Werkwijze VSO

VSO ondersteunt partner organisaties (basisscholen, opleidingen, NGO’s en overheden) die als primaire taak hebben goed onderwijs te leveren aan de minst kansrijke kinderen. Gedurende langere periode zetten zowel nationale en internationale professionele VSO- vrijwilligers zich in om lokale leerkrachten en schooldirecteuren te trainen, zodat zij het werk blijven voortzetten. Community-vrijwilligers werken direct in de gemeenschappen. Nationale vrijwilligers, zoals een Rwandese leerkracht kennen de context door en door. En internationale vrijwilligers delen specifieke kennis die lokaal niet voorhanden is. Die samenwerking tussen gemeenschap, lokale partners en het team van VSO-professionals is de kern van onze ‘Volunteering for Development’ aanpak en leidt tot positieve veranderingen die blijvend zijn! Hierdoor weten de allerarmsten hoe ze toegang kunnen krijgen tot goed onderwijs in hun eigen omgeving.

Vacatures in het onderwijs

VSO zoekt met regelmaat onderwijsprofessionals in het basis- en of special onderwijs, die voor 1 of 2 jaar hun kennis willen delen met vakgenoten in ontwikkelingsgebieden in Afrika of Azië. Heb jij minimaal een PABO diploma, vijf jaar werkervaring en ben je gemotiveerd om samen met je lokale collega’s te werken aan positieve verandering? Bekijk dan onze meest voorkomende vacatures in het onderwijs op onze internationale onderwijs vacature pagina. Zie jij jouw vacature er niet tussen staan? Neem contact op met onze recruiter. Deze is op de hoogte van de programma’s en vacatures die nog niet online staan. De vacatures en het verdere sollicitatieproces vindt plaats in het Engels vanwege de internationale omgeving waarin je gaat werken.

Programma’s in het onderwijs

Onze onderwijsprogramma’s zijn er op gericht het onderwijs te verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen. Helaas gaan er wereldwijd nog teveel kinderen niet naar school. Gaan ze wel naar school, dan zitten ze in overvolle klassen, waardoor ze te weinig leren. Onze VSO-kantoren in het land zelf ontwikkelen en begeleiden onze programma’s.

Inclusief onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Helaas is dit nog te vaak niet het geval. Wij werken samen met lokale gemeenschappen en bieden support aan lokale changemakers die zich inzetten in het toegankelijker maken van het onderwijs. Door leerkrachten te trainen in het peuter- en basisonderwijs, zorgen onze vakdeskundigen ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en leerlingen een betere toekomst krijgen. Hiervoor werken we samen met overheden en lokale scholen. Onze vakdeskundigen trainen lokale leerkrachten hoe zij duurzame lesmaterialen kunnen gebruiken om hun lessen toegankelijker en interactiever te maken voor kinderen in zelfs de meest afgelegen gebieden.

Onderwijs in noodsituaties

Ook kinderen die wonen in onzekere omstandigheden hebben recht op onderwijs. Te vaak is dit nog niet het geval, zoals in vluchtelingen kampen of gebieden die zijn getroffen door natuurrampen. Wij werken samen met families en vrijwilligers en trainen hen, zodat zij les kunnen geven in hun gemeenschap. Wij ondersteunen hen in het ontwikkelen van kwalitatief lesmateriaal met weinig en goedkope middelen. Daarnaast bieden we psycho-sociale ondersteuning. Door veilige leer- en speel ruimtes in te richten, kunnen kinderen weer even kind zijn.

‘Als je geschoold bent, kun je makkelijker oplossingen vinden voor problemen en meer bereiken. Als ik hier kinderen vraag wat hun toekomstdromen zijn, weten ze daarop niets te zeggen. Daarom moeten onderwijzers kinderen aanmoedigen in het najagen van hun dromen.’

Petra van der Spek – PABO docent – Vakdeskundige in Rwanda

Neem contact op met onze recruiters

Maria Breure

 

Hans Voerman