“Mijn naam is Aarati Patel en ik ben 22. Ik ben een nationale vrijwilliger bij VSO en ik werk als een gezondheidscoördinator voor jeugd en jongvolwassenen in vier gemeenten in Rautahat, in Nepal. Je kunt hieronder meer lezen over mijn reis in de ontwikkelingssector.”

Strengthening youth and adolescent health access and rights (SYAHAAR)

Ik werk aan VSO’s SYAHAAR project, dat gefinancierd wordt door UK Aid. Met een holistische benadering helpen we jongvolwassenen toegang te krijgen tot essentiële gezondheidszorg. Het SYAHAAR project gaat over het verstrekken van continue zorg en in Nepalees is SYAHAAR het woord voor zorg. Van jongvolwassenheid tot aan zwangerschap, het is belangrijk om vast te stellen dat gezondheid een levenscyclus is.

De reden dat we op de jeugd focussen, is dat zij in de toekomst ouders kunnen worden. Als we jongeren nu kennis over gezondheid geven, worden zij later betere moeders en vaders. En dat kan later weer leiden tot een betere gezondheid voor hun kinderen.

Jongvolwassenen zijn kwetsbaar, aangezien ze vele veranderingen ondergaan, maar de overheid investeert nauwelijks in ze. Er zijn programma’s voor moeder- en kindzorg, maar voor jongvolwassenen is er geen apart platform om hun problemen aan te pakken. Het SYAHAAR project probeert in contact met deze jongeren te komen. We helpen hen met hun problemen om te gaan. Ook richten we een nationaal netwerk op om hun gezondheidsproblemen meer zichtbaar te maken.

Natonale vrijwilliger Aarati Patel geeft uitleg over anticonceptiemiddelen.Aarati geeft lokale vrouwen in de gemeente Gaur uitleg over anticonceptiemiddelen.

Mijn rol als vrijwilliger

Als landelijke vrijwilligers werken we op individueel, maar ook op gemeenschapsniveau. We hebben een netwerk van jonge health champions. We benoemen er iedere maand twee en hebben er nu in totaal 20. Zij werken als mentor voor lokale jongeren in hun gemeenschappen. Wij leiden ze op om hun vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen en hun stemmen kunnen versterken.

Op gemeenschapsniveau stellen we schadelijke sociale normen vast die seksuele gezondheid beïnvloeden en nemen daar stelling tegen. We houden een vinger aan de pols bij zwangere vrouwen en jonge moeders door hen thuis te bezoeken. Op dezelfde manier proberen we, op systematische wijze, het plaatselijke zorgstelsel te versterken door zorgdiensten een beoordeling te geven met behulp van een ’community score card’, die we dan kunnen gebruiken om verbeteringen aan te kaarten.

Daarnaast doen we beleidsbeoordelingen. Eerst brengen we de situatie in kaart en daarna kijken we welke gezondheidsbehoeften prioriteit behoeven, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van onze activiteiten.

Een slechte invloed

In Rautahat zijn de indicatoren wat betreft seksuele gezondheid erg laag vergeleken met andere districten, en er zijn verschillende risico’s en kwetsbaarheden. Kindhuwelijken, vroege huwelijken en bruidsschatten hebben invloed op de seksuele gezondheid van de inwoners. Op dezelfde manier hebben ook de veel voorkomende rampen, overstromingen, stormen en aardverschuivingen een verstorende invloed op de levering van gezondheidszorg, waardoor jonge mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Toen we net aankwamen was de lokale jeugd op bijeenkomsten heel verlegen en durfden ze niet goed aan het gesprek deel te nemen. Jongens en meisjes wilden liever apart zitten en zelfs het noemen van het woord seks lag gevoelig in hun bijzijn. Bij het bespreken van menstruatie werd het meestal meteen heel stil, of lachten ze en verlieten de bijeenkomst. Als we deze onderwerpen met kinderen bespraken, konden we rekenen op kritiek van ouders. Zij zeiden dat we een slechte invloed op hun kinderen hebben.

Hoe SYAHAAR opvattingen verandert

We werkten samen met jonge mensen en verstrekten hen boekjes en ander materiaal om hun kennis van zaken te vergroten. We brachten bezoekjes aan hun families om uit te leggen wat we hun kinderen aan het leren waren en waarom. Nu is het veel makkelijker geworden om over seksuele gezondheid te spreken en zijn juist zij degene die met vragen komen. De tieners komen zelf samen en geven hun kennis nu zelfs door aan anderen. In het verlengde daarvan hebben de youth champions leiderschapskwaliteiten ontwikkeld en we hebben ze geholpen om werk te vinden.

Ze hebben ook geleerd hoe ze hun stem kunnen versterken. Een van onze youth champions, bijvoorbeeld, was 18 jaar en stond op het punt om te trouwen. Ze vertrouwde ons genoeg om met ons te delen dat ze nog niet wilde trouwen, maar door haar familie gedwongen werd. Naar aanleiding daarvan zijn wij in gesprek gegaan met haar familie en nu is haar huwelijk uitgesteld tot ze meerderjarig is.

Nationale vrijwilliger Aarati Patel geeft voorlichting over anticonceptiemiddelen.

Werken met de LHBTQ + gemeenschap

We vinden het belangrijk dat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is, ook voor de LHBTQ+ gemeenschap. Daarom bespraken en identificeerden we met mensen uit de LHBTQ+ gemeenschap hun specifieke problemen op het gebied van seksuele gezondheid te bespreken, en hoe deze aan te pakken. We hebben focusgroepen met hen opgestart en hen bij onze events uitgenodigd. We bespreken hun situatie en proberen te begrijpen hoe slecht hun toegang tot gezondheidszorg is, en dan proberen we invloed uit te oefenen om dat te verbeteren.

Waarom ik vrijwilliger bij VSO ben

Als kind wilde ik de mensen in mijn dorp, waar zaken als kindhuwelijken en bruidsschatten hardnekkig bleven, helpen. Via mijn vrijwilligerswerk bij VSO heb ik mijn droom kunnen laten uitkomen. Als vrijwilliger leren mensen uit mijn gemeenschap mij kennen, mij begrijpen en gaan ze mij respecteren. Naar mate we elkaar beter leren kennen, en onze gedachten met elkaar delen ontstaat er ook een vertrouwensband.

Ik heb een medische achtergrond, dus ik had wel ervaring in coaching bij klinieken en ziekenhuizen, maar ik werd nooit aangemoedigd om voor een menigte te spreken, zoals nu. Ik had te weinig zelfvertrouwen, maar nu ik werk op systeem- en beleidsniveau, kom ik zelfs in contact met burgemeesters en locoburgemeesters. Dit heeft mijn leiderschapskwaliteiten en mijn communicatievaardigheden met belangrijke mensen vergroot.

Daar bovenop werk ik met vrijwilligers uit verschillende sectoren om veranderingen in onze gemeenschap te realiseren, wat me allerlei nieuwe inzichten heeft gegeven. Ik wilde graag nieuwe ervaringen opdoen als vrijwilliger in mijn gemeenschap en ik wist dat VSO daarvoor de juiste plek was.

VSO’s hybride vrijwilligersbenadering is ook vrij uniek en verschillend van andere organisaties. Ik ben een nationale vrijwilliger en werk aan de zijde van lokale vrijwilligers en vrouwelijke gezondheidszorgvrijwilligers die de overheid heeft aangesteld. We werken allemaal samen. We bespreken problemen en delen onze kennis met elkaar.

Natonionale vrijwilliger Aarati Patel bij een kennisuitwisselingsforumAarati woonde een forum bij in Chapur, Rautahat. Dit was een tweedaags evenement
waar vrijwilligers van het SYAHAAR-project hun ervaringen, vooruitgang en leerervaringen deelden

Wat me inspireert om door te gaan

Het motiveert me als ik verbeteringen zie of als ons werk geprezen wordt. Ik denk dat als ik hiermee doorga, ik in de toekomst heel veel levens kan veranderen. Het motiveert me ook als ik zie dat ik iemand anders’ opvattingen en blik op de zaak kan veranderen. Mijn favoriete werk als vrijwilliger is om met jongeren samen te zitten en hun problemen te bespreken. In de toekomst wil ik graag in de gemeenschap als een rolmodel werken. Zelfs als we vertrekken, blijven de verbeteringen die we gebracht hebben, bestaan.


Geschreven door: Aarati Patel, VSO
Vertaald door: Henk Vaandrager, redactievrijwilliger VSO
Fotocredits: Smriti Basnet