VSO zet zich in voor een wereld waarin iedereen meedoet, gemeenschappen en mensen weerbaar zijn en overheden en instanties aanspreekbaar zijn op wat zij doen. Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen kans heeft op een waardig bestaan. Omdat je samen sterker staat dan alleen, werken we samen met Edukans, Forum for African Women Educationalists (FAWE), Twaweza en Africa Youth Movement aan een lobbyprogramma voor gelijke kansen in het onderwijs.

Jongens krijgen voorrang

In ontwikkelingslanden krijgen jongens bijna altijd voorrang, ook in het onderwijs. Als ouders door armoede moeten kiezen wie er naar school mag, kiezen ze voor hun zoons. En meisjes die wél naar school mogen, haken vaak voortijdig af doordat ze zwanger raken of uitgehuwelijkt worden. Zelfs ín de klas krijgen ze geen gelijke kansen, doordat docenten meer aandacht hebben voor de jongens en jongens bijvoorbeeld vaker de beurt geven.

Kritisch geluid

In veel landen is weinig ruimte voor maatschappelijke organisaties om zich uit te spreken over gelijke rechten voor jongens en meisjes of om een kritisch geluid te laten horen. Wij geloven dat dit wel heel hard nodig is om goed onderwijs vorm te kunnen geven en ervoor te zorgen dat meisjes net zoveel kansen krijgen als jongens. Ook zijn bepaalde banen en machtsposities voor meisjes en vrouwen minder bereikbaar.

Samen oplossingen zoeken

Samen met onze partners willen we de stem van vrouwen en meisjes versterken door ze te trainen in lobbystrategieën. Bijvoorbeeld door het opzetten van (sociale) mediacampagnes of door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen aan tafel te zetten om oplossingen te zoeken. Onderzoek toont aan dat het ook in het belang van overheden en bedrijven is om de positie van vrouwen en meisjes te versterken. Het werkt goed om zulk onderzoek onder de aandacht te brengen.

De komende maanden werken we ons voorstel verder uit voor verschillende Afrikaanse landen. Binnen het samenwerkingsverband heerst een inspirerende, open sfeer en de verschillende partners sluiten goed op elkaar aan. We kijken uit naar het vervolgtraject!