Verbeteren van het onderwijs

Onze vakdeskundigen helpen onder andere de kwaliteit van lerarenopleidingen te verbeteren. Ook assisteren ze onderwijsministeries en lokale overheden bij praktijkgericht onderzoek. Bovendien ondersteunen ze de ontwikkeling van beleidsplannen, curricula, kwaliteitsnormen en toetsen. Verder maken ze in lokale gemeenschappen duidelijk dat ieder kind recht heeft op onderwijs – en dat dit uiteindelijk de hele gemeenschap ten goede komt. De vakdeskundigen doen dat in samenwerking met lokale collega’s en volgens het plan van plaatselijke organisaties.

Hoe meer mensen goed opgeleid zijn, hoe beter dat is voor de volksgezondheid, de economie en de politieke stabiliteit. Daarom heeft VSO zich altijd ingezet voor beter onderwijs. In de begintijd van VSO stonden vakdeskundigen voor de klas, maar door de jaren heen kwam de nadruk steeds meer te liggen op het trainen van toekomstige leraren en onderwijsmanagers. Vaak in nauwe samenwerking met overheden. We focussen ons daarbij op twee gebieden waar we veel ervaring in hebben en die tot blijvende resultaten leiden. 

De laatste jaren zien we een groeiende behoefte om onderwijs beter te laten aansluiten op het dagelijkse leven. Dat zien we in het basisonderwijs, maar zeker ook in het beroepsonderwijs. 

Kindvriendelijk onderwijs

Over de hele wereld worden duizenden kinderen uitgesloten van het onderwijs vanwege hun geslacht, handicap of achtergrond. Al decennia werken we samen met gemeenschappen, scholen en overheden om ervoor te zorgen dat onderwijs voor iedereen is: Kindvriendelijk onderwijs voor alle kinderen is daarbij een belangrijke focus in de projecten van VSO. We zijn ook begonnen met voorschools onderwijs, omdat hier veel winst te behalen is voor kinderen. 

Talentontwikkeling via technologie

Vaak blijkt goed onderwijs nog een hele uitdaging, bijvoorbeeld door gebrek aan materiaal, leerkrachten en kennis van bruikbare lesmethodes. Onze vakdeskundigen helpen scholen om die uitdaging het hoofd te bieden door middel van  technologische tools, want deze blijken bij uitstek geschikt voor beter onderwijs. Onze edutech-projecten in Afrika en Azië hebben onder andere geleid tot verbetering van studentenbetrokkenheid, effectiviteit en motivatie van de leraar en transparantie voor gemeenschappen.

Vera Boon, VSO Nederland, Kennis ontwikkelt, kennis helpt, onderwijs, Tanzania, werken buitenland, Afrika, Azie, tegen armoede

Training van leraren

We werken eraan het tekort aan docenten wereldwijd te beëindigen en de kwaliteit van het onderwijs en schoolmanagement te verbeteren. We ondersteunen werkende leraren en schoolleiders en trainen pre-servicedocenten door samen te werken met instellingen voor lerarenopleiding. We investeren in mensen die het onderwijs voorgoed kunnen veranderen en een wezenlijk verschil kunnen maken in de kwaliteit van het onderwijs.

Onze andere thema's

Gezondheidszorg

VSO verbetert de gezondheidszorg voor volwassenen en kinderen die in grote armoede leven. Doel is hen gezonder, sterker en weerbaarder te maken. Dat vergroot hun kans om blijvend en op eigen kracht aan armoede te ontsnappen. 

Werk & inkomen

VSO stelt mensen in Afrika en Azië in staat om zelf te voorzien in hun levensonderhoud. Dit verhoogt niet alleen in elk opzicht de kwaliteit van hun bestaan maar maakt ook een betere toekomst mogelijk voor henzelf én voor hun kinderen.