In 2015 committeerden alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) zich aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Volgens één van die doelen mag in 2030 niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet dan, het hele jaar door, toegang hebben tot voldoende veilig en voedzaam voedsel. Nu, ruim vijf jaar later, lijkt dit doel verder weg dan ooit tevoren.

Uit een recent verschenen onderzoeksrapport van de VN blijkt dat in 2020 wereldwijd 811 miljoen mensen honger leden. Hiermee steeg dit aantal, mede door de gevolgen van de coronapandemie, in slechts een jaar tijd met maar liefst 25 procent. Volgens het rapport liggen we bepaald niet op schema om honger de wereld uit te helpen. Ook in de jaren die voorafgingen aan de uitbraak van het coronavirus werd maar geen vooruitgang geboekt. Hoe komt dit eigenlijk?

Problematiek is verergerd

De problematiek die ten grondslag ligt aan honger heeft zich de afgelopen jaren verdiept. Klimaatverandering, gewapende conflicten en een hoge mate van inkomensongelijkheid zijn belangrijke oorzaken van honger. Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met steeds extremere weersomstandigheden die misoogsten tot gevolg hebben. Door een toename van gewapende conflicten stagneren zowel voedselproductie als voedseldistributie en een groeiende inkomensongelijkheid zorgt ervoor dat steeds meer mensen in armoede leven. Zij hebben in potentie toegang tot voedsel, maar kunnen het niet betalen.

“VSO werkt op verschillende niveaus aan het einde van honger.”

Aanpak schiet tekort

Tegelijkertijd schieten overheden nog altijd tekort in de aanpak van de oorzaken achter de problematiek. Aan de ellende waardoor miljarden mensen wereldwijd op dit moment getroffen worden, liggen grote systeemfouten ten grondslag. Zo bevoordelen oneerlijke handelspraktijken structureel rijke aandeelhouders van machtige multinationals boven hardwerkende boeren. Malafide bedrijven en autoritaire, zelfzuchtige leiders doen er alles aan om destructieve systemen van corruptie, landroof en onderdrukking te laten voortbestaan. Grootschalige industrialisatie van de landbouw die alleen maar gericht is op winstmaximalisatie op korte termijn, zorgt voor uitgeputte bodems.

VSO roept op tot drastische omvorming van voedselsysteem

Om zowel de verergerde problematiek als het falende beleid van regeringen aan te kunnen pakken, werkt VSO op verschillende niveaus aan oplossingen. In de eerste plaats maken onze changemakers de mensen in hun gemeenschappen weerbaar tegen een veranderend klimaat. Ook leren zij hen hoe ze overheden en bedrijven op hun verantwoordelijkheid kunnen aanspreken én zorgen ze ervoor dat hierbij niemand wordt buitengesloten.

Daarnaast laten we van ons horen wanneer regeringsleiders bijeenkomen. In aanloop naar een belangrijke vergadering, de UN Food Systems Summit, die op 23 september plaatsvond in New York, heeft VSO onder meer gesprekken met gemeenschappen georganiseerd in Nepal, Bangladesh, Kenia en Tanzania. De bevindingen werden gedeeld met de afvaardigingen van de negen landen waarin de dialogen plaatsvonden. Benieuwd naar onze boodschap aan hen? Lees ons verhaal Hoe ziet een eerlijk en duurzaam voedselsysteem eruit?.


Credits
Foto: VSO/Nicholaus Jackson