderen gaan nu naar school en haar man heeft met haar hulp een eigen groentebedrijf kunnen opzetten. In de toekomst hoopt ze een hectare land te kunnen kopen, een grote pluimveehouderij op te zetten en haar huis te renoveren.

Sara: “Vrijwilligers van het YESC-project hebben mijn zelfvertrouwen vergroot en mijn leven veranderd.”

Changemaker Kabir legt Sara uit hoe ze kan voorkomen dat debladeren van haar aubergineplanten geel worden.

Changemaker Kabir legt Sara uit hoe ze kan voorkomen dat de
bladeren van haar aubergineplanten geel worden.

Bouwstenen voor sociale cohesie

VSO is al jaren actief in Cox’s Bazar, een van ’s werelds grootste vluchtelingenkampen. Helaas is sprake van groeiende spanningen tussen de lokale bevolking en de vluchtelingen in het kamp. Die spanningen worden versterkt doordat veel lokale inwoners het gevoel hebben dat alle steun van internationale organisaties alleen maar naar de vluchtelingen gaat, terwijl zij ook met grote uitdagingen kampen. Sara Khatun ontving hulp binnen een project waarmee VSO zich speciaal inzet voor de oorspronkelijke bewoners van Cox’s Bazar. Binnen dit project (YESC) richten we ons op het verminderen van risico’s op conflict en het vergroten van de sociale cohesie. Lees meer op vso.nl/yesc

 


Fotocredits: Dulal Chandra Biswas