Vooroordelen. Veel vrouwen en meisjes in Nepal hebben hiermee te maken. Die vooroordelen zijn er van hun eigen gemeenschap tot aan de beleidsmakers op overheidsniveau. Als ze dan ook nog eens tot een lagere kaste behoren, of met een beperking te maken hebben, zijn er voor hen vaak nog minder mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij.

Sisters for Sisters

Om deze én toekomstige generaties te laten zien dat het ook anders kan, helpt het als er lokale rolmodellen zijn. Die kunnen meisjes en jonge vrouwen helpen om te leren en te groeien. Daarom traint VSO lokale ‘Big Sisters’ als mentor voor ‘Little Sisters’. De grote zussen begeleiden hun kleine zussen als ze ergens tegenaan lopen, stimuleren ze om naar school te blijven gaan en maken hen ervan bewust dat ze voor hun rechten mogen opkomen.

Blijvende cultuurverandering

De big sisters inspireren en motiveren niet alleen jonge meisjes om zichzelf te blijven ontwikkelen, maar ook de ouders van die jonge meisjes én de lokale gemeenschap. Dit is de start van een blijvende cultuurverandering die mensen zelf hebben ingezet. Ook werken we met de Sisters for Sisters methode aan kennisoverdracht bij de nationale overheid en lokale onderwijsinstellingen. Zo verbeteren we alle niveaus de toegankelijkheid van onderwijs voor meisjes.

‘Ik ga graag naar school. Elke keer als ik naar school ga, leer ik nieuwe dingen. Het is veel beter dan alleen in huis te zitten. Ik hou van leren, de leraren, maar ik vind het vooral leuk om hier met mijn vrienden te zijn.’

Nirmala, Little Sister