21/11/2019
Nieuws

Werk voor 200.000 jongeren in focusregio’s van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

for English click here

Het Challenge Fund for Youth Employment wordt op 22 november gelanceerd. Het fonds richt zich op het creëren van toekomstperspectief voor 200.000 vrouwen en mannen in Afrika en het Midden-Oosten door te investeren in fatsoenlijk werk en inkomen. Het fonds wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en loopt tot 2025. Palladium, Randstad en ontwikkelingsorganisatie VSO gaan het fonds beheren.

Het Challenge Fund was aangekondigd in de financieringsbrief ‘Internationaal financieren in perspectief; kansen pakken, resultaten boeken’ van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer. Binnen het fonds is er speciale aandacht voor gelijke kansen voor jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en focust zich op jongeren in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Sahel & West-Afrika en de Hoorn van Afrika.

Voorstellen voor het Challenge Fund

Het inkomen van jongeren in deze focusregio’s is vaak niet toereikend om in hun levensonderhoud te voorzien en een toekomst op te bouwen. Het Challenge Fund heeft tot doel hier verandering in te brengen. Voorstellen kunnen worden ingediend door de private sector, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen of door een consortium met twee of meer partners. De voorgestelde initiatieven moeten een duidelijk traject naar fatsoenlijk werk voor jongeren hebben, met name voor jonge vrouwen, en worden geacht zowel de jongeren zelf als de werkgevers bij het ontwerp van het project te betrekken.

Lees hier meer over het Challenge Fund for Youth Employment.

Samenwerkende partijen

De samenwerkende partijen die het fonds gaan beheren, combineren unieke kennis en expertise. Palladium heeft ruime ervaring met het beheren van andere challenge funds en brengt veel expertise in op het terrein van private sector ontwikkeling, werkgelegenheid en gender. Randstad is wereldwijd marktleider op het gebied van werving, selectie en loopbaanbegeleiding. VSO voegt haar expertise toe op het gebied van scholing, jongeren betrokkenheid en inclusie. Sönke Buschmann (Director of Economic Growth bij Palladium): ‘Het fonds is een prachtige gelegenheid om ideeën te ondersteunen en te realiseren, waarin ambitieuze jongeren samen gebracht worden met bedrijven die mee willen bouwen aan het toekomstperspectief van jongeren in de focus regio’s.’

for English click here