In Cambodja leeft bijna 20 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe. Zij moeten vaak meehelpen om geld te verdienen voor de rest van het gezin. En gaan dan niet naar school. Beter en aantrekkelijker onderwijs moet daarin verandering brengen.

Moeilijke lessen

Sence Solida (24) is onderwijzeres op basisschool Pong Teuk in de Cambodjaanse kustplaats Kep. Ze geeft er les aan groep zes, een klas met 35 kinderen. ‘Dat is gelukkig goed te doen’, vertelt ze. ‘Vroeger was de klas veel groter. Daardoor was het lastig om alle leerlingen evengoed te begeleiden. Vooral de lessen Engels vond ik moeilijk, omdat ik de taal zelf niet goed beheerste.’ Zoals op veel Cambodjaanse scholen vielen er op de school van Sence veel leerlingen uit. ‘Ons onderwijs was niet goed, daardoor waren de leerlingen ook niet gemotiveerd om naar school te komen. Ze zagen er het nut niet van in, en hun ouders evenmin. Veel van hen haakten na verloop van tijd dan ook af. Meestal om hun ouders te helpen om wat geld te verdienen. Begrijpelijk, maar ook zonde! Want juist door naar school te gaan, krijgen kinderen meer kans om later zelf een goed bestaan op te bouwen.

Naar de universiteit

Goed onderwijs draagt bij aan armoedebestrijding. Maar dan moet het niveau van de scholen in Cambodja wel omhoog. Samen met de Cambodjaanse overheid werkt VSO daarom aan een grootschalig project ter verbetering van het onderwijs.

‘Nu ik de Engelse taal beter beheers, kan ik mijn leerlingen ook beter les geven’

VSO’er en onderwijsdeskundige Wim Lancsweert (66) deelt in Cambodja zijn kennis met scholen en docenten. Hij ondersteunt de scholen onder meer bij de invoering van Engels als voertaal, traint leraren in het kindvriendelijker maken van hun klaslokalen en lessen, en helpt campagnes te organiseren om meer leerlingen te trekken. Sence is erg blij met alle kennis en ondersteuning van Wim. ‘Op onze school zien we nu al dat leerlingen langer blijven dan twee jaar geleden. Ook hebben we meer meisjes in de klas. Dat is echt een vooruitgang! Zelf vond ik de training Engels erg nuttig. Nu ik die taal zelf beter beheers, kan ik mijn leerlingen er ook beter les in geven. En als zij goed Engels leren spreken, lezen en schrijven, kunnen ze later misschien wel naar de universiteit. Dat zou fantastisch zijn.’