World’s Best News inspireert met nieuws over vooruitgang in de wereld. Naar aanleiding van de resultaten die VSO in 2017-2018 heeft bereikt, ontvingen wij van hen een ‘chapeau’. Lees hieronder het bericht van World’s Best News

Chapeau ngo: VSO verbeterde de levens van 1,5 miljoen mensen

Ontwikkelingsorganisaties krijgen veel voor elkaar. Maar zelden laten ze de vooruitgang die wordt bereikt ook zien. World’s Best News zet organisaties graag in het zonnetje die dat wél doen. Vandaag is dat VSO, een ontwikkelingsorganisatie die het afgelopen jaar zorgde voor een structurele verandering in de levens van 1,5 miljoen mensen.

Wie is VSO?

Het Nederlandse VSO is een ontwikkelingsorganisatie die op dit moment 132 ‘vakdeskundigen’ uitzendt naar landen in Azië en (Oost-) Afrika. Samen met lokale ‘vakdeskundigen’ en tegen een lokaal salaris werken zij aan oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg, het onderwijs en op het terrein van ‘werk & inkomen’.  Die vakdeskundigen zijn dan ook leraren en onderwijsmanagers, verpleegkundigen en gynaecologen, arbeidsmarktadviseurs en financieel specialisten. Allen worden zij gedreven door één doel: een rechtvaardiger wereld zonder armoede. En hun werk bestaat vooral uit het overdragen van kennis.

Dat is mooi. En waarom verdient VSO nu een chapeau?

LEES HIER HET HELE ARTIKEL »