20/12/2018
Blog

Vrijwilligers: ons niet zo geheime wapen in het creëren van veerkrachtige gemeenschappen

Een miljard mensen in de wereld zijn vrijwilligers. Het VN State of the World’s Volunteerism rapport erkent terecht hun essentiële rol bij het bestrijden van de groeiende wereldwijde dreiging van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen.

Door Philip Goodwin, CEO VSO internationaal

Het rapport, dat is uitgebracht in het kader van de voortgang van de Sustainable Development Goals (SDG’s), werpt een broodnodig licht op de vitale rol van vrijwilligers bij het opbouwen van veerkracht. Het onderzoekt waarom dit ongelooflijke netwerk van vrijwilligers zo krachtig is in het creëren van verandering.

Vrijwilligers als (eerste)hulpverleners

Bij VSO hebben we keer op keer gezien dat wanneer een crisis toeslaat, vrijwilligers als eerste ter plaatse zijn. Zo zorgden vrijwilligers in Ethiopië dat kinderen na conflicten, droogtes en overstromingen weer snel naar school konden. In Sierra Leone’s hoofdstad Freetown verschaften vrijwilligers informatie over schoon water, zeep en hygiëne aan mensen wier huizen in 2017 waren verwoest door een dodelijke modderstroom en overstromingen. In hetzelfde jaar kwamen VSO-vrijwilligers in actie na overstromingen. Ze coördineerden de eerste hulpverlening, ondersteunden gezondheidskampen voor ouderen en stimuleerden de hygiëne op scholen.

Vrijwilligers zijn goed geplaatst om te reageren op crises, maar voorkomen is beter dan genezen. VSO-vrijwilligers helpen gemeenschappen weerbaar te worden tegen de dreiging van mogelijke spanningen en rampen.

Vooruit plannen

In het geval van Sierra Leone en Nepal bereiden lokale vrijwilligers gemeenschappen voor op toekomstige rampen door potentiële gevaren in kaart te brengen, en mensen voor te lichten over vroegtijdige signalen dat er weer een ramp dreigt.

Vrijwilligers hebben in Pakistan leden van de gemeenschap uit de minderheidsgroep de Hazara’s getraind om eerste hulp te bieden aan mensen die gewond zijn geraakt door gewelddadige aanvallen. Ook hebben zij hen de middelen gegeven om de impact van gewelddadige aanvallen en natuurrampen te minimaliseren. Jeugdvrijwilligers in Pakistan werken eraan de vrede en harmonie tussen religies te bewaren door middel van een reeks toneelstukken, radio-aankondigingen en social media berichten.

Een van de bewezen manieren waarop vrijwilligerswerk leidt tot duurzame en transformationele verandering is de effectiviteit om de meest gemarginaliseerden te bereiken. Deze meest kwetsbare mensen lijden vaak het meest na schokken en rampen, en het VN-rapport markeert ook hier de belangrijke rol van vrijwilligers.

Een wereldwijde standaard voor vrijwilligerswerk instellen

Het rapport biedt ook enkele belangrijke waarschuwingen. We moeten de rol van vrijwilligers bij het reageren op crises niet romantiseren. Zoals ik weet uit het bezoeken en luisteren naar enkele van onze duizenden vrijwilligers in de VSO-programma’s, staan ​​vrijwilligers voor aanzienlijke uitdagingen, vaak met beperkte middelen.

We moeten ook het onderscheid maken tussen overheidsdiensten en de rol van vrijwilligerswerk: vrijwilligerswerk moet een aanvulling zijn op, geen vervanging van, overheidsdiensten.

Daarom werkt VSO samen met 25 organisaties uit de vrijwilligers- en ontwikkelingssector om een ​​reeks overeengekomen wereldwijde standaarden voor vrijwilligerswerk te ontwikkelen. Dit zal ervoor zorgen dat elk van onze vrijwilligers de grootst mogelijke impact heeft en dat organisaties op een verantwoorde manier met vrijwilligers werken.

Vrijwilligers doen ertoe. Ze spelen een cruciale en vaak ondergewaardeerde rol bij het leveren van de SDG’s, die het verdienen te worden erkend door regeringen over de hele wereld. Hier lees je het volledige rapport van de VN.