Meer kinderen naar betere scholen

iHet zwakke onderwijs is één van de oorzaken voor de grote armoede in Cambodja. VSO wil de bevolking een uitweg uit die armoede bieden door het onderwijssysteem te verbeteren. Daarom werken we samen met de Cambodjaanse regering aan een grootschalig project met als doel: meer kinderen naar school én beter onderwijs. 

Locatie: Cambodja
Vakdeskundigen: Wim LancsweertHans Langendam, Wieske van VelzenEveline JansenEm Moey en Sence Solida
Partners: Cambodjaanse Ministerie van Onderwijs
Financiering: UNICEF, ASML Foundation, DFID, Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Cambodja behoort tot de armste landen van Zuidoost-Azië. Grotendeels is dat een direct gevolg van de burgeroorlog die het land 25 jaar geleden compleet verwoestte. In die periode waren alle scholen dicht en mensen met enige opleiding werden vermoord. Na de oorlog moest het onderwijssysteem helemaal opnieuw worden opgebouwd. En dat bleek niet eenvoudig. Nog altijd kampen de scholen met een gebrek aan geld, voorzieningen, leermiddelen en goede leerkrachten. Hierdoor is de kwaliteit van het onderwijs ondermaats. Slechts twee op de vijf Cambodjanen boven de 25 jaar heeft de basisschool afgemaakt. Sommige kinderen gaan zelfs helemaal niet naar school – hun ouders zien er het nut niet van in. Of hebben de hulp van hun kinderen zelf nodig om wat geld te verdienen.  

Voor alle kinderen toegankelijk

De Cambodjaanse regering beseft dat dit moet veranderen. Daarom startte het minsterie van Onderwijs een grootschalig project ter verbetering van het onderwijs, met VSO als belangrijkste partner. VSO werkt al meer dan tien jaar samen met het ministerie van Onderwijs. En zendt al sinds 1991 vakdeskundigen uit naar Cambodja. In totaal deelden 675 internationale VSO-vakdeskundigen hun kennis van onderwijs, gezondheidszorg en levensonderhoud met lokale vakgenoten. Met het nieuwe onderwijsproject wil de Cambodjaanse regering het basisonderwijs toegankelijker maken voor álle kinderen – dus ook voor meisjes en kinderen met een handicap. Daarnaast moet het niveau van het onderwijs flink omhoog.

Onderwijs naar een hoger plan

Namens de regering leidt VSO de implementatie van de nieuwe onderwijsrichtlijnen. Binnen het project werken 16 VSO-vakdeskundigen, verdeeld over tien provincies. Zij ondersteunen bij de implementatie van de richtlijnen op nationaal, provinciaal en lokaal niveau en het invoeren van moderne en interactieve lesmethoden. Daarnaast gaan bepaalde overheidstaken naar de provincies – die worden onder andere verantwoordelijk voor de budgetverdeling tussen scholen. De VSO-vakdeskundigen helpen de provinciekantoren bij deze verdeling. Tot slot begeleiden ze lokale schoolbesturen om het onderwijs op hun school naar een hoger plan te tillen. Onder meer door ze te helpen met hun financieringsaanvragen en begroting, waardoor ze het geld efficënter kunnen besteden.

Meer kinderen naar school

Dat scholen beter gaan functioneren is een belangrijke stap. Maar daarnaast moeten er ook meer kinderen naar die scholen komen. ‘Veel schoolbesturen weten niet precies hoeveel kinderen in hun regio eigenlijk naar school zouden moeten’, vertelt VSO’er Wim Lancsweert, die op het provinciekantoor in Kep werkt. ‘Met een nieuw systeem leren we de scholen hoe ze dat kunnen monitoren, zodat ze gerichter kunnen werven.’ Ook daar helpen de VSO-vakdeskundigen de scholen bij. Met speciale wervingscampagnes kondigen ze in de dorpen het nieuwe schooljaar aan en overtuigen ze ouders van het belang van onderwijs.

Minder vroegtijdige schoolverlaters

Om er vervolgens ook voor te zorgen dat leerlingen op school blíjven, moet het onderwijs in Cambodja kindvriendelijker worden. VSO-vakdeskundigen trainen de leraren om hun lessen en klaslokalen aantrekkelijker te maken, zodat er minder leerlingen vroegtijdig afhaken. De aanpak slaat aan. Het aantal ingeschreven leerlingen voor het basisonderwijs is nu al bijna honderd procent. Leerlingen blijven langer op school. En er zijn meer schoolgaande meisjes dan voorheen. De kwaliteit van het onderwijs in Cambodja gaat omhoog. En dat biedt veel Cambodjanen een uitweg uit de armoede. Want met goed onderwijs verbetert ook de kwaliteit van het leven.

Bereik

  • 22 basisscholen en zes middelbare scholen in de regio Kep, die samen meer dan 11.000 leerlingen bereiken.

cambodia_june_2015_pong_teuk_primary_school_tr_139.jpg

cambodia_june_2015_provincial_office_of_education_-_wim_lancsweert_tr_26-2.jpg

cambodia_june_2015_pong_teuk_primary_school_tr_134.jpg

wim_werkt_via_vso_in_cambodja_aan_beter_onderwijs.jpg

Draag ook bij aan ontwikkeling 

Help mee te bouwen aan een toekomst en doneer! Je kunt zowel eenmalig als periodiek doneren.

Doe een donatie »

Of wil je zelf via VSO jouw kennis delen in een ontwikkelingsland? Kijk dan in onze internationale vacaturebank.

Zoek vacatures »