We blikken terug op een jaar waarin rechtvaardigheid en veiligheid in de wereld steeds meer onder druk staan. De gemeenschappen waar onze changemakers actief zijn, ervaren dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. Door gewapende conflicten en LHBTIQA+ rechten die steeds meer onder druk staan is er genoeg reden om moedeloos te worden. Maar er is ook reden tot hoop. Over de hele wereld zien we dat mensen zich inzetten voor een eerlijkere wereld voor iedereen. In dit blog kijken we terug op 2023 en wat onze changemakers in dit jaar hebben bereikt.

Beeld van het ENGAGE (Empowering New Generation of Adolescent Girls with Education) project in Nepal

Beeld van het ENGAGE (Empowering New Generation of Adolescent Girls with Education) project in Nepal

Meisjes weer in de schoolbanken in Kenia, Mozambique en Nepal 

Met onze changemakers werken we hard aan inclusief onderwijs, onder andere in Kenia (project Right to Education and Life for Children with Disabilities), Mozambique (project Empowering Adolescent Girls to Learn and Earn) en Nepal (project Empowering New Generation of Adolescent Girls with Education). Zo zorgen we dat iedereen kans heeft op een mooie toekomst. Nog te vaak vinden mensen dat meisjes niet naar school hoeven te gaan vanwege traditionele opvattingen over mannen en vrouwen. Ezekiel Esipisu, werkzaam bij VSO in Zuid-Afrika als Hoofd Programmaontwikkeling en Beleid vertelt:  

Ik ben trots op ons werk voor meisjes die niet naar school gingen. Veel meisjes worden uitgehuwelijkt en raken op jonge leeftijd zwanger. Ze worden overgeleverd aan de grillen van hun schoonfamilie. Hét recept voor een volgende zwangerschap. Met onze onderwijsprojecten in Kenia, Nepal en Mozambique helpen we deze meisjes weer de regie te krijgen over hun leven en onafhankelijker te zijn. Dat is echt geweldig.”  

Dankzij onze donateurs en changemakers kunnen meisjes in Kenia, Mozambique en Nepal weer de schoolbanken in en over hun eigen toekomst beslissen.  

Kinderen die weer naar school gaan in Pakistan, als deel van het project Education Cannot Wait

Kinderen die weer naar school gaan in Pakistan, als deel van het project Education Cannot Wait

Onderwijs te midden van chaos in Pakistan 

Pakistan kreeg te maken met grote overstromingen, waardoor één derde van het land onder water kwam te staan. Het land worstelt met de gevolgen van een veranderend klimaat en hierdoor kunnen veel kinderen niet naar school. In 2023 is daarom het project Education cannot wait van start gegaan. Eén ding is zeker: onderwijs kan niet wachten. Scholen zijn belangrijk voor kinderen om gelukkig en gezond te zijn en te werken aan een positieve toekomst. Daarnaast bieden scholen structuur en routine te midden van de chaos. Met de steun van onze donateurs en changemakers gaan we de komende drie jaar 40.000 vluchtelingenkinderen, meisjes en kinderen met een handicap naar school helpen. Voor dit project werken we samen met het wereldwijde fonds ‘Education cannot wait’ voor onderwijs in noodsituaties en langdurige crisissen. 

Binnen Make Way zetten we ons in voor de seksuele en reproductieve rechten van iedereen, bijvoorbeeld ook mensen met een beperking.

Binnen Make Way zetten we ons in voor de seksuele en reproductieve rechten van iedereen, bijvoorbeeld ook mensen met een beperking.

Seksuele en reproductieve gezondheid in regio Oost-Afrika 

Met het Make Way project zetten onze changemakers zich in voor seksuele en reproductieve gezondheidsrechten. Het zelf kunnen beslissen over je lichaam, relaties, seksualiteit en het wel of niet krijgen van kinderen is niet altijd vanzelfsprekend voor jongeren in Ethiopië, Kenia, Rwanda, Oeganda en Zambia. Door het geven van positieve seksuele voorlichting, veilige anticonceptiemiddelen en zeggenschap over relaties aan te kaarten ondersteunen we mensen hierin. Ook in 2023 kwamen lokale changemakers hiervoor in actie. Extra belangrijk, nu zwaar bevochten LHBTI- en vrouwenrechten niet langer vanzelfsprekend zijn. Zo vertelde Coreen Mwebaze, jongerenwerker in Oeganda op de VSO Jaarafsluiter hoe ze werkt aan gezondheidszorg voor iedereen. Jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking worden vaak uitgesloten van zorg. Door onze changemakers kunnen deze groepen de gezondheidscentra beoordelen op een scorekaart. Hierna worden een verbeterplan opgesteld samen met de jongeren, lokale ambtenaren en zorgverleners. Zo kan iedereen, óók achtergestelde groepen, goede zorg krijgen.  

Make Way is een programma van: 

Aanpak werkloosheid onder jongeren in Afrika en het Midden-Oosten  

Er is veel werkloosheid onder jongeren, met name onder jonge vrouwen, in regio’s in Afrika en het Midden-Oosten. Dat probleem pakken we aan door jongeren te ondersteunen in hun zoektocht naar duurzaam werk, met veilige werkomstandigheden en een eerlijk inkomen. Bijvoorbeeld op een moderne en klimaatbestendige manier landbouw bedrijven of werken in de ICT. Het Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) wordt gesubsidieerd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door VSO, Palladium en Randstad. 

De Randstad medewerkers die de Kilimanjaro beklommen om geld op te halen voor VSO

De Randstad medewerkers die de Kilimanjaro beklommen om geld op te halen voor VSO

Randstad medewerkers beklommen de Kilimanjaro in Tanzania 

In oktober 2023 beklommen Randstad medewerkers de Kilimanjaro in Tanzania om geld in te zamelen voor een project dat kwetsbare jongeren in Kenia helpt in hun zoektocht naar goed werk met een eerlijk inkomen. Het project ‘Acces to Decent Green Jobs for Young People’ focust zich op kwetsbare jongeren en jonge vrouwen in het bijzonder. Het project is een initiatief van International Child Development Initiatives (ICDI), TakaTaka Solutions en VSO en wordt gesteund door IKEA Foundation. Voor deze uitdaging haalden de klimmers meer dan 100.000 euro (!) op. Hiermee kunnen we de levensomstandigheden en het welzijn van 200 jonge vrouwen tussen de 18 en 35 jaar aanzienlijk verbeteren. Het doel is dat in 2025, 3900 jongeren een baan hebben met een leefbaar inkomen. 

Op naar 2024! 

2023 was een jaar met uitdagingen en soms verdeeldheid. Maar ook een jaar waarin we samen veel moois hebben gedaan. We hebben dankzij jouw steun met ons werk 10,9 miljoen mensen bereikt. Bovendien hebben maar liefst 7.786 mensen zich ingezet als vrijwilliger bij VSO. We zijn al onze volgers, vrijwilligers en donateurs ontzettend dankbaar. Zonder jullie kunnen onze changemakers niet dezelfde impact maken. Laten we die lijn doortrekken en ons in 2024 onverminderd blijven inzetten voor een eerlijke wereld voor iedereen.